Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-22

GoldBlue: Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2018

STOR NEDGÅNG I OMSÄTTNING MEN VERKSAMHETEN PÅ VÄG ATT STABILISERAS

KOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 januari 2018 till 31 december 2018

Fjärde kvartalet: 1 oktober - 31 december 2018 (2017)

· Nettointäkter uppgick till 4,0 Mkr (13,9)
· Försäljningskostnader minskade till -6,1 Mkr (-11,8)
· Bruttoresultatet minskade till -2,0 Mkr (2,1)
· Administrationskostnader ökade till -9,5 Mkr (-8,8)
· Resultatet för skatt uppgick till -11,5 MSEK (-16,4)
· Marginalen för bruttospelintäkter (GGR) ökade till 3,22% (2,86%)
· Marginalen för nettospelintäkter (NGR) stabil vid 1,03% (1,03%)

Helårsperioden 1 januari - 31 december 2018 (2017)

· Nettointäkter uppgick till 29,6 Mkr (70,3)
· Försäljningskostnader minskade till -25,2 Mkr (-57,5)
· Bruttoresultatet minskade till 4,5 Mkr (12,7)
· Administrationskostnader ökade till -32,0 Mkr (-31,2)
· Administrationskostnader exklusiv kostnad för GoldBlue AB -28,6
Mkr (-31,2).

· Resultatet före övriga intäkter uppgick till -28,9 Mkr (-18,5)
· Övriga intäkter uppgick till 16,3 MSEK (0)
· Resultatet före skatten uppgick till -11,6 MSEK (-28,1)
· Marginalen för bruttospelintäkter (GGR) ökade till 3,32% (3,11%)
· Marginalen för nettospelintäkter (NGR) ökade till 1,45% (1,20%)
Händelser under fjärde kvartalet

· Lanserade Sportsbook mot den indonesisktalande marknaden i oktober
· Lanserade Android mobil app mot japansk-, thai-, indonesiskt-, och
vietnamesisktalande spelare

· Lanserade mot thaitalande spelare i november
· Sportsbook för desktop lanserades mot kinesisktalande spelare i
december

· AnalysGuiden publiserade en analys av GoldBlue
· Företrädesemisson om 14,2 Mkr påbörjades
Händelser efter fjärde kvartalet

· GoldBlue AB avslutade och registrerade emission om 31 614 167
aktier med kvotvärde 0,45 kr, totalt 14,2 Mkr varav 3 Mkr kvittades
för att betala tillbaka skulder

· Brygglån om 2,4 Mkr återbetalades
· Avtal sluts med Zustro om att tillhandahålla en ny live
casino-produkt

· Besparingsprogram fortsätter att genomföras i alla dotterbolag
Vd har ordet

Tillbaka på rätt spår!

Förra året var en stor besvikelse för både mig själv och utvecklingen
av vår verksamhet i GoldBlue. I början av 2018 fastställde vi
följande mål; vi skulle upprätthålla tillväxten som vi hade på våra
två kärnmarknader 2017, samtidigt som vi skulle lansera mot tre nya
marknader i Sydostasien och förbereda verksamheten för potentiella
B2B-partnerskap. Målet med vårt kundfokus var och är att erbjuda en
fullständig underhållningsplattform, med fokus på användarupplevelse.
För att uppnå dessa mål visste vi att det inte skulle finnas en enkel
och snabb lösning, men i stället skulle det kräva att vi konsekvent
och systematiskt förbättrar och utvecklar vår plattform och
användargränssnitt genom att fokusera på teknikutveckling. Under 2018
använde vi stora resurser för att genomföra dessa tekniska
förbättringarna vilket gav ökad skalbarhet och tillförlitlighet. Vi
förberedde också lanseringen på tre nya marknader och började
effektivisera vår nyutvecklade teknik över alla våra varumärken.
Dessa förändringar ökar tillförlitligheten och minskar bland annat
underhållstiden så att vi kan rulla ut i nya länder mycket snabbare.
I början på 2018 var våra huvudleverantörer av mobila betallösningar
på våra kärnmarknader tvungna att anpassa sig till nyligen genomförda
lokala bestämmelser, vilket skapade ett omfattande och oförutsett
avbrott på den kinesisktalande marknaden. Effekten av detta var att
vi på kort tid fick en kraftig minskning av intäkterna.

