Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-30

Gold Town Games: Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2018

ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG

· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick ackumulerat till -1,33
MSEK (-2,10 MSEK). Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till
-0,27 MSEK (-1,23 MSEK) under det andra kvartalet.

· Resultat efter finansiella poster uppgick ackumulerat till -2,72
MSEK (-2,12 MSEK). Resultat efter finansiella poster uppgick till
-1,05 MSEK (-1,24 MSEK) under det andra kvartalet.

· Resultat per aktie uppgick till -0,23 SEK (-0,28 SEK) under delåret.
Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,16 SEK) under det andra
kvartalet.

· Den 11 juni höll Gold Town Games årsstämma. Till nya ledamöter
utsågs Robert Wahlström, grundare av Kivra och Eric de Basso,
redovisningskonsult. Styrelseordförande Magnus Orregård och ledamöter
Leif Rehnström och Tobias Andersson blev omvalda.

· Den 4 till 18 juni genomförde bolaget en företrädesemission.

KOMMENTAR TILL KVARTALSRAPPORT

Gold Town Games andra kvartal 2018 har bestått av fortsatt ekonomisk
tillväxt. Nettoomsätt-ningen för World Hockey Manager (WHM) har
fortsatt att öka och uppgick till 6,0 MSEK. Det samlade antalet
nedladdningar har under perioden passerat 650 000 stycken.

Kvartal två motsvarar våra förväntningar, både enligt plan för produkt
och budget. Den drygt 25 procentiga försäljningsökningen är vi är
nöjda med. Under kvartalets sista månad har vi marknadsmässigt
upplevt en minskad daglig omsättning och ett ökat pris per
nedladdning. Detta är normal företeelse inom branchen då
sommarmånaderna är årets sämsta. I World Hockey Managers fall är
också intresset för hockey allra lägst under den perioden. Som en
följd av detta har antalet dagliga användare minskat jämfört med
föregående period.

I och med att hockeysäsongen har sin uppstart under september så ökar
mediabevakningen och medvetenheten hos hockeyfans. I samband med att
hockeyns tävlingssäsong inleds kommr vi att skala upp
marknadsföringen för WHM.

Gold Town Games står inför en ny utmanade höst då vi ska hantera två
produkter parallellt. Detta medför att två produktteam skapas samt
att ytterligare organisatoriska förändringar implementeras. Vid
resurskrockar kommer WHM att prioriteras då det redan idag har en
aktiv och inkomstgenererande användarbas. Vi är beredda att
ytterligare rekrytera om volymen av arbete börjar överstiga den
kapacitet vi idag kan hantera.

Vår tilltro och förhoppningar på World Football Managers spelkoncept
är starkt. Vårt mål är att spelets kärna, det vill säga spelmotorn
och matchsekvensen redan från start ska vara konkurrens-kraftiga och
höja ribban för redan idag etablerade och framgångsrika managerspel.

Den kommande soft launchen kommer att initialt fokusera på spelets
onboarding, dag ett retention men framförallt på matchsekvensen. Vi
vill samla data som visar oss hur användarna interagerar med de nya
matchsekvenserna. När vi är nöjda med användardatan kommer vi allt
eftersom att lansera spelet på fler marknader.

Vi har lärt oss väldigt mycket av resan med WHM. Alla samlade
erfarenheter från användarfeedback och datadriven utveckling blir nya
kunskaper vi applicerar på WFM vilket medför en mer effektiv och
resultatinriktad arbetsprocess.

Vi ser verkligen, med tillförsikt och spänning, fram emot att inleda
soft launch för en ny produkt från Gold Town Games och vidare
information om soft launchen kommer att presenteras inom kort.

Hoppas att ni fortsätter att följa med oss på resan mot att bli
världsledande på mobila sport-managerspel.

Pär Hultgren
VD, Gold Town Games AB

Denna information är sådan information som Gold Town Games AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30
augusti 2018 kl 07.00 CET.

KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag
med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består
av 19 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande
affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på
sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple)
och Android (Google). Bolaget lanserar under 2018 sin andra spel,
World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det
populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den
egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel
inom lag- och arenasporter.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gold-town-games/r/delarsrapport-for-perioden-1...
http://mb.cision.com/Main/14421/2604216/899790.pdf
http://mb.cision.com/Public/14421/2604216/99b159e77c2a835c.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.