Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-28

GHP Specialty Care AB: Delårsrapport januari-september 2016: GHP:s bästa semesterkvartal

· Fortsatt bra tillväxt och resultat trots semesterperioden
· Goda omdömen från vår uppdragsgivare på vårt initiala arbete i
Sheikh Khalifa Medical City Ajman (SKMCA)

· Vår nya ledningsgrupp är nu på plats och leder utvecklingen i
SKMCA

Tredje kvartalet 2016

· Försäljningsintäkterna ökade till 189,1 MSEK (160,4) och den
organiska tillväxten uppgick till 15 procent (7)

· EBITDA uppgick till 7,4 MSEK (1,1)
· EBITDA-marginalen uppgick till 3,9 procent (0,7)
· Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 0,8 MSEK (-4,6)
· Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,07)
Januari - september 2016

· Försäljningsintäkterna ökade till 682,6 MSEK (590,1) och den
organiska tillväxten uppgick till 14 procent (6)

· EBITDA uppgick till 57,3 MSEK (38,8)
· EBITDA-marginalen uppgick till 8,4 procent (6,6)
· Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 30,3 MSEK (14,3)
· Resultat per aktie uppgick till 0,39 SEK (0,14)
VD-kommentar
Det är glädjande att vi har det första semesterkvartalet med positivt
rörelseresultat. En stor del i detta är givetvis vårt nya avtal
gällande SKMCA i Förenade Arabemiraten där vi nu har varit igång i
drygt två kvartal och som inte påverkas av semesterperioder. För
Norden hade sommarsemestern som vanligt en stor negativ påverkan på
resultatet. Kvartalet präglades av ett intensivt arbete i SKMCA där
vår operativa ledningsgrupp nu är på plats och har påbörjat arbetet
med att skapa en stark organisation och förbättra kvaliteten i
verksamheten. Vår ersättning är, förutom täckning av fasta kostnader,
rörlig och är baserad på hur väl vi lyckas leverera på ett antal
fördefinierade nyckeltal och på vissa strategiska åtgärder. Sedan
starten i mars har vi fått goda omdömen, vilket avspeglar sig i det
starka finansiella resultatet. Vi förväntar oss att vi ska kunna
fortsätta att leverera på en hög nivå, men en stor del av
ersättningen är fortsatt rörlig. Under kvartalet etablerade vi också
ledningen för GHP International i Dubai som ska arbeta med den
fortsatta affärsutvecklingen i regionen, där det finns många
intressanta möjligheter.

Resultatet för Norden var något bättre än under motsvarande period i
fjol. Det är en större förbättring än vad det verkar med tanke på
att, allt annat lika, när den nordiska verksamheten växer påverkas
även kostnadsmassan och desto större inverkan får förlusterna i
semesterperioden. Utifrån det omfattande utvecklingsarbete som sker i
klinikerna hade vi dock siktat på ett bättre resultat. En faktor är
ortopedin i Stockholm där vi inte har lyckats genomföra de planerade
produktionsökningar som behövdes för att motverka effekterna av stora
prisfall på vissa av de offentliga patientgrupperna. Vi räknar nu med
att komma upp i de högre volymerna under fjärde kvartalet 2016. Även
på vår klinik i Århus har utmaningarna fortsatt med mycket låga
offentliga volymer.

Vårdsamverkan fortsatte att utvecklas positivt under perioden och
bidrar till det goda kvartalsresultatet. Vi arbetar nu med att
utveckla fler digitala lösningar som innebär att vi på ett ännu
smidigare sätt kan säkerställa att varje patient får rätt vård på
sitt sätt. Detta innefattar digital anamnes, online-bokning och
digital kommunikation.

Under kvartalet har vi samlat all vår personal i regionala firanden av
att GHP nu fyller 10 år. Det har varit fantastiskt inspirerande att i
detta sammanhang träffa all vår kompetenta personal och uppleva den
stolthet som finns för våra fina verksamheter. Vi ser fram emot att
lägga till ytterligare en verksamhet till den listan under det
kommande kvartalet, GHP Idrottscentrum, som vi inom kort kommer att
berätta mer om.

Göteborg den 28 oktober 2016
GHP Specialty Care AB (publ)

Daniel Öhman
VD

För frågor hänvisas till:
Daniel Öhman, VD, Tel: 0708-55 37 07
Susanna Laursen, Tf. CFO, Tel: 0709-61 64 64

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver
specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för
sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och
delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp,
vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är
fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet - "Kvalitet genom
specialisering". GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq
Stockholm under kortnamnet "GHP".

GHP Specialty Care AB (publ) | Orgnr. 556757-1103
Södra Hamngatan 45 | 411 06 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00 | Fax 031-313 13 21 | www.ghp.se

Informationen är sådan som GHP Specialty Care AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 28 oktober 2016 klockan 08:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ghp-specialty-care-ab/r/delarsrapport-januari-...
http://mb.cision.com/Main/464/2110872/581680.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.