Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-27

Handelsbanken: Handelsbankens årsstämma 2019

Pressmeddelande Stockholm den 27 mars 2019

Styrelse

Vid årsstämma den 27 mars 2019 omvaldes Jon Fredrik Baksaas, Hans
Biörck, Pär Boman, Kerstin Hessius, Jan-Erik Höög, Ole Johansson,
Lise Kaae, Fredrik Lundberg, Bente Rathe och Charlotte Skog till
ledamöter i Handelsbankens styrelse. Som ny ledamot valdes
Handelsbankens nya verkställande direktör, Carina Åkerström. Pär
Boman omvaldes till styrelsens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde utsågs Fredrik Lundberg
till vice ordförande.

Arvoden

Årsstämman beslutade om styrelsens arvoden i enlighet med
valberedningens förslag enligt följande: Arvode utgår till
ordförande, v. ordförande och envar av de övriga ledamöterna med 3400
tkr, 970 tkr respektive 690 tkr. För utskottsarbete utgår arvoden per
ledamot: kreditkommittén 400 tkr, ersättningsutskottet 140 tkr,
riskutskottet 400 tkr till ledamot och 450 tkr till ordförande,
revisionsutskottet 400 tkr till ledamot och 500 tkr till ordföranden.
Styrelseledamöter som är anställda i Handelsbanken erhåller inget
arvode.

Revisorer

Årsstämman valde Ernst & Young AB och PricewaterhouseCoopers AB till
revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2020.
De två revisionsbolagen har till huvudansvariga revisorer utsett
auktoriserade revisorn Jesper Nilsson för Ernst & Young AB och
auktoriserade revisorn Johan Rippe för PricewaterhouseCoopers AB.

Utdelning

Årsstämman fastställde styrelsens förslag om en utdelning om 5,50
kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är fredagen den 29
mars 2019. Utdelningen beräknas bli utsänd av Euroclear onsdagen den
3 april 2019.

Förvärv och avyttring av egna aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att fram till årsstämman 2020 besluta om förvärv och
avyttring av A- och/eller B-aktier i Handelsbanken. Förvärv må ske
med högst 120 miljoner aktier. Antalet kan justeras på grund av vissa
bolagshändelser.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag även att banken
för bankens värdepappersrörelse fram till nästa årsstämma äger
förvärva egna A- och/eller B-aktier till bankens handelslager.
Innehavet av sådana aktier får inte vid någon tid överstiga två
procent av samtliga aktier i Handelsbanken.

Bemyndigande att besluta om emission av konvertibla
primärkapitalinstrument

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till
årsstämman 2020 besluta om emission av konvertibler i enlighet med
styrelsens förslag, varvid det antal aktier som kan tillkomma vid
konvertering inte får överstiga 194 417 516 aktier. Antalet kan
justeras på grund av vissa bolagshändelser.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning
och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i
Handelsbanken.

Protokoll

Protokoll från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bankens
hemsida under www.handelsbanken.se/bolagsstamma inom två veckor.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till:
www.handelsbanken.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/handelsbanken/r/handelsbankens-arsstamma-2019...
https://mb.cision.com/Main/3555/2774239/1014904.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.