Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-17

Gaming Corps: Gaming Corps styrelse avtalar om att förvärva Red Fly Studio

Styrelsen för Gaming Corps AB har ingått avtal om att förvärva
samtliga aktier i det Texasbaserade spelbolaget Red Fly Studio, Inc.
Förvärvet är villkorat godkännande från extra bolagsstämma som kommer
att hållas den 17 november 2016 (vänligen se separat kallelse).

I korthet innehåller aktieöverlåtelseavtalet följande villkor:

Gaming Corps styrelse har ingått ett villkorat aktieöverlåtelseavtal
om att förvärva samtliga aktier i Red Fly Studio, Inc ("Red Fly").
Detta sker genom en riktad nyemission till säljarna med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen sker genom apport
varigenom aktiekapitalet ökas med högst 457.875,457 kronor genom
nyemission av högst 5.000.000 aktier. Utöver ovanstående kan
tilläggsköpeskillingar utgå om omsättningsrelaterade mål nås i Red
Fly. Ytterligare 6.000.000 aktier skall emitteras som
tilläggsköpeskilling om Red Flys omsättning överstiger 2,5 MUSD under
räkenskapsåret 2016; Ytterligare 8.000.000 aktier skall emitteras som
tilläggsköpeskilling om Red Flys omsättning överstiger 5 MUSD under
räkenskapsåret 2017; Ytterligare 10.000.000 aktier skall emitteras
som tilläggsköpeskilling om Red Flys omsättning överstiger 10 MUSD
under räkenskapsåret 2018. Detta sker genom en riktad emission av
teckningsoptioner till ett av Gaming Corps helägt dotterbolag.
Teckningsoptionerna kan sedan överlåtas till säljarna av Red Fly
under förutsättning av att nämnda omsättningsmål uppfylls. Säljarna
av Red Fly kan på detta sätt komma att teckna ytterligare maximalt
24.000.000 aktier i Bolaget. Samtliga aktier som emitteras i
anledning av förvärvet är behäftade med s k lock-up där säljarna av
Red Fly förbinder sig att begränsa rätten att avyttra 80 % av de
erhållna aktierna under tolv månader, samt resterande 20 % under tre
månader,

Kompletterande information avseende Red Fly Studio, Inc
Red Fly är en spelstudio som grundades för ca elva år sedan och har
mestadels arbetet med work-for-hire projekt. Red Fly Studio har bland
annat utvecklat titlar som Fear the Walking Dead och Ninja Turtles,
för att nämna några, på uppdrag av spelförläggare. Red Fly innehar en
stor portfölj av egna IP:n (inklusive Mushroom Man som tidigare
givits ut i samarbete med Microsoft) som bedöms vara möjliga att
vidareutveckla och lansera i egen regi eller tillsammans med
spelförläggare. Ett par intressanta titlar bedöms vara nära
färdigställande och lansering, däribland den egenutvecklade
speltiteln "Tales of Valor". Splelet planeras att lanseras på Steam
under Q1 2017 och Red Fly innehar samtliga rättigheter. Mer
information om spelet finns att ta del av på:
http://www.redflystudio.com/tales-of-valor.

Antalet utgivna aktier i Red Fly uppgår till 800 st, där Daniel Borth,
Kris Taylor och Dunham Sweden AB äger 200 aktier vardera. De
resterande aktierna innehas av Nicklas Dunham och Jens Klang med 120
aktier respektive 80 aktier.

Red Fly har omsatt ca 840 TUSD fram till den 30 september i år. Givet
att inga större ordrar tecknas och kan tillgodoräknas under
räkenskapsåret 2016, eller tidigareläggning av speltiteln Tales of
Valor som nämns ovan, kommer således inte den första
omsättningsbaserade tilläggsköpeskillingen att kunna uppnås för
säljarna av Red Fly.

Teamet bakom Red Fly har gott rykte som kompetenta och duktiga
spelutvecklare i branschen. I dagsläget består studion av åtta
seniora medarbetare. Gaming Corps bedömer att det finns mycket goda
möjligheter att skapa värdefulla synergieffekter och
samordningsvinster. Därtill bedöms närvaro i USA ge fördelar då
flertalet spelförläggare är amerikanska och lokal närvaro skall
inte underskattas. Mer information om Red Fly Studio finns att tillgå

på: http://www.redflystudio.com/
Styrelseledamoten Nicklas Dunham är en av säljarna av Red Fly och har
ej deltagit i styrelsens beslut att ingå det villkorade
aktieöverlåtelseavtalet. Remium Nordic AB har på uppdrag av Gaming
Corps styrelse gjort ett utlåtande avseende förvärv av samtliga
aktier i Red Fly. Utlåtandet finns att tillgå på www.gamingcorps.com.

Allmänna frågor:
E-post: info@gamingcorps.com

IR- och pressfrågor:
E-post: ir@gamingcorps.com

--

Om bolaget: Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino)
baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken.
Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR.
Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gaming-corps/r/gaming-corps-styrelse-avtalar-o...
http://mb.cision.com/Main/12288/2102015/575471.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.