Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-18

Gasporox: GASPOROX dotterbolag GPX Medical har beviljats EU-bidrag för ett projekt om diagnostisering av bihålor med GASMAS

GPX Medical har fått meddelande från EU-kommissionen att de avser
bevilja ett projekt för utveckling av laserteknik om att
diagnostisera bihålor. Bidraget på 50 000 Euro är del av EUs
ramprogram Horizon 2020, som riktar sig till små och medelstora
företag, SME instruments.

Med GPX Medicals laserteknik GASMAS är det möjligt att mäta fri gas
inuti människokroppen, såsom i lungor och bihålor. Monitorering av
lungor på för-tidigt födda bebisar är idag en tillämpning som GPX
medical utvecklar. GASMAS-tekniken som verktyg för diagnostisering av
bihålor har främst utvärderats och utvecklats genom forskningsprojekt
på Lunds Universitet. I forskningsstudier har man bland annat jämfört
GASMAS-tekniken med CT-resultat på 20 patienter med goda resultat.
Med detta EU-finansierade projekt avser GPX Medical påbörja
utveckling inom detta nya affärsområde, bihålsdiagnostik med GASMAS.
Bihåleinflammation och bihålsbesvär är ett stort folkhälsoproblem och
dagens begränsade diagnosverktyg leder till stora överförskrivningar
av antibiotika, vilket leder till resistensproblem. GPX Medicals
vision är att genom en enkel mätning med laser kunna ge information
om bihålornas status redan i primärvården.

VD Märta Lewander Xu kommenterar
"Vi gläds över att vår ansökan i hård konkurrent nått så höga
utvärderingspoäng och beviljats EU-bidrag. För GPX Medical innebär
detta början av ett nytt affärsområde. Ett område som redan har visat
sig starkt i forskningssammanhang. För GASPOROX innebär detta projekt
ytterligare utveckling av vår teknik och sensorplatform vilket även
gagnar vårt affärsområde förpackningsanalys."

Om SME instrument
SME instrument är ett program inom Horizon 2020 som består av tre
faser. I fas ett beviljas 50 000 Euro och syftar till en förstudie
och framtagande av ett affärscase. I fas två kan större summor sökas,
0.5 - 2.5 MEuro och projektet kan inkludera utveckling av system,
kliniska studier, marknadsvalidering m.m. Fas tre är ett
kommersialiseringsprojekt för att stötta innovationen att nå ut till
marknaden. GPX Medical har beviljats ett bidrag inom SME instrument
fas ett.

Om GPX Medical AB
GPX Medical utvecklar teknik för icke-invasiv medicinsk diagnostik av
komplikationer i luftfyllda delar av kroppen, som lungor, bihålor och
tarmar. Tekniken baseras på spektroskopiska metoder utvecklade av
forskare vid Lunds Universitet. GPX Medical bildades 2016 och är ett
delägt dotterbolag till GASPOROX AB (publ).

För ytterligare information, kontakta:
Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 oktober 2017 kl. 10:30 CET.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet
Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande
atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med
lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i
och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga
metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose
förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och
kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med
skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom
livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på
www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser FNCA Sweden AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gasporox/r/gasporox-dotterbolag-gpx-medical-ha...
http://mb.cision.com/Main/14809/2370082/738019.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.