Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-13

Gabather AB: Kommuniké från extrastämma i Gabather AB (publ) den 13 november 2017

Gabather AB (publ) höll den 13 november 2017 en extra bolagsstämma.
Vid stämman beslutades att genomföra en företrädesemission av units
enligt styrelsens förslag vilka avses tillföra bolaget cirka 33,1
MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen kan bolagets
aktiekapital ökas med högst cirka 818 011,11 kronor och antalet
nyemitterade aktier ska uppgå till högst 7 362 100 stycken. Vidare
beslutades att Bolaget ska emittera högst 2 944 840 teckningsoptioner
av serie TO 2, envar berättigade till teckning av en aktie. Bolagets
aktiekapital kan därmed komma att öka med ytterligare högst 327
204,44 kronor och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare
högst 2 944 840 aktier vid utnyttjandet av serie TO 2. Varje unit
består av fem aktier samt två teckningsoptioner av serie TO 2.

Innehav av en befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 20
november 2017 ska berättiga till en uniträtt. Tio uniträtter ska
berättiga till teckning av en unit bestående av fem aktier och två
teckningsoptioner av serie TO 2 i Bolaget. Teckningskursen för varje
unit aktie ska uppgå till tjugotvå kronor och femtio öre (22,50).
Teckningskursen per aktie uppgår till fyra kronor och femtio öre
(4,50). Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

Teckningsperioden ska löpa från och med den 22 november 2017 till och
med den 6 december 2017. Styrelsen äger rätt att förlänga
teckningstiden och tiden för betalning genom meddelande senast den 28
april 2016.

Motivet till emissionen är att likviden från den föreslagna
företrädesemissionen tillsammans med befintliga medel ska kunna
säkerställa finansieringen av pågående forskning på
läkemedelskandidaten GT-002, inom ramen för pågående
utvecklingsprogram inför framtida Fas II-studie. Om samtliga
teckningsoptioner, som kan inbringa upp till 23,6 mkr utnyttjas, är
det styrelsens bedömning att Bolagets kapital även är tillräckligt
för att slutföra indikativa effektstudier som planeras under 2019.

För ytterligare information:

Gabather AB

Bert Junno, VD

Tel. 0707-772209

E-mail: bj@gabather.com (info@gabather.com)

www.gabather.com

Kort om Gabather

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet
och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig,
för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med
ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av
Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens
Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och
Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns
universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i
40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45
år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela
världen.

Malmö den 13 november 2017

Gabather AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gabather-ab/r/kommunike-fran-extrastamma-i-gab...
http://mb.cision.com/Main/11735/2389757/750591.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.