Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-15

Green: Delårsrapport for andet kvartal 2019

Selskabsmeddelelse nr. 22 - 2019
København, 15. august - 2019

Q2: 63.975 kunder, 176.113 kørte ture og 5.455.737 solgte minutter og
indgået aftale med 7 nye byer i juli 2019.

Henrik Isaksen, Group CEO, GreenMobility: ?Vi opjusterer omsætningen og
resultatet. Q2 viser som Q1 gode takter målt i kroner og ører. Vores dialog
med potentielle partnere er uændret tæt og i juli kom der for alvor
momentom med  i alt syv nye byer ? én i Danmark, tre i Belgien og tre i
England. Derudover oplever vi markant stigning i interenssen for vores
forretningsmodel med et stigende antal henvendelser fra nye byer.

I forhold til andet kvartal 2018 (inklusiv Oslo) steg antallet af:

* kunder med 34.358 eller 116 pct. til 63.975
* ture med 51.219 eller 41 pct. til 176.113
* minutter med 1,9 mio. eller 55 pct. til 5.455.737

             
Omsætningen steg med DKK 3,4 mio. eller med 50 pct. til DKK 10,2 mio.

Resultatet før skat blev forbedret med DKK 2,1 mio til DKK (5,5) mio.

Kapitaltilførslen på DKK 35 mio. fra marts 2019, driften i København og
snart også Aarhus samt  franchiseindtægterne fra udlandet sikrer selskabets
finansiering indtil midten af 2020.

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for første halvår 2019.
Rapporten har ikke været underlagt revision eller review.

Yderligere oplysninger:
Henrik Isaksen, adm. direktør, tlf. 4059 4000
GreenMobility A/S, Landgreven 3, 4. sal, 1301 København K, CVR: 35521585
www.greenmobility.com

Certified Advisor
Kapital Partner
Jesper Ilsøe, +45 26 80 27 28, ji@kapitalpartner.dk

 

Ledelsesberetning

Corporate og Franchise (GreenMobility koncernen)

(DKK ?000)   2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1
  INCOME STATEMENT
Revenue   9,973 7,390 6,805 6,079 6,632 5,910
Franchise revenue   244 978 1502 138 186 -
EBITDA   (3,154) (5,064) (6,105) (5,347) (5,570) (5,057)
EBIT   (5,135) (6,828) (8,086) (6,889) (7,333) (6,818)
EBT   (5,499) (6,573) (8,207) (7,382) (7,614) (7,076)
Earnings after taxes   (5,499) (6,573) (11,527) (7,382) (7,614)
(6,592)
BALANCE SHEET              
Total assets   56,237 66,440 42,841 53,849 61,446 72,288
Equity   17,119 22,617 (2,609) 8,903 16,284 23,914
Net working capital   (3,915) (3,463) (3,397) (1,466) (2,180)
(2,755)
Net interest bearing debt   17,083 8,800 35,954 31,294 26,332
19,557
CASH FLOW              
operation   (7,249) (3,955) (3,899) (4,873) (7,394) (5,098)
investments   (74) (400) 0 0 (45) (5)
Financing   (2,534) 29,558 (2,533) (2,099) (2,244) (2,163)
Free cash flow   (7,323) (4,355) (3,889) (4,873) (7,439) (5,103)
Key figures              
# of customers (period end)   63,975 52,046 38,443 34,514 29,617
25,619
# of trips   176,113 157,440 132,070 115,664 124,894 120,207
Avg. trip duration (minutes)   31 28 30 28 28 31

Forventningerne til helåret 2019

Forventningen til omsætningen øges med DKK 4-6 mio. til DKK 38-40 mio.,
hvilket skyldes fremgang i driften i København og i mindre grad en ændret
regnskabsmæssig behandling af viderefaktureret hardware og licenser.

Det samlede resultat før skat inklusive bl.a. udviklingsaktiviteter, de
internationale salgs- og marketingsaktiviteter og opstart i Aarhus
forventes nu at blive et underskud på DKK 21-23 mio. i 2019 mod tidligere
udmeldt DKK 22-24 mio.

Der forventes at blive indgået aftale eller letter of intent med i alt otte
til ti byer mod før tre til fire byer i 2019.

Vi har i 2019 indtil videre indgået aftaler eller letter of intent om
opstart af syv byer: Aarhus, Liverpool, Manchester, Leeds, Bruxelles,
Antwerpen og Gent. Aarhus vil vi selv drive, øvrige byer vil blive drevet
af franchisepartnere.

Samlet forventer vi uændret at have flere end 100.000 kunder ved udgangen
af 2019.

Antallet af kunder i København forventes at stige til ca. 55.000 ved
udgangen af 2019, hvor driften ventes at give overskud sidst på året ved ca
1.800 ture per dag mod tidligere udmeldte mere end 2.000 ture per dag. Et
stadig bedre samspil med kunderne og den løbende optimering af driften,
herunder de operationelle omkostninger, muliggør en forventet reduktion i
det samlede omkostningsniveau i GreenMobility København i størrelsesordenen
ti pct., som ventes fuldt realiseret ved udgangen af 2019.

Kapitaltilførsel sikrer den internationale ekspansion og vækst

GreenMobility er fortsat i en tidlig ekspansion- og vækstfase, hvilket
betyder, at vi skal hente yderligere kapital. Danske investorer tilførte
GreenMobility DKK 35 mio. i marts 2019, som sammen med driften i København
og snart også Aarhus samt franchiseindtægterne sikrer vores finansiering
indtil midten af 2020. Det er forsat ambitionen at tiltrække kapital fra
industrielle og institutionelle investorer.

