Du är här

2018-03-09

Gapwaves vill dra in uppåt 166 miljoner kronor i företrädesemission

Styrelsen i Gapwaves har tagit beslut om en företrädesemission som väntas
tillföra bolaget 152 miljoner kronor före kostnader som beräknas bli
omkring 15 miljoner varav 6,3 miljoner för ersättning till garanterna. Den
övertilldelningsoption som finns innebär att bolaget kan dra in ytterligare
upp emot 30,6 miljoner kronor före kostnader på cirka 1,5 miljoner kronor.

Totalt innebär det alltså att Gapwaves kan få in cirka 166 miljoner kronor
efter avdrag för kostnader om övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut.
För aktieägare som inte deltar riskerar utspädningen att bli uppåt 38
procent av antalet aktier och 10 procent av antalet röster.

Teckningskursen är satt till 17 kronor per B-aktie och emissionen är
villkorad av årsstämmans godkännande.

"Det är styrelsens bedömning att nuvarande rörelsekapital ej är
tillräckligt för den kommande tolvmånadersperioden. För att tillgodose det
kapitalbehov som förväntas uppstå samt för att finansiera den nya
affärsstrategin med ökat fokus på de nya affärsområdena har styrelsen idag
beslutat om företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen, under
förutsättning av årsstämmans godkännande", framgår det av ett
pressmeddelande.

Emissionen är garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden
upp till 110 miljoner kronor.

Likviden från emissionen väntas fördelas enligt följande:

- Cirka 60-65 miljoner för att täcka kostnader för den löpande verksamheten
fram till 2021.
- Cirka 20-35 miljoner för investeringar i forskning och patent samt
verktyg och utrustning för högvolymsproduktion inom telekomsegmentet.
- Cirka 15-28 miljoner för investeringar i forskning och patent samt
verktyg och utrustning för högvolymsproduktion av radarantenner inom
Automotive-segmentet.
- Cirka 0-9 miljoner för att utveckla prototyper inom affärsområdet
Mobiltelefoni.
- Eventuellt nettolikvid från övertilldelningsoptionen kommer att användas
för att accelerera utveckling av prototyper samt rekryteringar inom
affärsområdet Mobiltelefoni.

Årsstämma för att besluta om företrädesemissionen och
övertilldelningsoptionen kommer att hållas den 11 april.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.