Du är här

2016-02-04

Gunnebo: Gunnebo bokslutskommuniké 2015

Kommentarer till tredje kvartalet från Gunnebos VD och Koncernchef
Henrik Lange:

"Orderingången i kvartalet var god och ökade organiskt i alla
regioner. För koncernen som helhet ökade orderingången organiskt med
3 procent, en utveckling som framför allt drivits av produktsegmenten
tillträdeskontroll och kontanthantering.

Inom tillträdeskontroll erhölls i kvartalet order från såväl
flygplatsen i Hamburg och två stora flygplatser i Kanada som från
tunnelbanelinjer i kinesiska Tianjin och Shenzhen - samtliga för
leverans och installation av säkerhetsslussar.

Inom kontanthantering har tillväxten varit god under kvartalet. Genom
att introducera koncernens erbjudande på nya marknader arbetar
Gunnebo aktivt med att utveckla affären för kontanthantering. I
kvartalet lanserades till exempel erbjudandet framgångsrikt i Mexiko
och en första större order har tagits.

En annan viktig del av koncernens strategiska agenda är att växa
affären med både nationella och internationella nyckelkunder. I
kvartalet har en fransk juvelerarkedja, som koncernen har en lång
affärsrelation med, beställt valv till sina butiker i USA. På samma
sätt har den franska livsmedelskedjan Carrefour anlitat Gunnebo för
en helhetslösning inom elektronisk säkerhet till sina butiker i
Brasilien.

Under fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 1 677 Mkr, vilket
motsvarar en organisk tillväxt om 2 procent. Den positiva
utvecklingen förklaras främst av en ökad försäljning inom lösningar
för kontanthantering, tillträdeskontroll och service. Regionerna EMEA
och Asia-Pacific uppvisade båda en organisk försäljningstillväxt,
medan region Americas på grund av en svagare försäljning inom bank i
Nordamerika visade på en negativ utveckling.

Under kvartalet har Gunnebo, som en konsekvens av förvärvet av Sallén
i juli 2015, fortsatt att optimera tillverkningsstrukturen för
kontanthantering. Därför kommer tillverkningen från fabriken i Trier,
Tyskland, att flyttas till andra fabriker inom Gunnebo under 2016.

Rörelseresultatet uppgick i kvartalet till 121 Mkr (116) och
rörelsemarginalen till 7,2 procent (7,4). I rörelse-resultatet ingår
engångskostnader om 28 Mkr (32) vilka avser flytt av produktion från
Trier samt fortsatta kostnadsanpassningar i Europa. Rörelsemarginalen
exklusive engångskostnader uppgick till 8,9 procent (9,4)".

FJÄRDE KVARTALET 2015

·
Orderingången ökade till 1 345 Mkr (1 266), organiskt ökade den med 3
procent

·
Nettoomsättningen ökade till 1 677 Mkr (1 574), organiskt ökade den
med 2 procent

·
Rörelseresultatet ökade till 121 Mkr (116) och rörelsemarginalen
uppgick till 7,2 procent (7,4)

·
Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 149
Mkr (148) och rörelsemarginalen till 8,9 procent (9,4)

·
Periodens resultat efter skatt uppgick till
80 Mkr (88)

·
Resultatet per aktie uppgick till 1,05 kronor (1,15)

·
Fritt kassaflöde uppgick till 218 Mkr (271)

HELÅR 2015

·
Orderingången ökade till 6 191 Mkr (5 433), organiskt ökade den med 5
procent

·
Nettoomsättningen ökade till 6 052 Mkr (5 557), organiskt var den
oförändrad

·
Rörelseresultatet uppgick till 320 Mkr (352, varav 73 Mkr avsåg
vinsten vid försäljningen av Fichet-Bauche Télésurveillance).
Rörelsemarginalen uppgick till 5,3 procent (6,3).

·
Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 397
Mkr (366) och rörelsemarginalen till 6,6 procent (6,6)

·
Periodens resultat efter skatt uppgick till 168 Mkr (227)

·
Resultatet per aktie uppgick till 2,18 kronor (2,98)

·
Fritt kassaflöde uppgick till 56 Mkr (223)

·
Styrelsen föreslår utdelning med 1,00 kr per aktie (1,00)

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta
pressmeddelande.

Inbjudan till telefonkonferens den 4 februari klockan 09.30

För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen registrera dig på
nedanstående länk.

https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=922949&Conf=1...

Vid registreringen erhåller du telefonnummer och lösenord.

Program för telefonkonferensen
09:25 Ring in till konferensen
09:30 Sammanfattning av rapporten av Gunnebos VD och koncernchef
Henrik Lange

09:55 Frågor och svar
10:15 Telefonkonferensen avslutas
Kopior av presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt 30
minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB
deltar VD och koncernchef Henrik Lange samt ekonomi- och
finansdirektör Susanne Larsson.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med
sen eftermiddag den 4 februari.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications
För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Lange, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 032, eller
Susanne Larsson, ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095
032, eller

Karin Wallström, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 0708-28 33 39,
eller e-post karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4
februari 2016 kl. 8.00.

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av
säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering,
säkerhetsskåp och valv, tillträdeskontroll och elektronisk säkerhet
till banker, handeln, värdetransportföretag, kollektivtrafik,
offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och
högriskanläggningar.

Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 500 anställda i
32 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas
samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader.

Vi gör din värld säkrare.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gunnebo/r/gunnebo-bokslutskommunike-2015,c9907595
http://mb.cision.com/Main/893/9907595/472522.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.