Du är här

2017-05-30

Gullberg & Jansson: Kommuniké från årsstämma i Gullberg & Jansson AB (publ)

Den 30 maj 2017 avhöll Gullberg & Jansson sin årsstämma i Helsingborg.
Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2016 lämnas.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att omvälja Peter Ragnarsson, Alex Molvin, Lottie
Svedenstedt, Susanna Hilleskog och Gaétan Boyer till
styrelseledamöter. Peter Ragnarsson omvaldes till styrelsens
ordförande. Lars-Erik Andersson hade avböjt omval. Årsstämman
beslutade att omvälja Lennart Petersson till revisor i bolaget.

Årsstämman beslutade att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska
utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande och med 100 000
kronor vardera till övriga ledamöter, utom Alex Molvin och Gaétan
Boyer då de är anställda i bolaget. Beslut fattades även om att
arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

Stämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att
vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av
aktier. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier som
ska kunna ges ut inte ska överstiga tio procent av på stämmodagen
utestående aktier.

Övrigt

Stämman beslutade om principer för utseende av valberedning och om
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För ytterligare information

Alex Molvin, VD, E-post: alex.molvin@gullbergjansson.se, Tel: +46 708
25 39 90

Gullberg & Jansson AB (publ)

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg
Tel: +46 42 311 15 00
Fax: +46 42 34 02 10
E-post: info@gullbergjansson.se
Hemsida: www.gullbergjansson.se

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag
med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för
energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk.
Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gullberg & Jansson inom
swimmingpoolbranschen samt Stads & Parkprodukter inom den
professionella grönytebranschen. Gullberg & Jansson är
marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden.
Bolagets aktie handlas på Aktietorget med kortnamnet GJAB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gullberg---jansson/r/kommunike-fran-arsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/11641/2276193/681410.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.