Internationale partnerskaber er kernen i GreenMobilitys forretningside

Vi driver vores egen flåde af elbiler i Storkøbenhavn. Erfaringerne herfra
er et af udgangspunkterne for GreenMobilitys forretningside ? udbredelsen
af grønne delebilsløsninger til byer i specielt Europa. Den ønskede
internationale ekspansion skal ske via franchise, joint ventures og
corporate partnerskaber. Vi vil tillige undersøge, om vi fra København kan
drive egne operationer i ind- og udland med et begrænset lokalt setup, som
understøttes af driftsoperationen i København, hvor bla. call centret og
marketingfunktionen er lokaliseret.

I Aarhus, hvor vi har et tæt samarbejde med NRGi, er et sådant corporate
partnerskab. Driften ventes igangsat i oktober 2019, indledningsvis med 75
biler, hvilket vil bringe den samlede GreenMobility flåde op på 725 biler.

Det er uændret ambitionen at være tilstede i mere end 15 byer ved udgangen
af 2021 med samlet 450.000 kunder med et fuldt indfaset potentiale på 1,4
mio. kunder. Norske Vy, tidligere NSB, der er vores første partner, har nu
efter kun syv måneders drift flere end 17.500 kunder i Oslo. I København
har vi i dag flere end 51.000 kunder. Det er vores mål at være blandt
Europas førende udbydere af grønne delebilsløsninger. I dag er vi nummer
seks.

GreenMobility er en del af løsningen af byernes trængsel og
miljøforurening, idet Din Bybil kører på grøn strøm, er støjsvag og
fortrænger private personbiler. GreenMobility er således med til at
forbedre bylivet, mindske det globale ressourceforbrug, da mængden af biler
falder, og reducereforureningen. I dag fortrænger GreenMobility 650 tons CO
2 på årsbasis. GreenMobility bidrager til indfrielsen af FN?s verdensmål
11, 12 og 13.

Mere end 130 nye kunder om dagen

Kundetilgangen i andet kvartalet på 11.948 svarende til 132 kunder per dag,
i København og Oslo.  

I maj 2018 gennemførte vi en stor kundeundersøgelse, hvor 3.300 besvarede
de stillede spørgsmål. Vi har i juli 2019 gennemført en ny undersøgelse med
3.862 besvarelser. Hovedkonklusionerne er, at 40 pct. har undladt eller
overvejer at undlade at anskaffe egen bil, kunderne anbefaler fortsat
GreenMobility til deres familie og venner og foretrækker i øvrigt at cykle,
zonen må gerne være større, app?n nemmere at betjene og bilerne renere og
have monteret cykelstativ. De ændrede reservationsvilkår har båret frugt,
så bilerne opleves mere tilgængelige end før. Samlet er kundetilfredsheden
dog faldet fra 89 pct. til 80 pct.

Færre bøder takket være SMS-service.

Parkeringsbøder, parkeringsleje og den administrative behandling af disse
er tunge udgiftsposter i GreenMobility. Kunderne skal selvfølgelig selv
betale bøderne, men kan de i første omgang helt undgås er det en fordel for
alle. Derfor modtager kunderne nu en sms, hvis det vurderes at de er i færd
med at parkere ulovligt. Denne service har siden den blev introduceret
reduceret antallet af parkeringsbøder væsentligt. SMS-servicen er et
eksempel på egenudviklede ydelser og funktionalitet, der indgår i den
samlede pakke, som partnerne får adgang til.

GreenMobility har også selv udviklet det opgavestyringssystem, der matcher
biler, opgaver og street teamet, så bilerne er både indbydende og køreklar
på de rigtige lokationer på de rigtige tidspunkter. Den tætte kontakt til
driften og kunderne giver os værdifuldt input til udvikling af produktet og
herigennem den nødvendige differentiering i konkurrencen.

GreenMobility København i tal

                H1   Q2
                GreenMobility
Kbh   GreenMobility Kbh
                t.kr.   t.kr.
                     
Omsætning               17.643   9.616
Andre eksterne omkostninger               (12.529)   (6.282)

 
Administrationsomkostninger               (564)   (469)
Bildrift               (10.353)   (5.090)
Lokaleomkostninger               (122)   (70)
Salgsomkostninger               (1.490)   (653)
                     
Bruttoresultat               5.114   3.334
                     
Personaleomkostninger               (4.971)   (2.487)
Af- og nedskrivninger               (3.328)   (1.579)
Driftsresultat               (3.140)   (732)
                (324)   (160)
Periodens resultat               (3.464)   (892)

GreenMobility København omsatte i andet kvartal 2019 for DKK 9,6 mio. med
et bruttoresultat på DKK 3,3 mio. De direkte omkostninger til autodriften
(forsikring, skadesudbedring, parkering og strøm) beløb sig til DKK 5,1
mio. Resultatet før skat blev DKK (0,9) mio. Der var 48.730 kunder den 30.
juni 2019. Kunderne kørte i andet kvartal 136.174 ture eller 4.012.179
minutter til en gennemsnitlig minutpris på DKK 2,4 mod DKK 2,0 i første
kvartal 2019

I andet kvartal 2019 blev 81 biler udskiftet til biler med den dobbelte
rækkevidde.

Nye priser har ikke skræmt kunderne væk og ej heller reduceret aktiviteten

Den 14. februar 2019 ændrede vi priserne i København og indførte en række
gebyrer, der øger bilernes tilgængelighed. Minutproduket, der udgør langt
hovedparten af forretningen, steg til DKK 4,0 inklusiv moms. Reservationer
er nu gratis de første 30 minutter,...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.