Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-13

GHP Specialty Care AB: Delårsrapport januari-juni 2018: Ytterligare ett kvartal med stark tillväxt och god resultatutveck...

· Den organiska tillväxttakten fortsätter att öka baserat på god
efterfrågan i alla kliniker och uppgår till 17 procent

· Fortsatt fokus på att utveckla den nordiska verksamheten genom
kontrollerad expansion och många små förbättringar

· Nya samarbeten i International och Vårdsamverkan ökar GHP:s
konkurrenskraft

· Strategisk satsning på Vårdsamverkans digitala erbjudande ska ge
positiva resultateffekter på sikt

Andra kvartalet 2018

· Försäljningsintäkterna ökade till 287,6 Msek (249,6)
· Organiska tillväxten uppgick till 17,0 procent (-4,5)
· EBITDA uppgick till 21,1 Msek (-6,8)
· EBITDA-marginalen uppgick till 7,3 procent (-2,7)
· Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 13,6 Msek (-14,0)
· Resultat per aktie uppgick till 0,18 SEK (-0,21)

Första halvåret 2018

· Försäljningsintäkterna ökade till 566,2 Msek (510,4)
· Organiska tillväxten ökade till 13,7 procent (3,1)
· EBITDA ökade till 46,9 Msek (11,4)
· EBITDA-marginalen ökade till 8,3 procent (2,2)
· Resultat efter skatt (EAT) ökade till 27,7 Msek (-5,7)
· Resultat per aktie uppgick till 0,36 SEK (-0,09)

VD-ord
Den positiva utvecklingen vi har sett de senaste kvartalen har
fortsatt även under andra kvartalet 2018. Vi har både en god tillväxt
och en god resultatutveckling. Givetvis har vi fortsatt många
utmaningar men skillnaden mot för ett år sedan är ett större
resultatfokus i koncernen och en bättre kostnadsstruktur.

I Norden fortsätter utvecklingen genom bland annat utbyggnader,
kortare vårdtider, nya ledare och ett närmare samarbete med
remittenter. Nu under sommaren bygger vi ut GHP Spine Center Göteborg
vilket kommer att ge oss en betydligt högre slutenvårdskapacitet i
Göteborg. Vi har under en längre tid arbetat med att korta
vårdtiderna för våra protespatienter i Stockholm och Göteborg. Detta
har lett till att vi nu i huvudsak arbetar med endygnsvård för denna
patientgrupp vilket möjliggör en ökad effektivitet och aktivitet.
Under kvartalet har vi också genomfört ledningsförändringar i ett par
kliniker med syfte att stärka det lokala ledarskapet och
engagemanget. Slutligen har vi haft flertalet aktiviteter för att
stärka våra samarbeten med remittenter.

Inom International fortsätter utvecklingen av vår sjukhusgrupp SKMCA.
Särskilt traumaverksamheten växer snabbt och tar nu emot
multitraumafall på samma nivåer som de största sjukhusen i Sverige
och Förenade Arabemiraten samtidigt som vi har kunnat höja den
medicinska kvaliteten betydligt. I regionen har vi ett nytt samarbete
med Skåne Care, Region Skånes internationaliseringsarm, med syftet
att vi tillsammans skall arbeta för att hitta nya affärer. Genom att
kombinera våra kompetenser, Skåne Care med hela Skånes
universitetssjukvård och vi med våra ledande kliniker och verksamhet
på plats i regionen, har vi möjlighet att ta andra typer av projekt
än vad vardera part kan på egen hand.

Den första juli startade vi upp det nya samarbetet med Trygg-Hansa
inom Vårdsamverkan. Det innebär att affären nu kommer upp i ca 100
msek på årsbasis och vi når en storlek så att vi verkligen kan
utveckla verksamheten. Vi har just nu en pilot tillsammans med
företaget Doctrin där vi utvecklar vår digitala ingång i vården och
vi kommer att få en väldigt detaljerad kunskap om varje patients
tillstånd. Denna kunskap gör att vi kan spara tid i den fortsatta
vården men framförallt kan vi kombinera denna kunskap med datan i
våra andra system. Detta gör att vi kan driva ett kontinuerligt
utvecklingsarbete där vi hela tiden blir lite bättre på att optimera
den individuella patientens vård. Över tid kommer detta addera ihop
till betydande förbättringar i effektivitet och kvalitet. Att bygga
ihop olika digitala verktyg för en sömlös patientresa genom vården är
en av de delar som gör Vårdsamverkan unikt och är något som bara är
möjligt i denna sorts närmare samarbeten med kunderna. Utvecklingen
av dessa digitala verktyg genomförs just nu och trots dessa
strategiska satsningar har vi kunnat upprätthålla koncernens positiva
resultatutveckling. En viktig aspekt är att Vårdsamverkan köper vård
av våra kliniker till marknadspriser så den största vinsten av
affärsmodellen hamnar än så länge inom Norden segmentet.

Vi ser fram emot en spännande höst där det gäller att fortsätta
utveckla den nordiska verksamheten genom kontrollerad expansion och
många små förbättringar. Inom Vårdsamverkan och International ser vi
att vi kommer att ta stora utvecklingssteg, Vårdsamverkan i
produktutbudet och inom International arbetar vi med flera spännande
projekt.

Göteborg den 13 juli 2018
GHP Specialty Care AB (publ)
Styrelsen

För frågor hänvisas till:
Daniel Öhman, VD, Tel: 0708-55 37 07
Philip Delborn, Finansdirektör, Tel: 0702-12 52 64

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver
specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för
sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare och medicinsk
personal blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig
på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet
och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s
verksamhet - "Kvalitet genom specialisering". GHP-aktien handlas på
Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet "GHP".

GHP Specialty Care AB (publ) | Orgnr. 556757-1103
Södra Hamngatan 45 | 411 06 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00 | Fax 031-313 13 21 | www.ghp.se

Informationen är sådan som GHP Specialty Care AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 juli 2018 klockan 08:00.

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av
bolagets revisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ghp-specialty-care-ab/r/delarsrapport-januari-...
http://mb.cision.com/Main/464/2574515/877877.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.