Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-02

Glycorex Transplantation: Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Årsstämma 1 juni 2017

Glycorex Transplantation AB höll den 1 juni 2017 årsstämma i Lund. På
stämman behandlades följande punkter.

Årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget lades fram på
stämman. VD redogjorde för året som gått. Stämman fastställde balans-
och resultaträkning för räkenskapsåret 2016. Vidare beviljades
styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

Stämman valde Kerstin Jakobsson, Thomas Niklasson, Kurt Nilsson och
Leif Smeby till ledamöter av bolagets styrelse samt Tomas Westergren
till suppleant. Leif Smeby utsågs till styrelsens ordförande. Stämman
utsåg Ernst & Young till revisor i bolaget. Vidare godkände stämman
styrelsens förslag till principer om hur valberedning skall utses.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid behov besluta om
nyemission av högst 6 300 000 B-aktier fram till nästa ordinarie
bolagsstämma. Sådan emission skall ske med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet möjliggör exempelvis
marknadsexpansion och produktutveckling.

Denna information

Glycorex offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:30 den
2 juni 2017.

Om Glycorex Transplantation

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad
medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att
underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid
njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten
används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och
stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 3000
njurtransplantationer och med utmärkta korttids- och långtidsresultat
som presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter.
Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5
MSEK enbart i sjukvårdskostnader. Förutom i Europa används produkten
i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Kanada och Australien.
Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter
för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia
gravis.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM:
GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Kontakt:

Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: vd@glycorex.ideon.se, telefon: 046-286 52 30

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/glycorex-transplantation/r/glycorex-transplant...
http://mb.cision.com/Main/15286/2279274/682978.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.