Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-23

Ginger Oil: Korrigering och förtydliganden av emissioner i Ginger Oil

KORRIGERING OCH FÖRTYDLIGANDEN AV EMISSIONER I GINGER OIL

Den riktade emissionen
Styrelsen beslutade den 29 september 2015 med stöd av bemyndigande från
årsstämman den 11 maj 2015 att genomföra en riktad nyemission om 170 000
aktier. Den riktade emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket. Antal
aktier efter emissionen uppgår till 3 161 785 (stam-och preferensaktier)
Aktiekapitalet ökar med 340 000 kr till 6 323 570 SEK. Emissionens
utspädningseffekt uppgår till 7,5 %.. Den riktade emissionen tecknades av
DRS-PETRO, LLC, som består av en grupp amerikanska investerare.

Företrädesemissionen
I samband med att styrelsen fattade beslutet om den riktade emissionen,
beslutade man även att på en extrastämma den 9 september 2015, begära ett
bemyndigande att utge 400 000 aktier till de gamla aktieägarna, i en
företrädesemission.

Emissionsvillkoren för företrädesemissionen är 1:6 dvs. sex befintliga
aktier berättigar till teckning av en ny aktie, vid full teckning
resulterar det i en nyemission om högst 363 110 aktier. Teckningskursen är
fastställd till 10 kr per aktie, vilket vid full teckning medför en
emissionslikvid om 3 631 100 SEK. Företrädesemissionen medför en utspädning
av rösterna med 13,8 % och 10,3% av kapitalet. Antalet stam-och
preferensaktier vid full teckning i företrädesemissionen blir 3 524 895 och
aktiekapitalet ökar med 726 220 SEK till 7 049 790 SEK.

Emissionerna ingår i finansiering av bolagets investeringsprogram, samt i
övrigt bolagsnära verksamhet.

Företrädesemissionen tidplan
Teckningsperiod 27 oktober till 13 november.
Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen den 23 oktober
Handel av teckningsrätter från 27 oktober till den 11 november.
Offentliggörande av preliminärt utfall av företrädesemissionen 19 november

2015-10-23

Åke Andersson
VD Ginger Oil AB
Information lämnas av
Åke Andersson
aandersson@gingeroil.com
+46705204885

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Ginger Oil Pressrelease 2015-10-23.pdf

Om Ginger Oil
Ginger Oil AB (publ) är en USA-baserad olje- och naturgaskoncern inriktad
på att bedriva prospektering med syftet att finna nya reserver. Bolaget
förvärvar, utvecklar, utvinner och avyttrar olje- och naturgasreserver.
Ginger Oil bedriver idag verksamhet i Texas, i Arkansas, och Louisiana.
Prospekteringsverksamheten bedrivs från Houston och moderbolaget har säte i
Stockholm, Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq OMX First North, med Erik
Penser Bankaktiebolag som Cerified Adviser

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.