Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-16

Gasporox: GASPOROX AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2017

Stark tillväxt i första kvartalet

Första kvartalet

· Omsättningen uppgick till 1 414 (235) kSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -1 288 (-875) kSEK
· Kassaflödet för perioden uppgick till 2 481 (1 446) kSEK
· Resultat per aktie* uppgick till -0,28 (-0,40) SEK före utspädning

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 571
628 (2 174 326) st.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Dotterbolaget GPX Medicals finansiering säkerställs genom en
riktad nyemission till Norsk Elektro Optikk AS. Det EU-finansierade
projektet Neo-lung flyttas till GPX Medical från Gasporox.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Erhåller patent från europeiska patentmyndigheten EPA avseende
patentansökan på bolagets laserteknik avsedd för flexibla
förpackningar.

Lund 16 maj 2017

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2017 kl.
08:15 CET.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande
atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med
lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i
och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga
metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose
förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och
kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med
skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom
livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på
www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gasporox/r/gasporox-ab--publ--delarsrapport-ja...
http://mb.cision.com/Main/14809/2266094/674754.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.