Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Glycorex Transplantation: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 8 juni 2016 (NGM: GTAB B)

Aktieägarna i Glycorex Transplantation AB kallas till ordinarie bolagsstämma
(årsstämma) den 8 juni 2016 kl. 18.00. Stämman kommer att hållas på Ideon
Gateway, Lund, och avhandla sedvanliga frågor såsom fastställelse av balans-
och resultaträkning, beslut om disposition av bolagets resultat,
ansvarsfrihet, ersättning till ledande befattningshavare, val av styrelse,
revisor, valberedning etc. Stämman kommer även att ta ställning till ett
förslag att bemyndiga styrelsen att under löpande räkenskapsår besluta om
nyemission av högst 6 300 000 B-aktier.

Närmare information om plats, anmälning och dagordning för stämman finns i
bifogade kallelse som införs i Post- och Inrikes Tidningar den 11 maj 2016
och läggs upp på hemsidan senast samma datum.

Denna information

Glycorex offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande kl. 08:30 den 11 maj 2016.

Om Glycorex Transplantation

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad
medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att
underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid
njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används
även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten
har hittills använts vid fler än 2000 njurtransplantationer och med utmärkta
korttids- och långtidsresultat som presenterats i över 40 artiklar i ansedda
medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats
spara upp till 5 MSEK enbart i sjukvårdskostnader. Förutom i Europa används
produkten i exempelvis Indien, Malaysia, Singapore, Kanada och Australien.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B)
är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Kontakt:

Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB

e-mail: vd@glycorex.ideon.se, telefon: 046-286 52 30

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.