Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-15

Green Landscaping: Green Landscaping förvärvar Svensk Markservice - en rikstäckande aktör inom grönyteskötsel- och lan...

Green Landscaping Holding AB (publ) ("Green Landscaping") har idag
tecknat avtal om att förvärva samtliga utestående aktier i Svensk
Markservice Holding AB ("Svensk Markservice") från Nalka Strukturfond
AB ("Nalka") och vissa andra minoritetsägare, däribland medlemmar i
Svensk Markservice ledningsgrupp.

Höjdpunkter

· Green Landscaping har tecknat avtal om att förvärva samtliga
utestående aktier i Svensk Markservice från Nalka och vissa andra
minoritetsägare, däribland medlemmar i Svensk Markservice
ledningsgrupp

· Svensk Markservice är en rikstäckande aktör inom grönyteskötsel-
och landscapingtjänster i Sverige

· Köpeskillingen uppgår till 398 miljoner kronor på kassa- och
skuldfri basis (EV) och finansieras helt genom nyupptagna
kreditfaciliteter

· Svensk Markservice rapporterade justerade totala rörelseintäkter
om cirka 879 miljoner kronor, justerad EBITDA om cirka 53 miljoner
kronor och justerad EBITA om ca 27 miljoner kronor för de senaste
tolv månaderna till och med augusti 2018*

· Förvärvet stärker Green Landscapings position i Sverige inom
segmentet Grönyteskötsel och Landscaping

· Betydande kundvärde skapas genom förvärvet i form av
kostnadssynergier, ökad produktivitet samt stärkt lokal närvaro. Run
rate-kostnadssynergier om cirka 25 miljoner kronor förväntas

· Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande och
förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2018

Transaktionsöversikt

Svensk Markservice grundades 1991 och är en svensk leverantör av
grönyteskötsel med närvaro i hela Sverige. Bolaget utvecklar och
förvaltar utomhusmiljöer samt erbjuder året runt-tjänster till både
privata och offentliga markägare. Tjänsterna inkluderar
trädgårdsskötsel, städning, trädfällning, asfaltering, dränering och
snöröjning. Svensk Markservice rapporterade justerade totala
rörelseintäkter om cirka 879 miljoner kronor, justerad EBITDA om
cirka 53 miljoner kronor och justerad EBITA om ca 27 miljoner kronor
för de senaste tolv månaderna till och med augusti 20181.

Förvärvet kommer att möjliggöra en förstärkt marknadsposition inom
grönyteskötsel och landscaping för Green Landscaping. Ett större
bolag gynnar kunderna i form av ökad lokal närvaro, högre
produktivitet och ett bredare tjänsteutbud. Vidare lämnar förvärvet
ytterligare utrymme för konsolidering på en fragmenterad marknad.

Köpeskillingen uppgår till 398 miljoner kronor på kassa- och skuldfri
basis (EV) och finansieras helt genom nyupptagna kreditfaciliteter.
Förvärvet förväntas ge EPS-tillväxt från och med 2019. Totala årliga
run rate-kostnadssynergier förväntas uppgå till cirka 25 miljoner
kronor genom förbättrad sourcing, resursoptimering samt ökad
effektivitet. Synergierna förväntas vara fullt realiserade i slutet
av 2020. Integrationskostnader om cirka 20 miljoner kronor förväntas
ge en engångspåverkan på EBITDA, där den större delen av
engångskostnaderna påverkar 2019.

Johan Nordström, VD för Green Landscaping kommenterar: "Vi är
imponerade av kvaliteten på Svensk Markservice och har följt bolaget
under en längre tid. Kombinationen av Green Landscaping och Svensk
Markservice skapar en rikstäckande leverantör av grönyteskötsel- och
landscapingtjänster och är en perfekt matchning. Förvärvet gör att vi
kan förbättra satsningar såsom Green Steps och leverera ännu större
värde till våra kunder och till samhället i stort."

Per Sjöstrand, styrelseordförande för Green Landscaping fortsätter:
"Det är fantastiskt att se hur Green Landscaping fortsätter att
leverera på sin förvärvsstrategi efter den framgångsrika
börsintroduktionen tidigare i år. Detta är en industriellt riktig
affär och Svensk Markservice är ett mycket fint bolag som kommer att
bidra väsentligt till utvecklingen av Green Landscaping och stärka
vårt kunderbjudande."

Johan Hesser, VD för Nalka Invest kommenterar: "Vi är både glada och
stolta över den utveckling som vi tillsammans med ledning och
medarbetare har skapat för Svensk Markservice. Tillsammans får Svensk
Markservice och Green Landscaping en stark geografisk täckning i
Sverige där de två bolagens befintliga verksamheter strategiskt
kompletterar varandra väl. Vi är övertygade om att verksamheten har
mycket goda förutsättningar att fortsätta utvecklas positivt
tillsammans med Green Landscaping."

Regulatorisk process

Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande och förväntas
slutföras under fjärde kvartalet 2018.

Rådgivare

SEB Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare och
Advokatfirman Cederquist har agerat legal rådgivare till Green
Landscaping.

För ytterligare information:

Johan Nordström, VD Green Landscaping, +46 708 38 58 12
johan.nordstrom@greenlandscaping.se

Carl-Fredrik Meijer, CFO Green Landscaping, +46 701 08 70 19
carl-fredrik.meijer@greenlandscaping.se

Denna information är sådan information Green Landscaping Holding AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15
oktober 2018 kl. 17:45 CET.

Green Landscaping Group är en ledande aktör inom skötsel och
finplanering av utemiljöer i Sverige. Vår affärsidé är att förädla
kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög
kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka
650 anställda och omsättningen uppgår till drygt 1 000 miljoner
kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North med ticker
GREEN. Pareto Securities agerar som Certified Adviser. För
ytterligare information besök www.greenlandscapinggroup.se.

Viktig information

Vissa siffror i detta pressmeddelande har avrundats där det ansetts
lämpligt. Detta kan innebära att vissa siffror och tabeller inte
summerar korrekt.

Framtidsinriktad information

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller
omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt
och andra utvecklingsprognoser samt om fördelar med förvärvet, utgör
framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men
inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom "förväntas"
eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin
natur förknippad med risk och osäkerhetsmoment, eftersom den avser
förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden. Faktiska resultat komma att avsevärt avvika från de
resultat som uttrycks eller antytts i den framtidsinriktade
informationen till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera
ligger utom Green Landscapings kontroll. Sådana faktorer kan vara
Green Landscapings möjligheter att fullfölja förvärvet, integrera
Svensk Markservice i sin verksamhet och implementera sin
förvärvsstrategi. Otillbörlig vikt ska inte fästas vid framåtriktad
information. Den framåtriktade informationen gäller endast per dagen
för detta pressmeddelande och Green Landscaping åtar sig inte någon
skyldighet att uppdatera den framåtriktade informationen.

----------------------------------------------------------------------

*Totala rörelseintäkter, EBITDA och EBITA justerad för förvärv,
avvecklade verksamheter samt poster av engångskaraktär

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/green-landscaping/r/green-landscaping-forvarva...
http://mb.cision.com/Main/16824/2644898/926865.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.