Du är här

2017-08-22

Gasporox: GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2017

Fortsatt hög försäljningstillväxt. Omsättningen för helåret 2016
passerad.

Årets första sex månader

· Omsättningen uppgick till 2 814 (483) kSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -2 302 (-1 439) kSEK
· Kassaflödet uppgick till 1 130 (432) kSEK
· Resultat per aktie* uppgick till -0,50 (-0,63) SEK före utspädning

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 571
628 (2 279 144) st.

Andra kvartalet

· Omsättningen uppgick till 1 400 (248) kSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -1 014 (-564) kSEK
· Kassaflödet för perioden uppgick till -1 351 (-1 014) kSEK
· Resultat per aktie* uppgick till -0,22 (-0,24) SEK före utspädning

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 571
628 (2 383 962) st.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

· Omsättningen efter sex månader överstiger den totala omsättningen
för helåret 2016.

· Erhåller patent i Europa för laserteknik avsett för mätning av
gaskoncentration i flexibla förpackningar.

· Dotterbolaget GPX Medical erhåller patent i Europa beträffande
mätning av gas i kroppen med hjälp av laserljus.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Erhåller patent i USA för laserteknik avsett för mätning av
gaskoncentration i flexibla förpackningar.

· GPX Medical publiceras i den välrenommerade tidskriften Journal of
Biophotonics.

Lund 22 augusti 2017

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2017 kl.
08:15 CET.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande
atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med
lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i
och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga
metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose
förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och
kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med
skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom
livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda
dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk
diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se.
Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gasporox/r/gasporox-ab--publ--delarsrapport-ja...
http://mb.cision.com/Main/14809/2330623/711987.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.