Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-24

A Group Of Retail Assets Sweden AB: Delårsrapport januari - juni 2017

· Hyresintäkterna ökade med 29 procent till 199 Mkr (154).
· Driftnettot ökade med 44 procent till 98 Mkr (68).
· Förvaltningsresultatet ökade med 48 procent till 34 Mkr (23).
· Resultat efter skatt uppgick till 34 Mkr (28), vilket motsvarar
0,96 kr per stamaktie (0,97).

· Nettoinvesteringar i fastigheter uppgick till 36 Mkr (44).
· Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 4 383 Mkr (3 408).
Väsentliga händelser under perioden

· Tioårigt avtal har skrivits med Grekiska kolgrillsbaren om en
restaurang i Kv.Caroli

i centrala Malmö.
· Ett 14-årigt avtal har skrivits med O'Learys om en restaurang med
sportaktiviteter i Linnégallerian i Växjö.

· Tioårigt avtal har skrivits med Nordic Wellness om ett gym i
Linnégallerian i Växjö.

· Två avtal har skrivits för Kompassen i Örebro. Det ena med Lily's
Burger, det andra med Pitcher's som expanderar genom att ta in Prison
Island.

Händelser efter periodens utgång

· Vi har skrivit ett sjuårigt avtal för Linnégallerian i Växjö med
restaurangkedjan Pinchos och Strössel, ett nytt loungekoncept.

· Två avtal har skrivits för Ekholmen Centrum. Det ena med Synoptik
och det andra med restaurang Azia.

· Ett femårigt avtal har skrivits med B-Beauty Clinique om en klinik
i Caroli i Malmö.

Kommentarer från VD

FORTSATT FOKUS PÅ UTHYRNING
Under våren har vi, som alltid, fortsatt arbetet med att bibehålla,
öka och stabilisera våra intäkter genom att fylla vakanser, arbeta
med att förbättra hyresgästmixen, och göra kloka omförhandlingar.

I vår rapport för januari-mars 2017 berättade vi om de väsentliga
uthyrningar vi gjort i Trollhättan, Växjö, Linköping, Malmö och
Örebro under både kvartal ett och två. Sedan dess har vi tecknat ett
tioårigt avtal med Grekiska kolgrillsbaren i Caroli i Malmö. Det
förstärker kvarteret Caroli ytterligare som en matdestination i den
här centrala delen av Malmö.

I Ekholmen centrum i Linköping, en av regionens tyngsta
matdestinationer, fortsätter vi arbetet med att komplettera utbudet,
dels genom ett nytt matkoncept, Azia med asiatisk mat, och dels genom
att restaurang Venezia uppdaterar och förnyar både sitt koncept och
sin lokal, båda med 5-åriga avtal. Den nära servicen förbättras också
genom att vi tecknat avtal med Synoptik.

I Växjö och Linnégallerian har vi under sommaren tecknat avtal med
Pinchos och Strössel, som ett led i förändringen av Linnégallerian
till en destination för mat och hälsa i centrala Växjö.

Den 6e september kommer vi att tillsammans med HUI Research
introducera Cityindex, en branschgemensam definition av stadskärnan
som ger alla intressenter, både offentliga och kommersiella,
möjligheten att fatta beslut om våra städers inre liv baserat på
fakta och statistik.

Marknaden fortsätter att vara gynnsam. Detaljhandelns
försäljningsprognos för 2017 är +2,7 procent enligt HUI Research.
Konjunkturinstitutet har justerat upp BNP-prognosen för 2017 till
+3,0 procent och Hushållens konfidensindikator är stark och över det
historiska genomsnittet.

Jag är helt övertygad om relevansen och potentialen i vår affärsidé,
att med attraktivitet som ledstjärna, förbättra detaljhandelsberoende
fastigheter på bra orter. Tillsammans med mycket kunniga och erfarna
medarbetare och starka och engagerade ägare ser jag framåt med stor
tillförsikt.

Wilner Anderson
VD

För ytterligare information kontakta:
Wilner Anderson, VD, wilner.anderson@agoraretail.se, +46 70 608 80 80
Agneta Segerhammar, CFO, agneta.segerhammar@agoraretail.se, +46 73 032
24 00

Denna information är sådan information som Agora är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017
kl. 8.00 CET.

AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB, publ) - är ett
fastighetsbolag med fokus på ägande och förvaltning av
detaljhandelsfastigheter i region- och mellanstora städer. Våra
fastigheter ska vara de mest attraktiva handels- och mötesplatserna
på orten. Vi har idag 23 fastigheter på 16 orter med en sammanlagd
yta av 270 000 kvadratmeter till ett sammanlagt värde av 4,4
miljarder kronor, och vi avser att växa på både befintliga och nya
orter. Agora är listat på Nasdaq First North. Remium Nordic AB är
Agoras Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/a-group-of-retail-assets-sweden-ab/r/delarsrap...
http://mb.cision.com/Main/12631/2332095/713114.pdf
http://mb.cision.com/Public/12631/2332095/b68620d5c07b5071.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.