Du är här

2017-09-28

H & M Hennes & Mauritz AB: H & M Hennes & Mauritz AB Niomånadersrapport

Nio månader (2016-12-01 - 2017-08-31)

· Koncernens omsättning inklusive moms ökade med 7 procent till MSEK
173 290 (161 767) under räkenskapsårets första nio månader.
Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 149 597 (139 547), en
ökning med 7 procent. I lokala valutor ökade försäljningen med 4
procent.

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 15 936 (16
630). Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 12 191 (12
722), motsvarande SEK 7:37 (7:69) per aktie.

Tredje kvartalet (2017-06-01 - 2017-08-31)

· Koncernens omsättning inklusive moms ökade med 5 procent till MSEK
59 383 (56 802) under tredje kvartalet. Omsättningen exklusive moms
uppgick till MSEK 51 229 (48 982), en ökning med 5 procent. I lokala
valutor ökade försäljningen med 4 procent.

· Bruttoresultatet uppgick till MSEK 26 350 (26 471), vilket
motsvarar en bruttomarginal om 51,4 procent (54,0).

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 5 016 (6
301). Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 3 837 (4
820), motsvarande SEK 2:32 (2:91) per aktie. Resultatutvecklingen
förklaras främst av stora prisnedsättningar för att ge höstvarorna
bästa möjliga förutsättningar inför den nya säsongen.

· Fortsatt snabb och lönsam tillväxt för koncernens onlinehandel som
på vissa etablerade marknader redan står för 25 till 30 procent av
den totala försäljningen.

· COS, & Other Stories, Monki, Weekday och H&M Home hade en fortsatt
mycket bra utveckling.

· Lyckat mottagande av det nya varumärket ARKET i London samt online
på 18 marknader.

· H&M:s onlinebutik öppnar på ytterligare två nya marknader under
2017: Filippinerna och Cypern, utöver de sex som redan har öppnats
under året. Utrullning av onlinemarknader fortsätter under 2018 till
bland annat Indien. Planen är att framöver erbjuda onlinehandel på
samtliga butiksmarknader och fler därtill.

· Framgångsrika öppningar av de första butikerna på de nya
H&M-butiksmarknaderna Kazakstan, Colombia, Island och Vietnam.
Georgien öppnar senare i höst. Nya planerade H&M-butiks-marknader för
2018 är Uruguay och Ukraina.

· Fortsatta satsningar med digitalt fokus. Koncernens
onlineförsäljning beräknas ha en årlig tillväxttakt om minst 25
procent framöver.

Kommentar av Karl-Johan Persson, vd

"Modebranschen växer och är inne i en stor och snabb förändring till
följd av den pågående digitaliseringen. Konkurrenslandskapet ritas
om, nya aktörer tillkommer, kundernas beteende och förväntningar
ändras, och en allt större del av handeln sker online.

Detta skifte avspeglar sig tydligt i vår onlineförsäljning, där vi har
en fortsatt mycket god utveckling. Vår växande onlineförsäljning
kompenserade dock inte fullt ut för minskad kundtrafik till butik på
flera av våra etablerade marknader, vilket lett till att vår totala
försäljningsutveckling hittills under året inte nått upp till våra
mål. Detta är något som vi naturligtvis inte är nöjda med och som
bland annat resulterade i att vi gick in i det tredje kvartalet med
ett för högt lager.

Genom vår offensiva sommarrea lyckades vi förbättra
varulagersituationen. Detta bidrog till att höstkollektionerna fick
en bra start, även om vi mot slutet av september ser en viss
avmattning i försäljningen. Men som alltid ska man se försäljningen
över en hel säsong.

Vi fortsätter att utveckla vårt sortiment inom alla våra varumärken
samtidigt som vi i snabb takt genomför följande satsningar för att ta
tillvara på de möjligheter som skiftet i branschen innebär:

· Omni-channel - fortsatt integration och utveckling av vår
onlinebutik och våra fysiska butiker. Vi fortsätter att förbättra
onlinebutiken och tillför fler och snabbare leveransalternativ
samtidigt som sortimentet online breddas ytterligare. Den fysiska
butiken integreras alltmer med onlinebutiken för en enklare
shoppingupplevelse. Vi testar också nya butikskoncept för H&M för att
erbjuda våra kunder en ännu mer inspirerande butik.

