Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-25

Gold Town Games: Gold Town Games gör en företrädesemission på 10,5 MSEK

- World Football Manager uppfattas redan nu som ett roligt spel av
våra användare och under de närmaste månaderna väntar fortsatta
lanseringar i först Europa och därefter globalt. World Hockey
Managers nyckeltal har under 2019 haft en positiv utveckling och
spelet genererar idag mer intäkter än vad det har kostnader. Vi ser
därför goda möjligheter att öka intjäning i våra spel genom att ta
ytterligare marknadsandelar globalt och då framförallt i Nordamerika.
Vi står inför en väldigt spännande fas i Gold Town Games och vår
bedömning är att bolaget har goda förutsättningar att inom närmaste
året ha två vinstdrivande produkter, fler spännande partnerskap och
ett positivt kassaflöde. För att möjliggöra planen bakom detta har
styrelsen tagit beslut om en företrädesemission på 10,5 MSEK.

Vi står inför en väldigt spännande fas i Gold Town Games utveckling
och vår bedömning är att bolaget har goda förutsättningar att inom
närmaste året öka omsättningen, ha två vinstdrivande produkter, fler
spännande partnerskap och ett positivt kassaflöde. För att möjliggöra
planen bakom detta har styrelsen tagit beslut om en
företrädesemission på 10,5 MSEK.

Styrelsen och ledningen ser detta som nästa steg i bolagets strävan
mot visionen; att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel
genom att utmana och utveckla genren för managerspel, säger
styrelseordförande Magnus Orregård.

Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser till ett belopp
uppgående till 3,85 MSEK. Teckningsförbindelserna är tecknade av
bland annat Gold Town Games största ägare, Vision Invest AB,
styrelseledamot Leif Rehnström, styrelseordförande Magnus Orregård
och verkställande direktör Pär Hultgren. Dessa förbindelser och
garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller
liknande arrangemang.

Emissionen i korthet
· Bolagets styrelse har beslutat, med stöd av bemyndigande från
årsstämman den 10 juni 2019, att genomföra en företrädesemission om
10,5 MSEK.

· För varje femtal befintliga aktier erhåller innehavaren rätt att
teckna fyra nya aktier till teckningskursen 0,90 SEK per aktie. Vid
full teckning kommer Bolaget emittera 11 625 272 nya aktier för en
total emissionslikvid uppgående till 10 462 744,80 SEK.

· 0,0 MSEK, motsvarande 0,0 procent av Emissionen garanterats genom
emissionsgarantier.

· Avstämningsdatum för deltagande i Emissionen är 2 oktober 2019.

· Teckningsperiod för deltagande i Emissionen är 4 oktober till och
med den 18 oktober 2019.

· 3,85 MSEK, motsvarande 36,8 procent av Emissionen garanterats genom
emissionsgarantier.

Emissionen
Den 25 september 2019 beslutade styrelsen i Gold Town Games AB, om en
emission om upp till 11 625 272 aktier med företrädesrätt för de som
är införda som aktieägare i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken per avstämningsdagen den 2 oktober 2019.
Teckningskursen uppgår till 0,90 SEK per aktie. Bolaget tillförs
därmed cirkaa 10,5 MSEK, före emissionskostnader, vid fullt tecknande
av emissionen.

För varje aktie som innehas på avstämningsdagen 2 oktober 2019
erhåller aktieägaren fyra (4) teckningsrätter fem (5) teckningsrätter
berättigar till teckning av en (1) aktie. Om inte samtliga nya aktier
som emitteras i emissionen tecknas med stöd av teckningsrätter
(primär teckningsrätt), ska styrelsen besluta om tilldelning av nya
aktier tecknade utan teckningsrätter. Tilldelning ska då ske i
följande ordning:

1) I första hand ska aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt
erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär
företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den
teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas
mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de per
avstämningsdagen ägde i Bolaget. I den mån detta inte kan ske vad
avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelningen genom lottning.

2) I andra hand ska tilldelning ske till de övriga som tecknat nya
aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till det
antal nya aktier som sådan teckning omfattade.

3) I sista hand ska tilldelning ske till personer som garanterat
emissionen enligt avtal med Bolaget, pro rata i förhållande till vad
som har utfästs av varje sådan person.

Avstämningsdatum för deltagande i emissionen är 2 oktober 2019 och
teckningsperioden pågår perioden 4 oktober - 18 oktober 2019. Den
sista handelsdagen för Gold Town Games aktie inklusive rätt att delta
i emissionen är 30 september 2019. Handel med teckningsrätter ska ske
på NGM Nordic MTF under perioden 4 oktober - 16 oktober 2019.

KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games är ett spelutvecklingsbolag
med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består
av 21 personer med erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande
affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar på
sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple)
och Android (Google). Bolaget lanserar under 2019 sitt andra spel,
World Football Manager. Målsättningen är att fortsätta utveckla det
populära hockeymanagerspelet World Hockey Manager och använda den
egenutvecklade teknik- och designplattformen till fler managerspel
inom lag- och arenasporter.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gold-town-games/r/gold-town-games-gor-en-fore...
https://mb.cision.com/Main/14421/2917564/1113411.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.