Du är här

2017-08-31

Gaming Corps: Delårsrapport för perioden 1 januari 2017 till 30 juni 2017

Andra kvartalet i sammandrag

·
Nettoomsättningen uppgick till 0,1 MSEK (0,0 MSEK) i moderbolaget och
0,0 MSEK (0,0 MSEK) i koncernen under det andra kvartalet.
Dotterbolaget Red Fly Studio Inc tillämpar kontantmetoden i
redovisningen, varvid fakturerat belopp om 72 TUSD till
uppdragsgivare utanför koncernen under slutet av juni 2017 inte
redovisas under det andra kvartalet.

·
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3,6 MSEK (-7,1 MSEK)
i moderbolaget och -5,6 MSEK (-7,1 MSEK) i koncernen under det andra
kvartalet.

·
Resultat efter finansiella poster uppgick till - 3,6 MSEK (-7,1 MSEK)
i moderbolaget och -5,7 MSEK (-7,1 MSEK) i koncernen under det andra
kvartalet.

·
Gaming Corps avropade en första utbetalning från ingått
investeringsavtal med GEM i början av april 2017. Utfallet blev att
GEM tecknade 1,535 M aktier till teckningskursen 0,568 SEK.

·
Gaming Corps slöt försäljningsavtal om film- och TV-rättigheter
avseende äventyrsspelet The Descendant med DJ2 Entertainment i mitten
av april 2017.

·
The Descendant lanseras på den ryska marknaden tillsammans med Mail.ru
i mitten av april 2017.

·
Gaming Corps mobilsspel Real Madrid Slam Dunk Baskerball lanserades
globalt för iOS och Android i början av maj 2017.

·
Gaming Corps tecknar avtal om att agera underleverantör åt en
amerikansk AAA-studio. Uppdraget, som är av work for hire-karaktär,
inleddes i slutet av maj 2017.

·
Gaming Corps genomför kvittningsemission om ca 1,9 MSEK i mitten av
juni 2017.

·
Gaming Corps genomför kvittningsemission om ca 2,5 MSEK i slutet av
juli 2017.

·
Gaming Corps genomför riktade emissioner om ca 5 MSEK i början av
augusti 2017. Ca 2 MSEK avsåg en kontant nyemission.

·
Gaming Corps tecknar principavtal i början av augusti 2017 om att
förvärva samtliga aktier i Salsa Games Ltd. Avtalet innebär att
Gaming Corps kommer att börja utveckla sina affärer inom kasino och
gambling.

·
Gaming Corps ingår finansieringsavtal med investeringsfonden Bracknor
till ett totalt värde om 2,8 MEUR i mitten av augusti 2017.

Med "Bolaget" eller "Gaming Corps" avses Gaming Corps AB med org nr
556964-2969. Bolaget är publikt (publ). Uppgifterna inom parentes
avser föregående år. Visual Dreams AB är ett helägt dotterbolag till
Gaming Corps AB som konsoliderades den 1 januari 2016. Red Fly Studio
Inc är ett helägt dotterbolag till Gaming Corps AB som konsolideras
den 1 januari 2017.

General inquiries:
Email: info@gamingcorps.com

IR- och press:
Email: ir@gamingcorps.com

Om Gaming Corps AB: Gaming Corps utvecklar datorspel baserat på egna
IP och välkända internationella varumärken. Bolagets aktier handlas
på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified
Advisor är Remium Nordic AB.

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 31 Augusti 2017 kl. 13.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gaming-corps/r/delarsrapport-for-perioden-1-ja...
http://mb.cision.com/Main/12288/2336967/716305.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.