Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-18

Grieg Seafood ASA: Q4 2015 - gode marginer i Norge og BC

Hovedtrekk - 4. kvartal 2015

* Grieg Seafood (GSF) har en operasjonell EBIT på MNOK 43 i Q4 2015, hvorav
Norge utgjør MNOK 96 (10,6 i EBIT/kg).
* Sterkt marked med økende priser mot slutten av kvartalet.
* Stabil produksjon i Finnmark og BC. Noe svakere i Rogaland.
* Utfordringer med alger og lus gav også i Q4 høy dødelighet og svak
produksjon på Shetland. Produksjonssyklusen i denne regionen endres fra 24
til 18 måneder for å ta ned den biologiske risikoen.
* Konsernets slaktevolum i Q4 2015 ble 15 279 tonn sløyd vekt. For hele 2015
er tilsvarende tall 65 398 tonn.
* Volumguidingen for 2016 opprettholdes med 70 000 tonn.
* Obligasjonslån på MNOK 400 ble refinansiert med bankgjeld i Q4.

Resultat 4. kvartal 2015

Konsernets driftsresultat før biomassejusteringer ble MNOK 43 i 4. kvartal
2015, sammenlignet med MNOK 130 2014. Slaktevolumet i 4. kvartal 2015 var 15
279 tonn mot 15 941 tonn tilsvarende kvartal i fjor.

Resultatet før skatt og biomassejusteringer ble MNOK 5,5, sammenlignet med
MNOK 132,3 i 4. kvartal 2014.

Konsernets driftsinntekter ble MNOK 1 189 i 4. kvartal 2015, en økning på 14%,
sammenlignet med samme periode i 2014. Volumet er redusert med 4%.

Laksemarkedet er sterkt, og prisene har øket gjennom kvartalet. Det
amerikanske markedet har imidlertid også vært svakt i dette kvartalet.
UK-markedet er fortsatt presset på grunn av sterkt GBP. Selskapet har hatt få
priskontrakter i Q4 2015.

GSF sitt Q4 2015-resultat er preget av svært høye kostnader på Shetland,
grunnet høy dødelighet, samt ufordelaktig GBP. I Norge er det små enderinger
i kostnadene sammenlignet med forrige kvartal. I BC går kostnaden ned.

Tiltak for å øke produksjonen og ta ned kostnadene

Det er et mål at kostnadsnivået i GSF skal ned på et bransjegjennomsnitt eller
lavere. Det er også et mål å øke produksjonen med 10% årlig i perioden
2017-2019.

GSF har behov for å effektivisere driften. Dette innebærer både øket
produksjon per anlegg og konsesjon, samt reduserte kostnader målt per kg.
Følgende tiltak gjennomføres:

Det settes ut større smolt som gjør det mulig å ta ned produksjonstiden i sjø.
Også antall smolt økes.

Grønne lisenser blir implementert i Finnmark i løpet av 2016. Det er også et
generelt fokus på MTB-utnyttelse og øket produksjon i hele gruppen.

I BC blir det anskaffet oksygenutstyr for å redusere den negative effekten av
perioder med lavt oksygennivå.

Det gjennomføres et innkjøpsprosjekt som skal ta ned innkjøpskostnaden med 10%
(fôr er ikke regnet med her).

Det er gjennomført endringer i organisasjonen som skal øke fokuset på drift.
Alle stabsfunksjoner er samlet i Bergen. Alle IT-systemer er standardisert i
gruppen. Det er ansatt en HR-direktør med ansvar for å utvikle de ansatte i
GSF.

På Shetland gjennomføres følgende:
Produksjonssyklusen endres fra 24 til 18 måneder. En vil gjennom denne planen
kunne utnytte de gode lokalitetene bedre. Mindre gode lokaliteter vil bli
lagt midlertidig brakk, og bemanningen på sjø vil bli redusert.

Det gjennomføres også en reduksjon av antall ansatte på slakteriet i denne
regionen.

Rognkjeks implementeres som et virkemiddel mot lus. Overvåking av alger blir
også et fokusområde.

Videre har styret vedtatt å sette i gang en strategisk gjennomgang av
selskapets virksomhet på Shetland.

Fremtidsutsikter

Det er forventninger om redusert tilbud, og dermed et sterkt laksemarked i
tiden fremover. Dette gjelder også US-markedet.

GSF opprettholder slaktevolumet for 2016 med 70 000 tonn. Finnmark økes med 1
000 tonn, mens Shetland tas ned med tilsvarende mengde. Norge utgjør 61% av
slaktevolumet for 2016, mot 53% i 2015.

Vedlagt følger selskapets rapport og presentasjon for Q4 2015.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

- CEO Andreas Kvame (mobil: +47 907 71 441)

- CFO Atle Harald Sandtorv (mobil: +47 908 45 252)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

GSF Q4 2015 presentation
http://hugin.info/138681/R/1987063/729213.pdf
GSF Q4 2015 rapport
http://hugin.info/138681/R/1987063/729212.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Grieg Seafood ASA via Globenewswire

HUG#1987063

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.