Du är här

2018-07-18

Gunnebo: Gunnebos styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier

Gunnebo överlåter 103 580 stamaktier till deltagarna i LTIP 2015 samt
beslutar om överlåtelse av egna stamaktier på Nasdaq Stockholm för
säkring av sociala avgifter.

Med stöd av bolagsstämmans beslut 2015 överlåter Gunnebo 103 580 sk.
matchningsaktier till deltagarna i det långsiktiga incitamentsprogram
som beslutades av årsstämman 2015 ("LTIP 2015"), i enlighet med
villkoren för programmet. Överlåtelserna sker per den 19 juli 2018
utan vederlag.

I syfte att kassaflödesmässigt säkra sociala avgifter i anledning av
LTIP 2015, bemyndigade årsstämman 2018 Gunnebos styrelse att, vid ett
eller flera tillfällen före årsstämman 2019, fatta beslut om
överlåtelse av egna stamaktier, dock högst 30 000. Med stöd av
stämmans bemyndigande har styrelsen beslutat att överlåta 25 000 egna
stamaktier på Nasdaq Stockholm. Försäljningen, som kommer ske från
och med den 20 augusti 2018 till och med den 21 september 2018, ska
ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för
aktien, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta
säljkurs vid avyttringstidpunkten. Försäljningen kommer att
rapporteras via Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler.

Det totala antalet aktier i Gunnebo uppgår till 77 050 848, varav 76
448 581 stamaktier och 602 267 aktier av serie C. Bolaget innehar vid
tidpunkten för detta pressmeddelande

128 580 egna stamaktier och 602 267 egna aktier av serie C, avsedda
för pågående incitamentsprogram.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör, tel: 010-2095 026 eller
e-post karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av
säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering,
tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet
till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella
fastigheter samt industri- och högriskanläggningar.

Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i
28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas
samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader.

Vi gör din värld säkrare.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gunnebo/r/gunnebos-styrelse-har-beslutat-om-ov...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.