Du är här

2018-03-14

Gasporox: GASPOROX vinner offentlig upphandling på Irland

Gasporox har erhållit bekräftelse från Tyndall Institute, University
College Cork, att Gasporox vunnit en offentlig upphandling gällande
Gasporox Micro-Lab med dubbelsensor.

Gasporox Micro-Lab med dubbelsensor kan mäta både syrgas (O2) och
vattenånga (H2O) och kommer användas i forskning om lungkapacitet på
prematura bebisar. Detta är forskning som bedrivs av Gasporox
dotterbolag GPX Medical AB och där Gasporox tagit fram själva sensorn
för mätningarna. Denna sensor är byggd på GASMAS (Gas in Scattering
Media Absorption Spectroscopy) tekniken som gör att man kan mäta
gaskoncentration i icke-transparenta media som t ex en vävnad. Med
GPX Medicals laserteknik kan man mäta gasen inuti lungorna hos för
tidigt födda bebisar vilket man tror kan minska användningen av
lungröntgen eller invasiva ingrepp som är standardförfarande idag för
dessa patienter. Tyndall Institutet är världskända för sin medicinska
forskning och inom biofotonikgruppen, ledd av Prof. Stefan
Andersson-Engels forskar man just på GASMAS-teknik för
lungmonitorering. Avsikten är att båda parter ska fortsätta forskning
dels i respektive land men också utbyta resultat och erfarenheter. Nu
återstår vissa administrativa förfaranden innan upphandlingen är
färdigställd och Gasporox får själva ordern. Därefter levereras
Micro-Labet med sensorn till Tyndall Institutet på Irland. Förväntat
ordervärdet uppgår till 325 000 SEK.

VD Märta Lewander Xu kommenterar

"Att fler forskargrupper väljer att vidareutveckla och forska på
GASMAS-tekniken för lungmonitorering ser vi positivt på och välkomnar
detta engagemang från Tyndall Institute särskilt med tanke på deras
erkända ställning vad gäller medicinsk forskning och kliniska
koppling. En bra grund för forskningen av dessa lungtester är ett
stabilt och tillförlitligt labsystem vilket Gasporox här kan erbjuda
genom sitt Micro-lab egentligen utvecklat för förpackningsanalys. För
Gasporox innebär detta en order vilket alltid är välkommet men vi ser
också mervärdet det ger för dotterbolaget GPX Medical och framtida
samarbete. I tillägg är det positivt för Gasporox verksamhet och
produkter att en välrenommerad institution vill använda produkterna
för forskning och utveckling. Visar att vi har värdeskapande
lösningar. "

Om GPX Medical AB

GPX Medical utvecklar teknik för icke-invasiv medicinsk diagnostik av
komplikationer i luftfyllda delar av kroppen, som lungor och bihålor.
Tekniken baseras på spektroskopiska metoder utvecklade av forskare
vid Lunds universitet. GPX Medical bildades 2016 och är ett delägt
dotterbolag till GASPOROX AB (publ).

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 mars 2018 kl. 10:00 CET.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande
atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med
lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i
och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga
metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose
förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och
kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med
skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom
livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda
dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk
diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se.
Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

VD

0702-95 11 13

ml@gasporox.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gasporox/r/gasporox-vinner-offentlig-upphandli...
http://mb.cision.com/Main/14809/2471746/805312.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.