Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

Green Landscaping: Delårsrapport januari-september 2019

"Kvartal med fortsatt tillväxt och lönsamhet enligt plan"

Juli-September 2019

· Omsättningen i tredje kvartalet uppgick till 492,0 (267,1) mkr, en
ökning med 84,2 procent.

· Organisk tillväxt uppgick till 5,4 procent.
· EBITA uppgick till 28,8 (14,3) mkr. En ökning med 101,4 procent.
· Justerad EBITA uppgick till 28,8 (14,3) mkr. En ökning med 101,4
procent.

· Justerad EBITA marginal uppgick till 5,9 (5,1) procent.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,1 (-31,5)
mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten påverkades positivt
med 12,7 mkr p.g.a. IFRS 16.

· Resultat per aktie uppgick till 0,46 (0,47) kronor. Resultat per
aktie efter utspädning uppgick till 0,45 (0,47) kronor.

· Påverkan av IFRS 16 på EBITA uppgick till -0,1 mkr och 0 i
nettokassaflöde.

· Efter kvartalets utgång meddelades avsikten att förvärva HD
Landscapes verksamhet inom grönyteskötsel i Skåne.

VD Johan Nordström kommenterar kvartalet:

Det tredje kvartalet har utvecklats enligt våra förväntningar.
Omsättningen uppgick till 492 (267,1) mkr och justerad EBITA till
28,8 (14,3) mkr med en marginal om 5,9 (5,1) procent. Vi växer med
andra ord kraftigt - omsättningsökningen uppgår till 84% och EBITA
ökar med 101%. Perioden är högsäsong och jag är nöjd att kunna
konstatera organisk tillväxt om drygt 5 procent, samtidigt som
lönsamheten förbättrats. Integrationsarbetet av Svensk Markservice
fortskrider, och vi har också kunnat intensifiera vårt
förvärvsarbete. Vår största utmaning finns fortsatt i region Öst, som
inte levererar i linje med övriga organisationen.

Stärkt kassaflöde
Utöver den organiska tillväxten och marginalen i kvartalet som nämns
ovan är jag nöjd att vi fortsätter förbättra kassaflödet. Kassaflödet
från den löpande verksamheten uppgick till

76,4 (-21,8) mkr i utgången av tredje kvartalet. Justerat för IFRS
16-effekten om 35,3 mkr är kassaflödet i år 41 mkr. Om vi jämför
kassaflödet från den löpande verksamheten efter amortering av
leasingskuld har vi genererat cirka 35 mkr mer än föregående år. Det
drivs av högre resultat, bättre hanterat rörelsekapital och bättre
nyttjande av lokaler, bilar och maskiner.

Krafttag i region Öst
För att komma till rätta med utmaningarna har vi vidtagit flera
åtgärder med särskilt fokus på verksamheten inom grönyteskötsel i
Stockholm. Vi har decentraliserat strukturen och skapat tre nya
resultatenheter med nya chefer. I tillägg har vi rekryterat en ny
regionchef, vilket innebär att vi sammanlagt har tre nya
ledningsresurser som jobbar dedikerat med att förbättra verksamheten
och stärka lönsamheten.

Fortsatt framdrift i integrationsarbetet
Jag är tillfreds över hur bra integrationen av Svensk Markservice har
fungerat givet de risker som är förknippade med förvärv av den här
storleken. Fokus i tredje kvartalet har främst legat på att leverera
god kvalitet till våra kunder medan integrationsarbetet till viss del
fått stå tillbaka med anledning av högsäsong i verksamheten. Snart
går vi in i en något lugnare period då växtligheten avtar och vi åter
kan fokusera på att effektivisera verksamheten för att ytterligare
förstärka positionen som nummer ett på marknaden med det mest
attraktiva tjänsteutbudet i Sverige.

Intensifierat förvärvsarbete
I kvartalet tecknades avtal om att förvärva HD Landscapes verksamhet
inom grönyteskötsel i Skåne. Förvärvet passar väl in i den befintliga
verksamheten och stärker ytterligare vår position i region Syd. Vi
har träffat många spännande bolag under kvartalet och för flera
dialoger. Vi har också börjat identifiera potentiella
uppköpskandidater utanför Sverige, även om det är för tidigt att säga
när i tid expansion kan ske.

Ökat fokus på decentralisering
Vår kultur genomsyras av en stark entreprenörsanda som vi är
övertygade om är viktig för ett framgångsrikt företag. Vår
organisationsstruktur är decentraliserad med betoning på ansvar och
befogenheter men även på flexibilitet och affärsmannaskap. Vi är inne
i en process att bolagisera fler resultatenheter för att ytterligare
förstärka den lokala kulturen.

Vår verksamhet spänner över hela Sverige där marknaderna skiljer sig
åt lokalt både vad gäller klimat och affärer. Som mindre bolag med
eget ansvar skapar vi organisationer som snabbt kan reagera på olika
händelser på marknaden och bättre möta kundernas behov.

Presentation av rapporten

Green Landscapings VD Johan Nordström och CFO Carl-Fredrik Meijer
presenterar rapporten i en telefonkonferens/audiocast den 6 november
klockan 10.30 CET.

Deltagare ringer in på 08-505 583 59

Webcast: https://tv.streamfabriken.com/green-landscaping-group-q3-2019

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 november 2019 klockan 08:00 CET.

För ytterligare information:

Johan Nordström, VD, 0708-38 58 12,
johan.nordstrom@greenlandscaping.se

Carl-Fredrik Meijer, CFO, 0701-08 70 19,
carl-fredrik.meijer@greenlandscaping.se

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och
finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders
utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta,
långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 200
anställda och omsättningen uppgår till drygt 2 miljarder kronor.
Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För
mer information besök www.greenlandscapinggroup.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/green-landscaping/r/delarsrapport-januari-sep...
https://mb.cision.com/Main/16824/2954497/1136457.pdf
https://mb.cision.com/Public/16824/2954497/bcd52580761d58e1.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.