Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-20

H & M Hennes & Mauritz AB: H&M-GRUPPEN NÅR NÄRMARE EN MILJON ARBETARE MED LÖNESTRATEGI

PRESSMEDDELANDE 2018-09-20

Löner i textilindustrin är en av de viktigaste frågorna för vår
bransch. För fem år sedan lanserade H&M-gruppen en unik strategi för
att adressera lönefrågan på såväl fabriks- som industrinivå med en
långsiktig vision att alla textilarbetare ska tjäna en rättvis
levnadslön. Vi har nu nått första milstolpen i vårt arbete som
handlar om att skapa förutsättningar för rättvisa levnadslöner. Vi är
stolta över att ha överträffat de mål vi satte upp för fem år sedan.
Arbetet vi bedriver på fabriksnivå har växt från att omfatta tre
fabriker till att idag nå 655 fabriker och 930 000 fabriksarbetare.

En mänsklig rättighet
Alla textilarbetare ska tjäna en lön som det går att leva på. Den ska
vara tillräcklig för att täcka grundläggande behov för den anställde
och hans eller hennes familj samt tjänas in under lagstadgad
ordinarie arbetstid. Detta är vår vision, men även en mänsklig
rättighet. Som bransch har vi ett gemensamt ansvar att säkerställa
att de jobb som skapas inom textilindustrin i utvecklingsländer leder
till bättre förhållanden för de människor och samhällen som berörs.

- Jag är stolt över det arbete som hundratals dedikerade kollegor runt
om i världen har genomfört de senaste fem åren. Vi gör något som
ingen annan har gjort tidigare. Vi arbetar för att skapa
förutsättningar för rättvisa levnadslöner. Resultatet från denna
första fas överstiger våra förväntningar och med vårt arbete på
fabriksnivå når vi i dagsläget nästan en miljon textilarbetare. Nu
tar vi arbetet vidare tillsammans med resten av vår bransch, säger
Anna Gedda, hållbarhetschef på H&M-gruppen.

Slutsatserna bakom vår strategi
För att driva på utvecklingen mot rättvisa levnadslöner skapade
H&M-gruppen en lönestrategi för fem år sedan. Det var något som
aldrig hade gjorts tidigare. Strategin presenterades i Berlin den 25
november 2013 vid Conference on Living Wages in International Supply
Chains
(https://sustainability.hm.com/en/sustainability/commitments/choose-and-r...).
Vårt arbete skulle handla om att skapa de processer och mekanismer
som är en förutsättning för rättvisa levnadslöner. Vår strategi
grundar sig i två slutsatser som fortfarande vägleder oss:

1) arbetare ska tjäna en lön som det går att leva på
2) vårt ansvar som köpare* är att påverka processen som kan möjliggöra
rättvisa levnadslöner, inte att bestämma exakta lönenivåer. Löner ska
sättas genom rättvisa förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter:
regering, arbetsgivare och arbetarrepresentanter.

Den första milstolpen
Vid samma tillfälle presenterade H&M-gruppen två ambitiösa delmål
(https://sustainability.hm.com/en/sustainability/commitments/choose-and-r...)
för arbetet vi bedriver på fabriksnivå, nämligen att till slutet av
2018:

· Implementera förbättrade lönesystem hos alla strategiska
leverantörer.

· Stärka textilarbetarnas ställning genom att se till att de företräds
av demokratiskt valda representanter hos 100% av de fabriker vi
samarbetar med i Bangladesh.

Dessa mål går hand i hand och är ömsesidigt beroende av varandra.
De första resultaten på fabriksnivå
Vi är stolta över att vi har nått och även överträffat våra mål. På
fem år har vi nått 655 fabriker** och mer än 930 000 arbetare i tio
olika länder. I detalj innebär det att:

· 500 fabriker (motsvararande 67% av vår produktvolym) i tio länder
skapar förbättrade lönesystem vilket omfattar 635 000 arbetare.