Instabiliteten kring betalleverantörer fortsatte att påverka vår
verksamhet, särskilt under andra kvartalet och fram till fjärde
kvartalet 2018. Vi upplever dock att detta börjar stabiliseras nu men
det finns fortfarande brist på alternativ kring mobila betallösningar
som är viktiga för oss. Denna faktor hade givetvis en stor inverkan
på utvecklingen av våra dotterbolag 2018. Effekten var en kraftig
nedgång i intäkterna efter en mycket positiv 2017 samtidigt som vi
inte hann sänka kostnaderna snabbt nog då vi även under 2018
lanserade i tre nya länder. Detta ledde till att vi mycket snabbare
än prognosticerat förbrukade våra kassareserver och var tvungna att
genomföra en nyemission i slutet av 2018. Vi har dock genomfört
kostnadssänkningar och har samma antal anställda nu som i början på
året även om vi har genomfört lanseringar på tre nya marknader och
anställt ca 20 nya personer för att hantera dessa marknader.
Kostnadsreduktioner har blivit extremt viktigt för oss eftersom våra
intäkter har reducerats väsentligt under 2018. Vi har under början på
2019 satt i kraft ett besparingsprogram som kommer reducera
kostnaderna väsentligt, vi reducerar även antalet anställda och ökar
därmed effektiviteten i organisationen. Det är viktigt att förstå att
de viktigaste faktorerna för våra användare är att betalsystemen är
lokalt anpassade och fungerar snabbt och säkert, att våra websidor
inte har avbrott och laddar upp snabbt och att vår service till
kunderna är av högsta kvalitet. Detta är oerhört viktigt för oss och
därför investerar vi hela tiden stora resurser i vår
plattformsteknologi. Under 2019 kommer vi att erhålla nya
intäktsströmmar

från B2B-tjänster. Vi kommer att fortsätta förbättra hur vi
marknadsför våra varumärken, särskilt på de nylanserade marknaderna
och har tagit beslut om att öka kostnaderna för marknadsföring på
dessa marknader. Under första kvartalet 2019 startar vårt affiliate
program där vi förväntar oss en ökad andel av kundinsättningar. Med
hjälp av våra landsansvariga håller vi oss hela tiden uppdaterade om
förändringar och trender på våra marknader. Ett kontinuerligt fokus
på effektivitet, produkt och kundnöjdhet kommer att förbli de
viktigaste fokusområdena för oss, särskilt som våra dotterbolag
kommer att fokusera på att bygga starka varumärken och etablera sig
inom sina befintliga marknader. Våra B2B-tjänster lanseras under
2019. Vi förhandlar med potentiella kunder eftersom ambitionen är att
kunna erbjuda både programvara och erbjuda olika former av tjänster
som tex kundservice och teknisk support. Det innebär att vi kommer
att kunna erbjuda operatörer att använda vår plattformsteknologi för
deras egna varumärken och köpa tjänster från oss som support,
marknadsföring och teknisk utveckling. Vi anser att vi har en unik
möjlighet att sälja denna tjänst till kunder som vill lansera på
olika marknader i Sydostasien.

Jag ser optimistisk på framtiden och att vi kan leverera våra mål
under 2019.

Andre Rodrigues VD,
GoldBlue AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Jihua Liu, IR ansvarig
Email: ir@goldblue.eu
Tel: +46 (0)8 559 25 266
GoldBlue AB är ett svenskt noterat investeringsbolag inom iGaming, med
fokus på tillväxtmarknader i Asien.

Denna information är sådan information som GoldBlue AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 09.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/goldblue/r/bokslutskommunike-och-rapport-for-f...
https://mb.cision.com/Main/16554/2747270/996084.pdf
https://mb.cision.com/Public/16554/2747270/82a02a65f38ba291.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.