Du är här

2017-08-30

Genesis: Halvårsrapport januari - juni 2017

+-----------------------------------------+-----------+-----------------+
|Halvåret januari - juni 2017 |Koncernen* |Moderbolaget |
+-----------------------------------------+-----------+-----------------+
| | 2017-03-30| 2017-01-01 |
+-----------------------------------------+-----------+-----------------+
| |-2017-06-30|-2017-06-30 |
+-----------------------------------------+-----------+-----------------+
|Nettoomsättning |24,3 Mkr |48,3 Mkr (37,1) |
+-----------------------------------------+-----------+-----------------+
|Resultat efter skatt |5,4 Mkr |11,0 Mkr (5,9) |
+-----------------------------------------+-----------+-----------------+
|Periodens resultat per aktie |0,55 kr |1,11 kr (0,62 kr)|
+-----------------------------------------+-----------+-----------------+
|Eget kapital per aktie |9,00 kr |8,99 kr (4,88 kr)|
+-----------------------------------------+-----------+-----------------+

*Koncernredovisning sker från 2017-03-30 och omfattar 3 månader av
första halvåret

+-------------------------------------+-----------+-----------------+
|Andra kvartalet april - juni 2017 |Koncernen |Moderbolaget |
+-------------------------------------+-----------+-----------------+
| | | |
+-------------------------------------+-----------+-----------------+
|Nettoomsättning |24,3 Mkr |24,3 Mkr (21,0 |
+-------------------------------------+-----------+-----------------+
|Resultat efter skatt |5,4 Mkr |5,3 Mkr (4,6) |
+-------------------------------------+-----------+-----------------+
|Periodens resultat per aktie |0,55 kr |0,53 kr (0,49 kr)|
+-------------------------------------+-----------+-----------------+
|Eget kapital per aktie |9,00 kr |8,99 kr (4,88 kr)|
+-------------------------------------+-----------+-----------------+

Väsentliga händelser under kvartalet

· Genesis rekryterade ny försäljningschef som tillträdde sin
befattning den 18 april 2017.

· Årsstämma genomfördes den 11 maj.
VD-kommentar

Genesis IT fortsätter att leverera tillväxt och vi kan rapportera en
nettoomsättningsökning om 15,5 procent under det andra kvartalet. Vi
har under kvartalet fortsatt vår utrullning till Max Garden/QC
Trädgårdsexperten samt investerat i marknad och försäljning samt
utveckling av nästa generations iFenix.

Marknad och försäljning
Med vår utökade och förstärkta försäljningsorganisation på plats har
fokus varit på nykundsbearbetning samtidigt som vi höjt servicenivån
för våra befintliga kunder. Mycket arbete har under de senaste
kvartalen också fokuserat på lansering av tydligare kommunikation med
avsikt att bredda vår kundbas inom både befintliga som nya branscher.
Resultatet av detta arbete väntas lanseras under senhösten.

Nästa generation av iFenix
Jag är mycket stolt över den kommande versionen av iFenix - version
3.0 - som beräknas lanseras senare under året. Den innehåller som
förväntat ny och förbättrad funktionalitet för ökad kundnytta, men vi
har också fortsatt lägga grunden för ett än mer effektivt
utvecklingsarbete. Genom att separera ut iFenix i fler fristående
komponenter kommer vi framgent att kunna rulla ut uppgraderingar till
specifika funktioner utan att påverka det övriga systemet.

Fortsatt utrullning
Under det första halvåret har vi påbörjat utrullningen av iFenix till
Max Garden / QC trädgårdsexperten, Sveriges största fackhandel inom
skog och trädgård. Fram till idag har vi implementerat centrala
funktioner för artiklar, leverantörer och genomfakturering för
kedjans huvudkontor samt driftsatt fyra pilotbutiker. Parallellt
pågår även ett arbete med driftsättning av en komplett
e-handelslösning för samtliga butiker i kedjan - fullt integrerat i
iFenix.

Tommy Flink, VD
Genesis IT AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Liljegren, Genesis IT AB

E-post: ir@genesis.se

Telefon: 010 27 27 311

Denna information är sådan information som Genesis IT är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 augusti 2017.

Genesis IT AB

Norrsågsvägen 41, 972 54 LULEÅ

Hemvärnsgatan 9, 171 54 SOLNA

Tel 010 27 27 200, E-post info@genesis.se, Internet www.genesis.se

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade
affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar.

Genesis ITs egenutvecklade plattform möjliggör innovativ,
tillförlitlig och kostnadseffektiv IT-hantering. Bolagets
huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem
för branscher med kedjestruktur eller ett stort butiksnät, och
erbjuder bland annat integrerad e-handelslösning och specifik
funktionalitet mellan huvudkontor och butik. Genesis IT grundades
1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå samt
försäljningskontor i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/genesis/r/halvarsrapport-januari---juni-2017,c...
http://mb.cision.com/Main/11667/2335288/715141.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.