Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-18

Handelsbanken Finland: Handelsbanken Finland: Delårsrapporten för januari-september 2017

Pressmeddelande 18.10.2017

Chefen för Handelsbanken Finland Nina Arkilahti: Företagskunderna allt
nöjdare, vi fokuserar på förträffliga, globala närvaro

"Företagens förbättrade lönsamhet och den starka globala efterfrågan
tillsammans med den låga räntenivån har satt fart på investeringarna
i Finland. Den växande exporten skapar efterfrågan på internationella
banktjänster. Som Nordens mest internationella bank har vi utmärkta
möjligheter att erbjuda bl.a. finansieringslösningar för
internationell handel", säger chefen för Handelsbanken Finland Nina
Arkilahti.

"Också placerarnas förtroende för Handelsbanken är starkt och det
förvaltade kapitalet har fortsatt att öka. Intäkterna från
placeringstjänsterna ökade med cirka 20 procent jämfört med
motsvarande period i fjol. För oss i Handelsbanken är ansvarsfylld
placeringsrådgivning en viktig del av vår kundinriktade verksamhet -
vi strävar alltid efter att ta fram de placeringslösningar som passar
kunden bäst. Vi betalar inte heller våra placeringsrådgivare någon
bonus, så de styr inte våra medarbetare i deras kundrådgivning",
fortsätter Arkilahti.

Handelsbankens resultatutveckling januari-september 2017

Kontorsrörelsen Q3 Q2 Q1-Q3 Q1-Q3
meur 2017 2017 Förändr. 2017 2016 Förändr.
Räntenetto 31,5 30,0 5 % 92,2 97,7 -6 %
Provisionsnetto 11,4 12,7 -10 % 35,9 32,3 11 %
Intäkter totalt 44,2 44,6 -1 % 133,2 137,8 -3 %
Kostnader totalt -22,7 -23,5 -3 % -68,7 -66,5 3 %
Resultat före kreditförluster 21,5 21,1 2 % 64,5 71,3 -10 %
Kreditförluster 0,6 -1,6 -138 % -0,6 -5,3 -89 %
Resultatutdelning 3,9 4,0 -3 % 11,2 9,9 13 %
Rörelseresultat 26,0 23,5 11 % 75,1 75,9 -1 %
K/I-tal, % 47,2 48,4 47,6 45,0
Räntabilitet, % 14,0 13,4 13,2 12,7

Rörelseresultatet för Handelsbanken Finland sjönk under perioden
januari-september 2017 med 1 procent till 75,1 miljoner euro (75,9).
Resultatet före kreditförluster sjönk under samma period till 64,5
miljoner euro (71,3).

Intäkterna minskade med 3 procent till 133,2 miljoner euro (137,8)
jämfört med samma period året innan. Räntenettot minskade till 92,2
miljoner euro (97,7). Minskningen i räntenettot berodde på lägre
räntor och högre statliga avgifter. Provisionsnettot ökade tack vare
högre betalningsprovisioner och stigande provisioner för in- och
utlåning med 11 procent till 35,9 miljoner euro (32,3). Också
placeringsintäkterna utvecklades gynnsamt.

De totala kostnaderna steg med 3 procent till 68,7 miljoner euro
(66,5). Medelantalet anställda var 502 (495).

Kreditförlusterna uppgick till -0,6 miljoner euro (-5,3).
Kreditförlustnivån sjönk till 0,01 procent (0,06). K/I-talet före
kreditförluster var 47,6 (45,0). Räntabiliteten steg till 13,2
procent (12,7).

Affärsvolymernas utveckling

Q3 Q2 Q1-Q3 Q1-Q3
Medelvolymer, meur 2017 2017 Förändr. 2017 2016 Förändr.
Utlåning till allmänheten
varav hushåll 4 058 4 053 0 % 4 045 3 968 2 %
varav företag 8 858 9 061 -2 % 8 947 8 741 2 %
Totalt 12 916 13 114 -2 % 12 992 12 709 2 %
Inlåning från allmänheten
varav hushåll 1 547 1 642 -6 % 1 605 1 432 12 %
varav företag 2 658 2 556 4 % 2 662 1 917 39 %
Totalt 4 205 4 198 0 % 4 267 3 349 27 %

Medelvolymen för Handelsbanken Finlands utlåning ökade under
januari-september med 2 procent jämfört med motsvarande period
föregående år.

Inlåningen från hushållen ökade med 12 procent och från företagen med
39 procent.

De statliga avgifter som belastar Handelsbanken Finland uppgick
januari-september till 8,2 miljoner euro (4,4). Dessa avgifter
omfattar den svenska Resolutionsreserven samt insättningsgarantin.
Resolutionsavgiften fick full effekt från början av 2017 och uppgick
till 0,09 procent.

Handelsbanken Finland består av kontorsrörelsen inklusive
Handelsbanken Kapitalförvaltning, Private Banking och Handelsbanken
Custody som svarar för värdepappersförvarstjänsterna samt
Handelsbanken Finans och Stadshypoteks verksamheter i Finland.
Handelsbankens Capital Markets-verksamhet i Finland omfattar
försäkringsbolag samt traditionella Capital Markets-tjänster såsom
riskhantering, värdepappershandel och kapitalmarknadsverksamhet.
Handelsbanken Finland hade 597 medarbetare i slutet av år 2016. I
Finland har Handelsbanken 45 kontor.

Koncernens resultat

Handelsbankenkoncernens nyckeltal för perioden januari-september 2017:

· Rörelseresultatet steg med 1 % till 16 028 mkr (15 935), men ökade
med 10 % justerat för engångsposter

· Periodens resultat efter skatt för total verksamhet minskade med 4
% till 12 340 mkr (12 801)

· Resultatet per aktie för total verksamhet minskade till 6,35 kr
(6,66)

· Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet sjönk till
12,7 % (14,0)

· Intäkterna uppgick till 30 522 mkr (30 638), men ökade med 5 %
justerat för realisationsvinster i jämförelseperioden

· Räntenettot steg med 7 % till 21 989 mkr (20 644)
· Provisionsnettot ökade med 8 % till 7 217 mkr (6 709)
· K/I-talet ökade till 45,6 % (45,1)
· Kreditförlustnivån sjönk till 0,04 % (0,06)
· Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 23,6 % (24,0) och den
totala kapitalrelationen uppgick till 28,5 % (30,1)

Koncernens bokslut finns tillgängligt på www.handelsbanken.se/ir.

Tilläggsinformation:

Nina Arkilahti, chef för Handelsbankens verksamhet i Finland
Tfn +358 10 444 2700
Tero Meriluoto, ekonomichef, Handelsbanken Finland
Tfn + 358 10 444 2327
Pirjetta Soikkeli, informationschef, Handelsbanken Finland
Tfn +358 10 444 2787

Handelsbanken är en nordisk bankkoncern med global verksamhet. I dag
har banken verksamhet i drygt 20 länder runtom i världen och den
sysselsätter drygt 11 000 personer. I Finland har Handelsbanken 45
kundkontor. Banken är känd för sin starka företagskultur samt
kundorienterade och flexibla service. Sedan flera år tillbaka har
Handelsbanken legat i topp i en stor kundnöjdhetsmätning både i
Finland och i de andra nordiska länderna (EPSI Rating). Handelsbanken
grundades i Stockholm år 1871, vilket gör Handelsbanksaktien till den
äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen. I Finland har banken
funnits sedan 1985.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/handelsbanken-finland/r/handelsbanken-finland-...
http://mb.cision.com/Main/7263/2369995/737947.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.