Du är här

2018-07-18

Handelsbanken Finland: Handelsbanken Finland: Delårsrapporten för januari-juni 2018

Pressmeddelande 18.7.2018

Chefen för Handelsbanken Finland Nina Arkilahti: Volymerna och
intäkterna har utvecklats positivt - också räntabiliteten på eget
kapital är stark

"Verksamhetens volymtillväxt gav också en positiv utveckling av
räntenettot. Vi uppnådde en 11,4 % räntabilitet på eget kapital under
första halvåret, berättar chefen för Handelsbanken Finland Nina
Arkilahti.

"På placeringsmarknaden har man ett starkt förtroende för
Handelsbanken som förvaltare av förmögenhet och allt flera anförtror
sitt placeringskapital åt Handelsbankens kapitalförvaltning. Vi har
utvecklat våra tjänster för den som vill spara och placera, och här
ser vi resultatet. Det förvaltade kapitalet har fortsatt att växa och
var i slutet av juni nästan 20 % större än i fjol samma tid",
fortsätter Arkilahti.

"Allt flera vill dessutom placera med beaktande av principerna för
hållbar utveckling. I synnerhet stora placerare har hållbarheten som
krav och det finns en stor efterfrågan på hållbara placeringsobjekt.
Handelsbanken emitterade i juni bankens första gröna bond, dvs. ett
masslån öronmärkt för finansieringen av miljöinvesteringar. Lånet på
500 miljoner euro väckte stort intresse på marknaden och det
övertecknades trefalt", gläder sig Arkilahti.

Handelsbankens resultatutveckling för kontorsrörelsen

Kontorsrörelsenmeur Q2 2018 Q1 2018 Förändr Q1 Q1 Förändr.
-Q2 2018 -Q2 2017

Intäkter
Räntenetto 32,2 31,4 3 % 63,6 60,7 5 %
Provisionsnetto 12,0 12,2 -2 % 24,2 24,5 -1 %
Intäkter totalt 46,0 45,4 1 % 91,4 89,0 3 %
Kostnader totalt -24,4 -24,4 0 % -48,8 -46,0 6 %
Resultat före 21,6 21,0 3 % 42,6 43,0 -1 %
kreditförluster.
Kreditförluster -7,9 0,6 -7,3 -1,2
Resultatutdelning 5,5 4,0 38 % 9,5 7,3 30 %
Rörelseresultat 19,2 25,6 -25 % 44,8 49,1 -9 %

K/I-tal, % 47,4 49,4 48,3 47,6
Räntabilitet, % 10,3 12,3 11,4 12,9

Rörelseresultatet för Handelsbanken Finlands kontorsrörelse uppgick
till 44,8 miljoner euro och sjönk med 9 procent jämfört med perioden
januari-juni 2017. Kreditförlusterna var 7,3 miljoner euro (1,2).
Kreditförlustnivån var 0,08 procent (IFRS9). K/I-talet före
kreditförluster var 48,3 (47,6). Räntabiliteten var 11,4 procent
(12,9).

Intäkterna steg till 91,4 miljoner euro (89,0). Räntenettot steg till
63,6 miljoner euro (60,7). Låga räntor och stigande statliga avgifter
påverkar fortfarande räntenettot. Provisionsintäkterna uppgick till
24,2 miljoner euro (24,5).

De totala kostnaderna steg till 48,8 miljoner euro (46,0). Personalen
var i medeltal 530 personer (493).

Utvecklingen av kreditstocken

Medelvolymer meur Q2 2018 Q1 2018 Förändr. Q1-Q2 2018 Q1-Q2 2017
Förändr.

Utlåning
- varav hushåll 4 083 4 125 -1 % 4 144 4 039 3 %
- varav företag 9 066 8 879 2 % 9 006 8 992 0 %
Totalt 13 149 13 004 1 % 13 150 13 031 1 %

Inlåning
- varav hushåll 1 569 1 511 4 % 1 540 1 633 -6 %
- varav företag 2 617 3 006 -13 % 2 812 2 663 6 %
Totalt 4 186 4 517 -7 % 4 352 4 296 1 %

Medelvolymen för Handelsbanken Finlands kreditstock steg lite jämfört
med januari-juni 2017.

Inlåningen från hushållen minskade med 6 procent, medan inlåningen
från företag ökade med 6 procent.

Handelsbanken i Finland erlade statliga avgifter på totalt 6,6
miljoner euro under januari-juni (5,6). Dessa avgifter omfattar den
svenska Resolutionsreserven samt insättningsgarantin.

Handelsbanken Finland består av kontorsrörelsen inklusive
Handelsbanken Kapitalförvaltning, Private Banking och Handelsbanken
Custody som svarar för värdepappersförvarstjänsterna samt
Handelsbanken Finans och Stadshypoteks verksamheter i Finland.
Handelsbankens Capital Markets-verksamhet i Finland omfattar
försäkringsbolag samt traditionella Capital Markets-tjänster såsom
riskhantering, värdepappershandel och kapitalmarknadsverksamhet.
Handelsbanken Finland hade 631 medarbetare i slutet av år 2017.

Koncernens resultat

Handelsbankenkoncernens nyckeltal för januari-juni 2018 (jämfört med
januari-juni 2017):

- Fortsatt god tillväxt i samtliga hemmamarknader
- Strategiska initiativ för affärsutveckling och effektivisering
- Räntabiliteten på eget kapital steg till 13,8 % (12,6)
- Rörelseresultatet ökade med 7 % till 11 381 milj. kronor (10 604)
- Periodens resultat efter skatt ökade med 13 % till 9 235 milj.
kronor (8 167)

- Resultatet per aktie steg till 4,75 kronor (4,20)
- Intäkterna steg med 8 % till 21 959 milj. kronor (20 274)
- Räntenettot ökade med 8 % till 15 552 milj. kronor (14 402).
Justerat för den höjda resolutionsavgiften ökade räntenettot med 10
%.

- Provisionsnettot steg med 3 % till 5 012 milj. kronor (4 862)
- K/I-talet steg till 46,5 % (45,8)
- Kreditförlustnivån enligt IFRS 9 uppgick till 0,04 % (0,04 enligt
IAS 39)

- Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 21,4 % (23,4) och den
totala kapitalrelationen uppgick till 28,3 % (29,0)

Koncernens bokslut finns tillgängligt på www.handelsbanken.se/ir.

Tilläggsinformation:

Nina Arkilahti, chef för Handelsbankens verksamhet i Finland
Tfn +358 10 444 2700
Anders Norrena, ekonomichef, Handelsbanken Finland
Tfn + 358 10 444 2271
Pirjetta Soikkeli, informationschef, Handelsbanken Finland
Tfn +358 10 444 2787

Handelsbanken är en nordisk bankkoncern med global verksamhet. I dag
har banken verksamhet i drygt 20 länder runtom i världen och den
sysselsätter drygt 12 000 personer. Banken är känd för sin starka
företagskultur samt kundorienterade och flexibla service. Sedan flera
år tillbaka har Handelsbanken legat i topp i en stor
kundnöjdhetsmätning både i Finland och i de andra nordiska länderna
(EPSI Rating). Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871, och
Handelsbanksaktien är den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen.
I Finland har banken funnits sedan 1985.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/handelsbanken-finland/r/handelsbanken-finland-...
http://mb.cision.com/Main/7263/2577354/880053.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.