Du är här

2017-08-29

Guideline Geo: Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan-jun 2017

Nettoomsättningen första halvåret 2017 är 6,0% högre än motsvarande
period 2016 huvudsakligen beroende på positiv valutaeffekt.
Orderingången för första halvåret 2017 är på samma nivå som
motsvarande period 2016, exkluderat Bolagets hittills största
GPR-order om 1,6 MUSD till statlig organisation i Latinamerika. Detta
kombinerat med genomförda förstärkningar av organisationen samt de
senaste produktlanseringarna gör att Bolaget står väl rustat.

Andra kvartalet 2017 (april - juni)
? Intäkterna uppgick till 27,7 (28,0) MSEK
? Nettoomsättningen uppgick till 26,2 (25,1) MSEK
? Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,8 (-2,7) MSEK
? Rörelsemarginalen uppgick till -17,4% (-9,6%)
? Resultatet efter skatt uppgick till -3,1 (-2,0) MSEK
? Resultatet per aktie uppgick till -0,41 (-0,27) SEK
? Periodens kassaflöde uppgick till -2,8 (-1,1) MSEK
? Koncernens egna kapital uppgick per den 30 juni 2017 till 115,9
(114,1) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 68,8% (73,2%)

? Likvida medel uppgick vid periodens slut till 3,8 (5,9) MSEK
Första halvåret 2017 (januari - juni)
? Intäkterna uppgick till 51,0 (50,3) MSEK
? Nettoomsättningen uppgick till 47,4 (44,7) MSEK
? Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -13,5 (-10,5) MSEK
? Rörelsemarginalen uppgick till -26,5% (-20,8%)
? Resultatet efter skatt uppgick till -10,4 (-8,2) MSEK
? Resultatet per aktie uppgick till -1,39 (-1,09) SEK
? Periodens kassaflöde uppgick till -1,9 (-2,4) MSEK
? Koncernens egna kapital uppgick per den 30 juni 2017 till 115,9
(114,1) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 68,8% (73,2%)

? Likvida medel uppgick vid periodens slut till 3,8 (5,9) MSEK
För ytterligare information kontakta:
Mikael Nolborg, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00
Mats Lundin, CFO Guideline Geo AB (publ), tel. +46 766 77 03 14
E-post: info@guidelinegeo.com
www.guidelinegeo.com

Guideline Geo AB (publ) är världsledande inom området geoteknologi.
Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt
tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster,
övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför
uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt
undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning. I
koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa
lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie
är noterad på NGM Equity.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/guideline-geo/r/guideline-geo-ab--publ--delars...
http://mb.cision.com/Main/15211/2334696/714782.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.