Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-19

Gunnebo: Gunnebo delårsrapport januari-juni 2018 - inklusive nya finansiella mål

Kommentarer från Gunnebos VD och Koncernchef
Vi har gjort en strategisk översyn av Gunnebos produktportfölj och
beslutat att fokusera affären runt de tre affärsenheterna Safe
Storage, Cash Management och Entrance Control. Inom dessa
produktområden anpassar vi nu vårt arbetssätt och vår kompetens för
att bli mer kundorienterade. Samtidigt gör vi en förstärkt satsning
på utveckling av både hård- och mjukvarulösningar för att skapa
framtida lönsam tillväxt. I ett fjärde produktområde Integrated
Security, som i stor utsträckning är en lokal integratörsaffär med
lägre lönsamhet, kommer vi att jobba med att förbättra lönsamheten.

Gunnebo planerar att avyttra sin verksamhet i Frankrike, Belgien och
Luxemburg

Som ett första resultat av den strategiska översynen har vi
undertecknat ett erbjudande om att avyttra vår verksamhet i
Frankrike, Belgien och Luxemburg. Gunnebo har för avsikt att
acceptera erbjudandet som är föremål för konsultation från lokala
fackföreningar och konkurrensgodkännande. Transaktionen beräknas vara
genomförd under det fjärde kvartalet 2018. Verksamheten rapporteras
som avvecklad verksamhet. För mer information se not 3 på sidan 20 i
rapporten.

Ny organisationsstruktur
Tidigare idag kommunicerades att vi har justerat
organisationsstrukturen för att återspegla skiftet i Koncernens
strategiska fokus. Framöver kommer Gunnebo att ha produkt som det
primära rörelsesegmentet. Vi har därför justerat Koncernens
organisation för att den ska stämma överens med vår strategi och hur
vi styr, följer upp och rapporterar vår affär.

För Safe Storage, Cash Management och Entrance Control kommer fokus
att vara på kunder, produkter och lösningar samt genomföra en
dedikerad marknadsstrategi per affärsenhet. Inom Integrated Security,
som främst är en lokal integratörsaffär, ska vi utvärdera vår
portfölj och arbeta med lönsamhetsförbättringar.

Som en konsekvens har även strukturen på segmenten i kvartalsrapporten
förändrats. I stället för region som primärt segment rapporterar vi
nu vår verksamhet i de fyra affärsenheterna Safe Storage, Cash
Management, Entrance Control och Integrated Security.

Nya finansiella mål
Med ett tydligt fokus på produkt och med en organisationsstruktur som
stödjer detta kommer vi att förändra våra finansiella mål. Koncernens
nya finansiella mål är:

· Årlig försäljningstillväxt om 5 procent
· EBITA på >10 procent
· Nettolåneskuld/EBITDA på <2,5
· Årlig utdelning om 30-50 procent av rörelsemarginalen

Hållbarhetsmålen som definierades 2016 förblir oförändrade. Mer
information om Koncernens nya finansiella mål finns i tabellen nedan
och på sidan 12 i denna rapport.

Kommentar till kvartalsresultatet - kvarvarande verksamhet
Under andra kvartalet har vi haft tillväxt inom både Safe Storage och
Entrance Control. Tillväxten inom Safe Storage berodde huvudsakligen
på god försäljningsutveckling av säkerhetsskåp till bankomater.
Utvecklingen i Indien och Kina bidrog också positivt. Inom Entrance
Control ökade försäljningen även under årets andra kvartal med god
tillväxt både i Europa och Asia-Pacific. Inom Cash Management och
Integrated Security minskade försäljningen under kvartalet. Den lägre
försäljningen inom Cash Management berodde på stora projekt som
fakturerades förra året. Intresset för Gunnebos
kontanthanteringslösningar är stort på marknaden och vi lanserade nya
lösningar för deponering under kvartalet. Inom Integrated Security
minskade försäljningen, huvudsakligen på grund av att
brandsäkerhetsprojektet för OKI nu är avslutat.

