Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

Greater Than: Kommuniké från årsstämman i Greater Than AB 2016-05-17

Årsstämma i Greater Than AB genomfördes idag den 17 maj 2016 på
Karlavägen 58 i Stockholm. Årsstämman fattade beslut enligt följande.

Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning
lämnas för räkenskapsåret 2015.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 2015.

Val av styrelse och revisor m m

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Lars Berg, Karin Forseke, Sten
Forseke, Roger Karlsson och Tina (Kristina) Thörner för tiden intill
slutet av nästa årsstämma. Lars Berg omvaldes till styrelsens
ordförande. Styrelseledamöterna presenteras på www.greaterthan.eu.
Arvode till styrelseledamot beslutades utgå med ett prisbasbelopp och
till styrelseordföranden med 200 000kr/år.

Stämman valde vidare auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg,
PricewaterhouseCoopers AB, till bolagets revisor för tiden intill
slutet av nästa årsstämma. Arvode till revisorn beslutades utgå
enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Stämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att längst intill
nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
nyemission mot kontant betalning, eller med betalning med
apportegendom eller genom kvittning. Vid utnyttjandet av
bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet
varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss justering.
Styrelsen föreslår att bemyndigandet omfattar såväl aktier som
konvertibler och teckningsoptioner.

Köpoptionsprogram för styrelseordföranden

Stämman godkände det köpoptionsprogram för styrelseordföranden som
föreslagits av huvudaktieägaren Sten Forseke. Enligt programmet
erhåller styrelseordföranden Lars Berg optioner utfärdade av Sten
Forseke, vilka berättigar till köp av sammanlagt 50 000 aktier i
bolaget under förutsättning av att vissa villkor är uppfyllda.

Stockholm 17 maj 2016

GREATER THAN AB

För ytterligare information:

Liselott Johansson, VD Greater Than AB
Telefon: +46 70 654 20 58

Liselott.johansson@greaterthan.eu

www.greaterthan.eu

www.enerfy.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/greater-than/r/kommunike-fran-arsstamman-i-gre...
http://mb.cision.com/Main/11629/2011234/516951.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.