Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-18

Getinge: Getinge publicerar delårsrapport januari-september 2017

Göteborg den 18 oktober 2017

"Vi hade en positiv utveckling i orderingången i det tredje kvartalet,
men däremot är jag inte nöjd med resultatet, som pressades av både
minskad nettoomsättning och ökade rörelsekostnader. Nettomsättningen
påverkades negativt av lägre orderingång under det andra kvartalet
och de högre kostnaderna är delvis relaterade till arbetet med att
förbereda den föreslagna utdelningen av affärsområdet Patient &
Post-Acute Care. Dessutom fortsätter vi att genomföra satsningar inom
produktutveckling, försäljning och kvalitet, som vi tidigare
kommunicerat", meddelar Mattias Perjos, VD och koncernchef.

[image]

Juli - September 2017 i korthet

· Orderingången ökade med 2,2 % till 7 334 Mkr (7 176). Organiskt
ökade orderingången med 4,7 %.

· Nettoomsättningen minskade med 3,4 % till 6 696 Mkr (6 929).
Organiskt minskade omsättningen med 0,7 %.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 18,3 %
till 592 Mkr (725). Cash conversion uppgick till 66,4 % (89,5).

· EBITA 1* minskade med 31,6 % till 659 Mkr (963).
· Omstrukturerings- och integrationskostnaderna var 234 Mkr (732).
· Resultat efter finansiella poster ökade till 77 Mkr (-110).
· Resultat per aktie ökade till 0,20 kr (-0,36).
· Nyemission tillförde Getinge ca 4,3 Mdr kr och räntebärande
nettoskuld sänktes till 17,6 Mdr kr (23,3).

Januari - September 2017 i korthet

· Orderingången ökade med 2,6 % till 22 122 Mkr (21 560). Organiskt
ökade orderingången med 0,5 %.

· Nettoomsättningen ökade med 1,8 % till 20 601 Mkr (20 233).
Organiskt minskade nettoomsättningen med 0,2 %.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 10,9 %
till 1 683 Mkr (1 888). Cash conversion uppgick till 58,7 % (68,1).

· EBITA 1* minskade med 1,3 % till 2 341 Mkr (2 371).
· Omstrukturerings- och integrationskostnaderna uppgick till 854
Mkr (992).

· Resultat efter finansiella poster ökade till 469 Mkr (358).
· Resultat per aktie ökade till 1,35 kr (1,01).
* EBITA 1: EBITA före förvärvs-, omstrukturerings- och
integrationskostnader. Se definition på sidan 24 i rapport.

Telefonkonferens

Fondförvaltare, analytiker och media är välkomna att delta i
telefonkonferens kl. 15:00 (svensk tid) med Mattias Perjos, VD &
koncernchef, och Niclas Sjöswärd, interims-CFO. Se telefonnummer för
att delta här
(https://www.getinge.com/sv/om-oss/press-media/nyhetsrum/press-releases/2...ör-delårsrapport-januari-september-2017-och-telefonkonferens/).

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jeanette Hedén Carlsson, Kommunikationsdirektör
Tel: +46(0)10 335 1003
E-mail: jeanette.hedencarlsson@getinge.com

Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Tel: +46(0)10 335 0043
E-mail: lars.mattsson@getinge.com

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017 kl
13.00 CET.

Kort om Getinge
Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för
operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag
och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång
erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal
och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för
människor, idag och i framtiden.

www.getinge.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/getinge/r/getinge-publicerar-delarsrapport-jan...
http://mb.cision.com/Main/942/2370230/738148.pdf
http://mb.cision.com/Public/942/2370230/a05bde242cb77cfa.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.