· 594 fabriker (motsvarande 73% av vår produktvolym) i tio länder
tillsätter demokratiskt valda arbetarrepresentanter vilket omfattar
840 000 arbetare.

· 100% av fabrikerna i första ledet vi arbetar med i Bangladesh hade
december 2017 demokratiskt vald arbetarrepresentation.

· Totalt sett innebär det att 655 fabriker (motsvarande 84% av vår
produktvolym) antingen implementerar förbättrade lönesystem eller
tillsätter demokratiskt valda arbetarrepresentanter, eller både och.
Detta omfattar 930 000 arbetare.

Ett gemensamt ansvar inom industrin
Vi visste redan från början att det skulle krävas samarbete för att
arbeta fram lösningar på branschens gemensamma utmaningar inom detta
område. Istället för att arbeta var och en för sig behöver industrin
gå samman för att hitta lösningar som gynnar alla textilarbetare
oavsett vilken fabrik de arbetar på. Det unika samarbetet inom
plattformen ACT gör detta möjligt. Där arbetar H&M-gruppen
tillsammans med andra varumärken och IndustriALL Global Union för att
åstadkomma kollektivavtal som spänner över hela industrin, och som
stödjs av ansvarstagande inköpsrutiner. Detta är en viktig del av
vårt arbete som bedrivs på industrinivå.

Nästa steg
- Det arbete som våra lokala team i tio olika produktionsländer
bedriver i nära samarbete med andra aktörer och mer än 600 fabriker
har gett oss en unik möjlighet att pröva nya arbetssätt och dra
slutsatser om hur vårt arbete kan bli än mer effektivt, säger Anna
Gedda.

Ethical Trading Initiative (https://www.ethicaltrade.org/) (ETI)
kommer göra en oberoende utvärdering av strategin, som publiceras i
december 2018. Vi kommer dela med oss av våra lärdomar för att
tillsammans med andra branschaktörer utarbeta nya steg framåt mot en
rättvis och hållbar modeindustri.

Varför behövs förbättrade lönesystem?
En förutsättning för rättvisa levnadslöner är att textilfabrikerna har
transparenta lönesystem som säkerställer att lönen reflekterar
individuell kunskap, erfarenhet och prestation. Lika viktigt är att
anställda har nödvändig kunskap om sin lön; vad lönen baseras på,
vilken minimilön som gäller i landet, vilka lagar som finns att
förhålla sig till och regler rörande övertidsersättning. Systemen ska
också säkerställa att arbetarna är involverade i beslut om
lönerelaterade frågor.

Varför behövs demokratiskt valda arbetarrepresentanter?
En fungerande arbetsplatsdialog mellan arbetsgivare och arbetstagare
är en annan förutsättning för rättvisa levnadslöner. Att säkerställa
att textilarbetarna företräds av demokratiskt valda
arbetarrepresentanter är en viktig del i detta. Arbetarrepresentanten
utgör en viktig länk mellan arbetstagare (textilarbetare) och
arbetsgivare (textilfabriker). Att stärka textilarbetarens ställning
är något som alla parter tjänar på - både arbetare och
fabriksledning.

H&M group Communications:
Telephone: +46 8 796 53 00
E-mail: groupmediarelations@hm.com
* Som köpare är vårt ansvar att arbeta för en process som stödjer
rättvisa levnadslöner genom rättvisa, regelbundna lönerevisioner och
förhandlingar, genom samarbete med våra partners och andra aktörer på
fabriks-, industri- och regeringsnivå, samt genom att vara en
ansvarstagande och stabil affärspartner.

** Fabriker som implementerar förbättrade lönesystem eller tillsätter
demokratiskt valda arbetarrepresentanter, eller både och (per den
31/8 2018).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är
noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och
kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår
förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other
Stories, H&M Home, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen
47 onlinemarknader och fler än 4 800 butiker på 70 marknader,
inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive
moms till SEK 232 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än
171 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/h---m-hennes---mauritz-ab/r/h-m-gruppen-nar-na...
http://mb.cision.com/Main/769/2621817/911801.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.