Du är här

2017-05-22

Greiner Bio-One: GBO offentliggör slutligt utfall i budet på Vigmed

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller
indirekt, i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika
eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt
lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara
förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i
Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste
genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och
möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de
erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet "Viktig information"
i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som
publicerats på GBO:s webbplats för Erbjudandet (www.gbo-vigmed.se).

Den 27 februari 2017 offentliggjorde Greiner Bio-One GmbH ("GBO") ett
rekommenderat offentligt erbjudande till aktieägarna i Vigmed Holding
AB (publ) ("Vigmed") att överlåta samtliga aktier i Vigmed till GBO
("Erbjudandet") för 1,00 kronor kontant per aktie. Den 13 april 2017
höjdes vederlaget i Erbjudandet till 1,20 kronor kontant per aktie.
Den 3 maj 2017 förklarade GBO Erbjudandet ovillkorat och meddelade
att Erbjudandet fullföljs. Acceptperioden löpte ut den 17 maj 2017
och som tidigare har kommunicerats kommer acceptperioden inte att
förlängas.

Aktierna som lämnats in i Erbjudandet, tillsammans med aktier som GBO
har förvärvat utanför Erbjudandet och de nyemitterade aktier som GBO
har tecknat i en riktad nyemission, uppgår till totalt 61 709 589
aktier i Vigmed, motsvarande 84,47 procent av det totala antalet
utestående aktier och röster i Vigmed.

Vid utgången av acceptperioden den 17 maj 2017 hade Erbjudandet
accepterats av aktieägare representerande totalt 48 009 383 aktier i
Vigmed, motsvarande 65,72 procent av det totala antalet utestående
aktier och röster i Vigmed (vilket skulle motsvara 73,02 procent av
det totala antalet utestående aktier och röster i Vigmed före Vigmeds
riktade nyemission som offentliggjordes den 8 maj 2017).

GBO har förvärvat totalt 6 394 651 aktier i Vigmed utanför
Erbjudandet, motsvarande 8,75 procent av det totala antalet
utestående aktier och röster i Vigmed. Ingen av dessa aktier har
förvärvats till ett pris som överstiger vederlaget i Erbjudandet.

Som ett led i att stödja Vigmeds likviditetsbehov har GBO den 7 maj
2017 deltagit i en riktad nyemission i Vigmed, i vilken GBO tecknade
7 305 555 nya aktier till en teckningskurs om 1,10 kronor kontant per
aktie. För ytterligare information om den riktade nyemissionen,
vänligen se pressmeddelandet som offentliggjordes av Vigmed den 8 maj
2017.

Redovisning av likvid för aktier i Vigmed som vederbörligen lämnats in
i Erbjudandet under den sista förlängningen av acceptperioden
beräknas kunna påbörjas omkring den 25 maj 2017.

Utöver de aktier i Vigmed som förvärvats enligt ovan, äger eller
kontrollerar GBO för närvarande inte några aktier eller finansiella
instrument som innebär en finansiell exponering jämförbar med innehav
av aktier i Vigmed.

GBO kan komma att förvärva ytterligare aktier i Vigmed på marknaden
eller genom privata transaktioner.

"Vi är nöjda att kunna konstatera att en betydande majoritet av
Vigmeds aktieägare har uppskattat GBO:s erbjudande och redan har sålt
sina aktier till GBO. Som långsiktig aktieägare är GBO nu redo att
engagera sig i utmaningen att utveckla Vigmeds verksamhet och
produktportfölj, inklusive att stödja Vigmed i de betydande
kapitalinjektioner som kommer att krävas för att tillgodose Vigmeds
kapitalbehov för att kunna förverkliga dess långsiktiga utsikter",
säger Rainer Perneker, VD för Greiner Bio-One-koncernen.

Greiner Bio-One GmbH

För ytterligare information, kontakta:

Georg Heftberger, Finansdirektör, Greiner Bio-One GmbH, tel. +43 664
8841 0683

Eric Tapper, Hallvarsson & Halvarsson, tel. +46 8 407 21 80

För information och dokumentation rörande Erbjudandet, se:
www.gbo-vigmed.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 22 maj 2017
klockan 08.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/greiner-bio-one/r/gbo-offentliggor-slutligt-ut...
http://mb.cision.com/Main/15580/2270644/677686.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.