· Expansion och optimering - på våra etablerade marknader fokuserar
vi på att optimera butiksportföljen genom omförhandlingar,
ombyggnationer, omlokaliseringar, anpassning av butiksytor och
stängningar. Totalt sett stänger vi cirka 90 butiker under året
vilket ger ett nettotillskott om cirka 385 nya butiker.

Vi ser fortfarande en god potential för fler fysiska butiker främst på
många av våra tillväxtmarknader. Hittills i år har vi öppnat fyra nya
H&M-butiksmarknader; Kazakstan, Colombia, Island och nu senast i
Vietnam. Med Georgien som öppnar senare i år kommer H&M att finnas på
69 marknader. I år öppnar vi också åtta nya H&M-onlinemarknader och
erbjuder därmed onlinehandel på 43 marknader vid årets slut. Nästa år
planerar vi för fortsatt online-expansion, bland annat till Indien.
Planen är att framöver erbjuda onlinehandel på samtliga
butiksmarknader och fler därtill.

· Ny teknologi, effektivare varuförsörjningskedja och förändrade
arbetsmetoder - advanced analytics ger bland annat möjlighet till
förbättringar inom kvantifiering, allokering, prissättning, design
samt personaliserad kommunikation. Tekniken möjliggör också
förbättrade inköpsmetoder som leder till kortare ledtider och ökad
exakthet i sortimentsplaneringen. Snabbare ledtider, effektivare
varuförsörjnings-kedja och mer inköp i säsong ger oss stora
möjligheter att nå lägre varulagernivåer framöver.

· Nya varumärken - H&M-gruppen har flera nya varumärken som växer
kraftigt och som har stor potential framöver. Vårt senaste varumärke
ARKET lanserades nyligen framgångsrikt på 18 europeiska
onlinemarknader och med butiker i London, Köpenhamn och Bryssel. En
viktig del av vår tillväxtstrategi är att skapa och lansera nya
varumärken och nästa år planerar vi att lansera ytterligare ett nytt
varumärke.

På vår kapitalmarknadsdag i februari 2018 ser vi fram emot att få
tillfälle att berätta mer om hur vi möter upp de stora förändringarna
som sker i branschen och om hur vi ska stärka vår position
ytterligare framöver."

Kommunikation i samband med niomånadersrapporten den 28 september

Niomånadersrapporten publiceras kl 08.00 den 28 september 2017. En
telefonkonferens för finansmarknad och media hålls på engelska kl
09.00 där vd Karl-Johan Persson, finanschef Jyrki Tervonen och
IR-chef Nils Vinge deltar.

För inloggningsuppgifter vänligen registrera er på:
https://eventreg3.conferencing.com/inv/reg.html?Acc=450101&Conf=372571

Dessa inloggningsuppgifter finns även på about.hm.com.

För bokning av mediaintervjuer med vd Karl-Johan Persson och IR-chef
Nils Vinge, vänligen kontakta:

Kristina Stenvinkel, kommunikationschef
Telefon: 08-796 39 08
E-post: stenvinkel@hm.com

(stenvinkel@hm.com)
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
106 38 Stockholm
Tel: 08-796 55 00, fax: 08-24 80 78, e-mail: info@hm.com
Styrelsens säte: Stockholm, org.nr. 556042-7220

Informationen i denna delårsrapport är sådan som H & M Hennes &
Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
personers försorg för offentliggörande den 28 september 2017 kl 08.00
(CET). Denna delårsrapport, liksom ytterligare information om H&M
finns tillgänglig på about.hm.com (http://www.hm.com)

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är
noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och
kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår
förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other
Stories, H&M Home samt ARKET. I dagsläget har H&M-gruppen 41
onlinemarknader och mer än 4 500 butiker på 68 marknader, inklusive
franchise-marknader. 2016 uppgick omsättningen inklusive moms till
SEK 223 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 161 000.
Ytterligare information finns på about.hm.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/h---m-hennes---mauritz-ab/r/h---m-hennes---mau...
http://mb.cision.com/Main/769/2355916/728703.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.