Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-02

Gasporox: Gasporox AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2019: Starkt första kvartal - Gasporox slår försäljningsrekord

Första kvartalet för koncernen

Koncernen består av moderbolaget Gasporox AB (publ) och dotterbolaget
GPX Medical AB som ägs till 60%.

· Omsättningen uppgick till 2 566 (1 106) kSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -1 620 (-1 889) kSEK
· Kassaflödet för perioden uppgick till -3 221 (-2 572) kSEK
· Likvida medel 13 382 (5 819) kSEK
· Resultat per aktie* uppgick till -0,26 (-0,41) SEK före utspädning

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 6 234
036 (4 571 628) st.

Första kvartalet för moderbolaget

· Omsättningen uppgick till 2 637 (1 106) kSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -1 101 (-1 528) kSEK
· Kassaflödet för perioden uppgick till -2 347 (-1 749) kSEK
· Likvida medel 4 396 (4 108) kSEK

Väsentliga händelser under första kvartalet

· I februari erhåller Gasporox en order om 800 kSEK på
lasersensorer. Ordern kommer från en långsiktig partner på
läkemedelssidan och är en komplettering till den årliga avtalade
ordern. Tilläggsordern beror på ökad efterfrågan för oförstörande
kontroll för produkter inom vår partners segment.

· Gasporox erhåller innovationsbidrag om 1 MSEK från Vinnova för
projekt om materialanalys. Med satsningen från Vinnova kommer
Gasporox att kunna undersöka möjligheterna för laserteknologins
lämplighet för materialanalys, som ett framtida fokus och
affärsområde.

· Gasporox förstärker affärsutveckling och investerarrelationer med
ny CFO, Ulf Sköld.

· Gasporox erhåller tre patent inom två olika patentfamiljer:
· Erhåller Europapatent för läcktestning i förpackningar.
· Erhåller USA-patent för läcktestning i förpackningar.
· Gasporox och Ishida Europe Ltd erhåller tillsammans ett
Sverigepatent för en gemensamt utvecklad metod för läcktestning.

· GPX Medical
· Kraftfull satsning på Gasporox dotterbolag GPX Medical genom
rekrytering av heltidsanställd VD med stark marknadsbakgrund, Hanna
Sjöström.

· GPX Medical, Gasporox dotterbolag, får innovationsbidrag från
Vinnova för utveckling av bihålediagnostik om 1 MSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· GPX Medical håller stämma 24 april och utser Märta Lewander Xu som
ny styrelseordförande och förstärker styrelsen genom Mariann Ödegård.
Tore Gimse blir suppleant och Lina Boresson lämnar styrelsen.

Lund den 2 maj 2019

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 08:00 CET.

_______________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande
atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, läkemedels- och
dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas
som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg
erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att
kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan
Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av
automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv
kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär
uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin.
Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical
AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer
information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets
Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399,
info@fnca.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gasporox/r/gasporox-ab--publ--delarsrapport-j...
https://mb.cision.com/Main/14809/2801483/1035697.pdf
https://mb.cision.com/Public/14809/2801483/8f4bcb1bf29e90db.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.