Kommentar till kvartalsresultatet - avvecklad verksamhet
Under det andra kvartalet var försäljningen inom avvecklad verksamhet
270 Mkr, och rörelseresultatet -21 Mkr. Inklusive
transaktionsförlusten om -609 Mkr blev periodens resultat -625 Mkr.
Se not 3 på sidan 20 för mer information om avyttrad verksamhet.

Framtiden
Med nytt produktfokus och ny struktur på plats känner vi sig redo att
utveckla ett mer fokuserat och effektivt Gunnebo för framtiden.

Göteborg 19 juli 2018

Henrik Lange
VD och Koncernchef

April-juni 2018

· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 1 248
Mkr (1 225), försäljningstillväxten var 0 procent

· EBITA för kvarvarande verksamhet uppgick till 66 Mkr (98) och
EBITA-marginalen uppgick till 5,3 procent (8,0)

· Rörelseresultatet (EBIT) för kvarvarande verksamhet uppgick till
52 Mkr (81) och rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 4,2 procent
(6,6)

· Periodens resultat inklusive avyttrad verksamhet uppgick till
-605 Mkr (39)

· Resultat per aktie inklusive avyttrad verksamhet uppgick till
-7,94 kronor (0,51)

· Fritt kassaflöde inklusive avyttrad verksamhet uppgick till -63
Mkr (-76)

Januari-juni 2018

· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 2 405
Mkr (2 397), försäljningstillväxten var 0 procent

· EBITA för kvarvarande verksamhet uppgick till 142 Mkr (170) och
EBITA-marginalen uppgick till 5,9 procent (7,1)

· Rörelseresultatet (EBIT) för kvarvarande verksamhet uppgick till
110 Mkr (145) och rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 4,6 procent
(6,0)

· Periodens resultat inklusive avyttrad verksamhet uppgick till
-607 Mkr (68)

· Resultat per aktie inklusive avyttrad verksamhet uppgick till
-7,95 kronor (0,88)

· Fritt kassaflöde inklusive avyttrad verksamhet uppgick till -24
Mkr (-82)

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta
pressmeddelande.

Inbjudan till telefonkonferens den 19 juli klockan 09.30 (CET)
För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen ring in på ett av
nedanstående nummer:

08-5664 2662
+44 20 3008 9809

Program för telefonkonferensen
09.25 Ring in
09.30 Sammanfattning av delårsrapporten av Gunnebos VD och
koncernchef Henrik Lange samt Ekonomi- och finansdirektör Susanne
Larsson

10.00 Frågor och svar
10.15 Telefonkonferensen avslutas
Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt 30 minuter
innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB deltar VD
och koncernchef Henrik Lange, Ekonomi- och finansdirektör Susanne
Larsson samt Informationsdirektör Karin Wallström Nordén.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med
sen eftermiddag den 19 juli.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications
För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Lange, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Susanne Larsson, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095
026, eller

Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 0708-28
33 39

www.gunnebogroup.com

Denna information är sådan information som Gunnebo AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 19 juli 2018 kl. 08.00 CET.

Gunnebo (publ) är en ledande global säkerhetsleverantör av hållbara
säkerhetsprodukter, tjänster och mjukvara till detaljhandel,
kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och
högriskanläggningar.samt bank. Gunnebo har verksamhet i fyra
affärsenheter: Safe Storage (35 procent av Koncernens försäljning),
Cash Management (22 procent av Koncernens försäljning) Entrance
Control (20 procent av Koncernens försäljning), och Integrated
Security (23 procent av Koncernens försäljning). Under 2017 hade
kvarvarande verksamhet en omsättning om 4 900 Mkr och 4 400 anställda
i 25 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asia-Pacific och Amerika.

Den avyttrade verksamheten omsatte 1 130 Mkr och hade 930 anställda i
tre länder.

Gunnebos aktie (GUNN) handlas på Mid Cap-listan (Industrials) på
NASDAQ Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gunnebo/r/gunnebo-delarsrapport-januari-juni-2...
http://mb.cision.com/Main/893/2577789/880659.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.