Du är här

2017-08-28

Genovis AB: Halvårsrapport januari - juni 2017

Perioden april - juni i sammandrag

· Genovis utökade produktportföljen med fem nya produkter:

FabALACTICA™, ett unikt enzym för antikroppsanalys. Enzymet är
framförallt intressant för läkemedelsbolag som utvecklar biologiska
läkemedel inom det växande segmentet immunoterapi.

Tre unika enzym för analys av glykaner. OpeRATOR™, ett helt unikt
proteas som delar proteiner exakt vid stället för en viss typ av
glykan. OglyZOR™ och SialEXO™, båda produkterna har förbättrad
prestanda jämfört med liknande enzym på marknaden och ger tillsammans
med OpeRATOR ett unikt och spetsigt erbjudande inom glykananlys.

GlyCLICK™, en produkt för specifik märkning av antikroppar för bl.a.
utveckling av biologiska läkemedel.

· Genovis genomförde en riktad emission som tillförde bolaget 11,5
MSEK.

· Nettoomsättningen ökade med ca 26 procent till 5 812 (4 595) tkr.

· Bruttoresultatet uppgick till 5 887 (4 036) tkr.

· Bruttomarginalen uppgick till 86 (92) procent.

· Rörelseresultatet förbättrades till -1 978 (-7 953) tkr.

· Periodens totalresultat förbättrades med 5 976 tkr till -2 145 (-8
121) tkr.

· Totalresultatet per aktie före och efter utspädning förbättrades
med 0,17 kr till -0,04 (-0,21) kr.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 662 (-8
499) tkr.

Halvåret i sammandrag

· Nettoomsättningen ökade med ca 26 procent till 10 607 (8 403) tkr.

· Bruttoresultatet uppgick till 10 017 (12 802) tkr.

· Bruttomarginalen uppgick till 87 (91) procent.

· Rörelseresultatet förbättrades till -5 037 (-11 402) tkr.

· Periodens totalresultat förbättrades med 6 359 tkr till -5 215
(-11 574) tkr.

· Totalresultatet per aktie före och efter utspädning förbättrades
med 0,22 kr till -0,09 (-0,31) kr.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 445 (-10
997) tkr.

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör

Fem produktlanseringar under det första halvåret

Genovis har haft en fortsatt stark organisk försäljningsutveckling
under 2017. Det andra kvartalet ökade försäljningen med 26 procent
till 5,8 miljoner kronor. Det innebär att omsättningen för det första
halvåret uppgår till 10,6 miljoner kronor vilket även det motsvarar
en ökning med 26 procent. Försäljningen har därmed vuxit starkt i
inte mindre än elva kvartal i rad och marginalerna ligger fortsatt på
en hög tillfredställande nivå.

Kvartalet kännetecknas framförallt av en intensiv produktutveckling
och en mycket hög lanseringstakt. Vi har lanserat inte mindre än fem
unika produkter i det andra kvartalet och har med råge överträffat
vårt mål om att lansera tre nya produkter per år. Under april
lanserades ett nytt tillskott i vår enzymfamilj med fokus på
antikroppsanalys FabALACTICA™. Vi lanserade även GlyCLICK™ som är en
ny teknologi för märkning av antikroppar där utvecklingen skett i
samarbete med Life Technologies. Dessutom har vi utvecklat en ny
enzymfamilj med tre produkter inriktad på analys av glykaner,
speciellt för läkemedelsbolag och forskare som utvecklar biologiska
läkemedel inom det växande området glycomics.

Försäljningen av de nya produkterna har på kort sikt utvecklats mycket
positivt vilket bekräftar ett behov på marknaden och att Genovis har
förmågan att adressera detta. Den goda starten bådar gott och jag
förväntar att bidraget från de nya produkterna blir ytterligare en
viktig pusselbit för vår fortsatta tillväxt framöver.

De nya produkterna bidrar definitivt till att stärka vårt varumärke
och position på marknaden. Den positiva feedback som vi fått från
våra kunder säger mycket om vår kapacitet, kunskap och förmåga att ta
fram rätt produkter. Under hösten kommer exempelvis en industriell
kund att publicera en vetenskaplig artikel baserad på FabALACTICA™.
Dessutom är GlyCLICK™ finalist till priset "Innovation of the Year
2017" på världens största konferens inom imaging, WMIC (World
Molecular Imaging Congress). Det är speciellt stärkande när en
världsledande vetenskaplig organisation som WMIS (World Molecular
Imaging Society) bekräftar att GlyCLICK är ett viktigt tillskott på
marknaden. De nya enzymen för glycomicsområdet har också genererat
mycket positiv feedback från kunder som redan köpt och testat
produkterna i ett första utvärderingssteg.

Lanseringarna under det andra kvartalet har påverkat våra kostnader i
kvartalet. Det rör sig främst om ökade kostnader för nya patent,
marknadsföring och produktion, vilket är en naturlig följd av ett
högt lanseringstempo. Vi är övertygade om att dessa kostnader är
kloka investeringar inför framtiden.

Ansträngningarna att identifiera samarbetspartners eller distributörer
på de viktiga marknaderna i Asien är fortsatt prioriterat och följer
planen. Målet att ha en partner på plats innan årets slut står fast.

När jag blickar framåt ser jag att bidraget från våra nya produkter
kommer att bli en viktig hörnpelare tillsammans med de redan
etablerade produkterna för en fortsatta stark försäljningstillväxt.
Vår organisation i kombination med de nära kundrelationerna är en
väsentlig del av vår framgång. Med fem nya produkter i vår
produktportfölj är jag övertygad om att vi ytterligare stärkt vår
position som innovativ kunskapspartner på den globala marknaden för
biologiska läkemedel.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande
direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post:
fredrik.olsson@genovis.com

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och
erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel.
Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela
världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling
och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel.

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget
Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning av
enzymprodukterna på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB
hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på
Nasdaq First North Stockholm och Erik Penser Bank är Certified
Adviser åt Bolaget, tel 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning . Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 augusti 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/genovis-ab/r/halvarsrapport-januari---juni-201...
http://mb.cision.com/Main/1712/2334269/714424.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.