Du är här

2018-08-27

Green Landscaping: Delårsrapport januari-juni 2018

"Stark försäljningstillväxt och stabil lönsamhetsutveckling"

April-juni 2018

· Omsättningen i kvartalet uppgick till 309,3 miljoner kronor
(186,8), en ökning med 66 procent.

· Organisk tillväxt uppgick till 11 procentenheter och förvärvad
tillväxt till 55 procentenheter.

· Verksamheten har fortsatt leverera stabilt under andra kvartalet.
· Justerad EBITDA uppgick till 34,4 miljoner kronor (20,4), en
ökning med 14,0 miljoner kronor.

· Justerad EBITDA-marginal uppgick till 11,1 procent (12,4), en
minskning med 1,3 procentenheter. Marginalen påverkades negativt av
den korta våren.

· Det operativa kassaflödet uppgick till 9,1 miljoner kronor (-4,6).
· Vinst per aktie uppgick till 0,44 kronor. Justerad vinst per aktie
uppgick till 0,45 kronor.

· Jämförelsestörande poster uppgick till 0,4 miljoner kronor (4,7).
Januari-juni 2018

· Green Landscapings aktier noterades för handel på Nasdaq First
North den 23 mars.

· Omsättningen första halvåret uppgick till 533,7 miljoner kronor
(310,5), en ökning med 72 procent.

· Justerad EBITDA uppgick till 40,2 miljoner kronor (20,2), en
ökning med 99 procent.

· Justerad EBITDA-marginal var 7,5 procent (6,5), en ökning med 1
procentenhet.

· Det operativa kassaflödet uppgick till 9,5 miljoner kronor (5,3).
Noteringskostnader om 16 miljoner kronor, samt ränte- och
refinansieringskostnader relaterade till balansräkningen före
noteringen om 7 miljoner kronor, har påverkat kassaflöde och resultat
negativt.

· Vinst per aktie uppgick till -0,54 kr. Justerad vinst per aktie
uppgick till -0,07 kronor.

VD Johan Nordström kommenterar kvartalet:
I linje med inledningen på året har det andra kvartalet utvecklats
enligt plan med stark tillväxt och stabil lönsamhet. Omsättningen
ökade med 66 procent jämfört motsvarande kvartal förra året, varav 11
procentenheter var organisk tillväxt. Justerad EBITDA ökade med 67
procent mot föregående år. Den justerade EBITDA-marginalen var 11,1
procent - i linje med vårt mål men lägre än förra året till följd av
den korta våren. Väder som avviker från det normala är en faktor som
kan påverka resultatet i enskilda kvartal, men jämnas vanligtvis ut
över en tolvmånadersperiod.

Tillväxt i alla affärsområden
Samtliga affärsområden uppvisade en ökad omsättning i kvartalet,
drivet av såväl hög efterfrågan som tidigare genomförda förvärv.
Särskilt nöjd är jag att kunna konstatera stark utveckling i vårt
största område Grönyteskötsel & Landscaping, där vi både vunnit nya
kontrakt och utökat befintliga kundåtaganden.

Förvärv
I kvartalet har vårt dotterbolag Jacksons Trädvård förvärvat
Trädexperterna, en affär som stärker koncernens ställning inom
arboristtjänster i sydvästra Sverige. På koncernnivå har vi under
kvartalet anställt en affärsutvecklingschef. Vi kommer därmed öka
takten i förvärvsarbetet för att fortsätta konsolideringen av
utemiljöbranschen. Sedan börsnoteringen i våras, som tydligt stärkt
kännedomen om koncernens verksamhet och strategi, har vi noterat ett
ökat intresse för Green Landscaping som en attraktiv köpare inom
branschen.

Framsteg för Green Steps
Under kvartalet har vi tecknat ett första avtal inom ramen för vårt
integrationsprojekt Green Steps, som syftar till att stärka
möjligheterna för nyanlända och långtidsarbetslösa att komma in på
arbetsmarknaden. Tillsammans med Göteborgs stad kommer vi ge 20-30
deltagare möjlighet till en individanpassad kompetensutveckling och
praktisk erfarenhet, med målet att de ska valideras och certifieras
mot branschens yrkesbevis. Jag är mycket stolt över detta projekt som
tydligt avspeglar Green Landscapings vision att skapa en grön stad
för alla genom entreprenörskap, socialt ansvarstagande och ett
hållbart företagande. Vår förhoppning är att kunna engagera fler
kommuner innan årets slut.

Vägen framåt
Vi ser en generellt gynnsam marknad framåt med goda möjligheter att
fortsätta leverera kundnytta inom alla våra områden och utvecklas mot
våra långsiktiga mål. Styrelsen och ledningen förbereder också
bolaget för en ansökan om notering på börsens huvudlista under nästa
år. En sådan flytt går helt i linje med den kvalitet som koncernen
eftersträvar.

Sammantaget ser jag med tillförsikt på Green Landscapings förmåga och
den potential som finns i att stärka vår ledande position på
utemiljömarknaden.

För ytterligare information:
Johan Nordström, VD, 070-838 58 12,
johan.nordstrom@greenlandscaping.se

Carl-Fredrik Meijer, CFO, 070-108 70 19,
carl-fredrik.meijer@greenlandscaping.se

Denna information är sådan information som Green Landscaping Holding
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27
augusti 2018 kl. 12:00 CET.

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och
finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders
utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta,
långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 650 anställda
och omsättningen uppgår till drygt 1 000 miljoner kronor. För mer
information besök www.greenlandscapinggroup.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/green-landscaping/r/delarsrapport-januari-juni...
http://mb.cision.com/Main/16824/2601434/897933.pdf
http://mb.cision.com/Public/16824/2601434/a8417789484a5bc6.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.