Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-14

GN Store Nord 2 kv: Resultat före skatt 232 MDKK (SIX 233)

(SIX) GN Store Nord redovisar ett resultat före skatt om 232
miljoner danska kronor (95) för det andra kvartalet 2013. Det
kan jämföras med det väntade värdet på 233 miljoner kronor,
enligt SIX Market Estimates.

Rörelseresultatet uppgick till 271 miljoner danska kronor
(106), att jämföra med det väntade värdet på 245 miljoner
kronor. Ebita-resultatet var 291 miljoner danska kronor (133).

Nettoresultatet blev 174 miljoner danska kronor (66). Här låg
förväntningarna på 168 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 1.695 miljoner danska kronor
(1.515). Den väntade omsättningen var 1.635 miljoner kronor.

Baserat på en fortsatt tillväxt i såväl intäkter som resultat
och intentionen att minska skuldsättningen i förhållande till
ebitda till 1 mot slutet av 2014, har styrelsen beslutat om ett
återköpsprogram om 300 miljoner danska kronor med start i dag.

Arvid Raa, +46 31 350 64 78
arvid.raa@six-group.se
SIX News

Författare TIC