Du är här

2012-11-27

Grekland: Eurogruppsbeslut om låneutbetalning och skuldåtgärder

(SIX) Euroländernas finansministrar kom på måndagskvällen
överens om att inleda nationella procedurer för att verkställa
ett antal utbetalningar om sammanlagt 43,7 miljarder euro till
Grekland från räddningsfonden EFSF. Ett formellt beslut om
utbetalning väntas kunna tas den 13 december. Vidare har man
kommit överens om ett antal åtgärder för att minska Greklands
skuldbörda.

"Eurogruppen välkomnar särskilt den uppdaterade bedömningen
från trojkan om att Grekland på ett tillfredsställande sätt har
implementerat en rad reformer, samt budgeten för 2013 och en
ambitiös budgetplan för åren 2013-2016", skriver Eurogruppen i
ett uttalande efter mötet.

Eurogruppen noterar att utsikterna för hållbarheten hos
Greklands statsskuld har försämrats jämfört med i mars,
huvudsakligen till följd av en försämrad makroekonomisk
situation samt förseningar i det grekiska programmets
implementering.

"Eurogruppen anser att den nödvändiga revideringen av
budgetmålen, och den medföljande senareläggningen av målet för
ett primärt budgetöverskott på 4,5 procent av BNP från 2014 till
2016, motiverar ett bredare koncept gällande hållbarhet som
innefattar lägre skuldnivåer på medellång sikt, utjämnande av
den nuvarande finansieringspuckeln efter 2020 och lättare
finansieringsvillkor", heter det.

Eurogruppen informerades om att Grekland överväger vissa
skuldminskningsåtgärder i närtid, vilket kan involvera återköp
av utestående statspapper.

"Om denna väg väljs förväntas eventuella återköpserbjudanden
eller utbytespriser att inte vara högre än vid marknadens
stängning den 23 november 2012", uppger Eurogruppen.

Vissa budskap kring rekapitaliseringar av grekiska banker och
bördefördelningar med icke prioriterade fordringshavare nämns
också i pressmeddelandet.

Mot bakgrund av att Grekland har lovat att fortsätta med
budget- och strukturreformer, och med utsikter till ett positivt
utfall av återköp av grekiska statspapper, uppger sig
Euroländerna vara redo att överväga ett antal åtgärder:

Dels en procentenhet lägre räntor på vissa grekiska lån
(Greek Loan Facility). Euroländer som själva får stöd behöver
dock inte sänka räntan på sina lån av denna typ till Grekland.

Vidare kan Grekland få 10 punkter lägre garantikostnad på de
grekiska lånen från räddningsfonden EFSF. Därutöver kan Grekland
få förlängda löptider på sina bilaterala lån och EFSF-lån med 15
år, samt en senareläggning av räntebetalningar på EFSF-lånen med
10 år. Det framhålls att den sistnämnda åtgärden inte ska
försämra kreditvärdigheten hos EFSF eftersom fonden har stöd av
garantier från medlemsländerna.

Därutöver kan euroländerna ge Grekland ett belopp motsvarande
vinsterna från portföljerna inom ECB-programmet SMP (Securities
Markets Program). Euroländer som själva genomför
anpassningsprogram måste dock inte delta i detta avseende.

Eurogruppen framhåller emellertid att de ovan nämnda
lättnaderna är villkorade av att Grekland genomför de åtgärder
man kommer överens om.

"Eurogruppen är övertygade om att de ovan nämnda initiativen
av Grekland och andra euroländer sammantaget skulle få Greklands
statsskuld tillbaka till en hållbar bana under detta och nästa
decennium och att det kommer att underlätta en gradvis återgång
till marknadsfinansiering", uppges det.

Euroländerna kommer om nödvändigt att överväga ytterligare
åtgärder och stöd för att uppnå en trovärdig och hållbar
minskning av Greklands statsskuldsandel av BNP när Grekland når
ett årligt budgetöverskott före räntebetalningar. Målet är att
Grekland ska ha en statsskukd på 175 procent av BNP 2016, 124
procent av BNP 2020 och betydligt lägre än 110 procent 2022.

Eurogruppen uppger att man är fortsatt beredda att
tillhandahålla lämpligt stöd till Grekland under
stödprogramsperioden och bortom den tills landet återfår
marknadstillgång, om Grekland fullt ut lever upp till kraven och
målen i anpassningsprogrammet.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.