Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-30

Gaming Corps: Gaming Corps AB - Delårsrapport för perioden 1 januari 2018 till 30 juni 2018

Kommentar till delårsrapporten - VD Mike Doyle

Jag vill börja med att presentera Adam Orth som Chief Creative Officer
för Gaming Corps. I denna roll kommer Adam bland annat att övervaka
den kreativa utvecklingen i Gaming Corps projekt.

Under sina 20 års närvaro i spelsbranchen har Adam haft kreativa och
designer-positioner på hög nivå hos Microsoft, LucasArts, Electronic
Arts, Sony Computer Entertainment och PopCap Games. Han har direkt
samarbetat med George Lucas, Frank Miller och har skapat digital
underhållning för Lucasfilm, NASA, Nike, National Geographic och AMC
Television. Vidare är Adam skaparen av den banbrytande VR-upplevelsen
ADR1FT och tjänstgjorde nyligen som en mångsidig kreativ utvecklare,
formgivare, författare, producent och strateg på FIREWALL ZERO HOUR
PSVR vid First Contact Entertainment.

Ett av Adam Orths första bidrag för bolaget var att övervaka både
re-branding och designen av Gaming Corps hemsida för att både
modernisera dess look och uppdatera funktionaliteten för att göra det
till ett bättre kommunikations- och försäljningsverktyg för
organisationen framledes. Webbdesignen har genomförts så att den
återspeglar Gaming Corps förändring till följd av både det nya
ledarskapet och den strategiska visionen. Den aktuella versionen är
version 1.0 och färdigställdes i anslutning till Gaming Corps närvaro
på Gamescom 2018 som hölls i Köln, Tyskland. Ytterligare innehåll och
funktioner kommer läggas till i efterföljande iterationer under
närmaste tiden.

Jag och Adam Orth deltog i Gamescom 2018 den senaste veckan. Som en av
världens största och viktigaste konferenser för spelbranschen
stoltserar den med närvaro av över 370 000 personer och 31 000
operatörer inom sektorn. Tidpunkten för Gaming Corps omkonstruktion
av webbplatsen gjordes avsiktligt för att maximera exponeringen för
företaget i ett stort internationellt forum samt att lyfta fram och
betona den renässans som företaget nu går igenom. Branschens svar på
den nyligen uppdaterade Gaming Corps-webbplatsen, bolagets nya
ledning, samt de projekt som vi visade för en mängd utgivare och
utvecklare var positiva och har resulterat i otaliga önskningar om
ytterligare diskussioner.

Efter Gamescom-dagarna besökte vi Chimney Poland i Warszawa för att
personligen introducera Adam Orth till utvecklingsgruppen som arbetar
med projektet och för att granska de framsteg som gjorts med
prototypen. I korthet har Chimney gjort stora framsteg med vår
designvision, och både konststilen och den visuella trohet vi
presenterades var bokstavligen i världsklass. Vi kommer så småningom
att börja visa statiska bilder av det pågående arbetet, men detta
kommer att göras med försiktighet eftersom projektet representerar en
verklig innovation i det interaktiva mediet.

En ytterligare positiv utveckling i vårt partnerskap med Chimney Group
är att vi nu har ett samlokaliserat kontorsutrymme med Chimney Group
i Santa Monica, Kalifornien. Adam Orth kommer att arbeta utifrån
kontoret för att stödja framtida projekt och stärka vårt samarbete
med Chimney de kommande åren.

Jäms med ovan pågående aktiviteter har vi många intressanta möten i
pipelinen med väl valda aktörer, både förstamöten likväl som lovande
uppföljningsmöten. Som jag tidigare framfört så är det i branschen
långa ledtider till att nå den slutliga dealen men vi fortsätter att
bearbeta potentiella kunder och samarbetspartners och det är med
samma optimism som jag hade när jag för drygt 3 månader sedan blev vd
för Gaming Corps. Vi tar nu steget in i en mycket spännande höst med
huvudinriktningen att ge bolaget nya inkomstbringande uppdrag.

Michael T. Doyle, VD Gaming Corps AB

Delårsperioden samt andra kvartalet i sammandrag

· Nettoomsättningen uppgick till 0 MSEK (0,01 MSEK) i moderbolaget
och 12,42 MSEK (0,14 MSEK) i koncernen under
delårsperioden.Dotterbolaget Red Fly Studio Inc tillämpar
kontantmetoden i redovisningen, varvid fakturerat belopp till
uppdragsgivare utanför koncernen inte redovisas förrän betalning
erhållits.

· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -7,3 MSEK (-8,6
MSEK) i moderbolaget och -8,7 MSEK (-10,5 MSEK) i koncernen under
delårsperioden.

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -8,4 MSEK (-9,5
MSEK) i moderbolaget och -11,7 MSEK (-11,7 MSEK) i koncernen under
delårsperioden.

· Spelveteranen Mike Doyle tillträder som operativ chef i Gaming
Corps i mitten av april 2018. Doyle tillträdde som Bolagets
verkställande direktör i slutet av maj 2018.

· Gaming Corps genomför emissioner om ca 2,6 MSEK i mitten av april
2018.

· Bolaget omförhandlar villkoren i Kung Fu Factory-affären samt
genomför kvittningsemission till förmedlingspart i slutet av april
2018.

· Gaming Corps ingår avtal om att förvärva aktier i Malta-baserade
PlayMagic i slutet av april.

· Styrelsen beslutar om av- och nedskrivningar m.m. i samband med
arbetet med årsredovisningen, vilket medför avvikelser i
bokslutskommunikén.

· Gaming Corps genomför emissioner om ca 3,7 MSEK i mitten av maj
2018.

· Gaming Corps genomför emission om ca 2,6 MSEK i slutet av maj
2018.

· Styrelsen för Gaming Corps beslutar om företrädesemission i slutet
av maj 2018. Emissionen blev övertecknad och tillförde Bolaget ca
13,1 MSEK före emissionskostnader.

· Gaming Corps ingår samarbete med välrenommerade Chimney Group i
slutet av maj 2018 avseende nytt innovativt spelprojekt med ambition
att utveckla nästa generation av narrativ, interaktiv underhållning
för både streamingplattformar som Netflix och Hulu, samt
traditionella videospelplattformar som PS4 och XBox ONE.

· Gaming Corps ingår avtal om att investera upp till 250 KUSD i
Vavel Game Studio genom konvertibellån i slutet av maj 2018.

· På årsstämma i slutet av maj 2018 omvaldes styrelseledamöterna
Claes Tellman, Daniel Borth och John Balestrieri. Därtill nyvaldes
Per Finnström och Pontus Åselius som styrelseledamöter. Tellman
valdes till styrelseordförande.

· Gaming Corps byter Certified Adviser till Eminova Fondkommission i
slutet av juni 2018.

· Gaming Corps kommenterar den orena revisionsberättelsen från
senast avgiven årsredovisning
(https://news.cision.com/se/gaming-corps/r/gaming-corps-kommenterar-revis...)
efter periodens utgång i mitten av juli 2018.

· Gaming Corps anlitar PlayMagic för utveckling av kasinospel efter
periodens utgång i mitten av juli 2018. Affären är värd ca 1,8 MSEK
och spelen bedöms ge dotterbolaget Salsa Games en tillräcklig stor
portfölj av kasinoslots för att framgångsrikt kunna få ut
speltitlarna mot kasinooperatörer och aggregatorer av
kasinoprodukter.

· Gaming Corps VD, Mike Doyle, kommenterar efter periodens utgång i
slutet av juli 2018 att fokus ligger att teckna avtal om
förfinansierade uppdrag med förhoppningen att ett par sådana skall
kunna slutas under det tredje kvartalet 2018.

· Gaming Corps genomför kvittningsemission om cirka 2,8 MSEK efter
periodens utgång i slutet av augusti 2018. Efter emissionen är
samtliga förehavanden med förmedlingsparterna i Kung
Fu-Factory-affären (GEM och Majestic Insight Holding) reglerade.

Delårsrapporten i sin helhet är bifogad samt finns tillgänglig på
bolagets hemsida www.gamingcorps.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mike Doyle, VD, Gaming Corps AB
Email: ir@gamingcorps.com

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 augusti 2018 kl. 17.15 CET.

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North
med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin.
Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt,
för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara
omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för
alla fans. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gaming-corps/r/gaming-corps-ab---delarsrapport...
http://mb.cision.com/Main/12288/2605124/900389.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.