Du är här

2017-10-10

Handelsbanken: Ny konjunkturprognos: Medvind nu, men höststormar nalkas

Pressmeddelande Stockholm den 10 oktober 2017

Den globala tillväxten har varit bättre än väntat i år och de större
ekonomierna växer nu så snabbt att mängden lediga resurser stadigt
minskar. Vi räknar med fortsatt goda tider de närmaste kvartalen, men
framåt 2019 börjar den globala tillväxten bromsa in när USA går in i
lågkonjunktur. Centralbankerna lägger nu om penningpolitiken i mer
åtstramande riktning, men när tillväxten i USA viker ner väntas den
amerikanska centralbanken återigen inleda lättnader i sin
penningpolitik.

· Slut på återhämtning, mot högkonjunktur
· Mödosam omläggning av penningpolitiken
· Global avmattning under 2019

Nästan tio år efter finanskrisen går världsekonomin nu från en lång
återhämtningsfas till högkonjunktur. Vi fördjupar oss i vart vi är i
konjunkturcykeln samt vad som karaktäriserar nästa fas. I spåren av
finanskrisen har världens centralbanker köpt stora mängder
obligationer och därmed byggt upp enorma balansräkningar. Nu inleds
det mödosamma arbetet med att normalisera penningpolitiken och
Federal Reserve blir först ut med att faktiskt minska sin
balansräkning. Vi tittar närmare på vad som kan tänkas ske när så
kallad QE (quantitative easing) nu över går till QT (quantitative
tightening).

I USA ser vi fortsatt robust tillväxt under det närmaste året. God
global utveckling och gynnsamma finansiella villkor är viktiga
drivkrafter. Under 2019 förväntar vi oss att stramare kreditvillkor i
USA leder till en betydande nedgång i tillväxten - dels via den
direkta effekten på högt skuldsatta sektorer som energi och
fastigheter men troligen också genom negativa effekter på
kreditspreadar och kapitalmarknader. Vår prognos är recession 2019.
Federal Reserve höjer styrräntan ytterligare tre gånger närmaste året
men kommer behöva sänka under 2019.

Trots politisk osäkerhet har tillväxten i euroområdet överträffat
förväntningarna. Vi tror att tillväxten är på väg att toppa även om
löner och inflation fortsätter att stiga gradvis. Fönstret för mer
ECB-åtstramningar kommer snart att öppnas, men bara för en kort tid.
Vi bedömer att ECB kommer att minska obligationsköpen efter
årsskiftet och fasa ut dessa helt under första halvåret 2018.

BNP-tillväxten i Storbritannien har fallit tillbaka märkbart. Den
oväntat hökaktiga tonen från Bank of England gör att vi ändå tror på
en räntehöjning före året slut. Därefter bedömer vi att en så kallad
hård Brexit kommer att förhindra ytterligare räntehöjningar före
slutet av 2019.

Svensk ekonomi har nått verklig högkonjunktur. Flera faktorer talar
för att de goda tiderna varar ytterligare något år; stigande
omvärldsefterfrågan bidrar till att exporten utvecklas starkt
samtidigt som hushållens konsumtion stiger. Strukturella utmaningar
på arbets- och bostadsmarknaden skapar dock utmaningar framöver.
Inflationsuppgången blir alltmer bred och Riksbanken närmar sig en
räntehöjning. Vi prognosticerar en första höjning i juli 2018.

För ytterligare information kontakta:
Ann Öberg, Chefsekonom, +46 8-701 2837, +46 76-135 5815
Christina Nyman, Prognosansvarig, +46 8-701 5158, +46 70-778 7765

För mer information om Handelsbanken hänvisas till:
www.handelsbanken.se

För en svensk sammanfattning se Makroprognos
(http://research.handelsbanken.se/Macro-Research/Sweden/Konjunkturprognos/)

För hela rapporten på engelska se Global Macro Forecast
(http://research.handelsbanken.se/Macro-Research/Macro-Forecast/Global-Ma...)

+--------------+----+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|BNP |2016|2017p|(Tidigare|2018p|(Tidigare|2019p|(Tidigare|
|Prognoser | | | prognos | | prognos | | prognos |
| | | | 2017) | | 2018) | | 2019) |
+--------------+----+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Sverige |3.1 | 2.9 | 3.2 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.7 |
+--------------+----+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Norge |1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
+--------------+----+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Norge |1.0 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
|fastlandet | | | | | | | |
+--------------+----+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Finland |1.9 | 3.3 | 2.7 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 0.9 |
+--------------+----+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Danmark |1.7 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.5 |
+--------------+----+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Euroområdet |1.7 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
+--------------+----+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|USA |1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 0.5 | 0.0 |
+--------------+----+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Storbritannien|1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
+--------------+----+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Nederländerna |2.1 | 3.1 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | 1.0 |
+--------------+----+-----+---------+-----+---------+-----+---------+
|Kina |6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.8 |
+--------------+----+-----+---------+-----+---------+-----+---------+

Källa: Handelsbanken Capital Markets

+--------------+-----+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|Styrränta |9 okt|Q4 2017|Q1 2018|Q2 2018|Q3 2018|dec 2018|dec 2019|
+--------------+-----+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|Sverige |-0.50| -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.25 | 0.00 | 0.50 |
+--------------+-----+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|USA |1.125| 1.375 | 1.625 | 1.625 | 1.875 | 1.875 | 1.125 |
+--------------+-----+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|Euroområdet |-0.40| -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.30 | -0.20 | -0.10 |
+--------------+-----+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|Norge |0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
+--------------+-----+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|Danmark |-0.65| -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.50 | -0.35 | -0.25 |
+--------------+-----+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|Storbritannien|0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
+--------------+-----+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

Källa: Handelsbanken Capital Markets

+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|Valutaprognoser|9 okt|Q4 2017|Q1 2018|Q2 2018|Q3 2018|dec 2018|dec 2019|
+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|EUR/SEK |9.54 | 9.30 | 9.20 | 9.20 | 9.16 | 9.10 | 9.10 |
+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|USD/SEK |8.13 | 8.09 | 8.14 | 8.14 | 8.04 | 7.58 | 7.28 |
+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|GBP/SEK |10.61| 10.33 | 10.00 | 9.79 | 9.64 | 9.58 | 9.58 |
+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|NOK/SEK |1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|DKK/SEK |1.28 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 |
+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|CHF/SEK |8.31 | 8.16 | 8.07 | 8.07 | 7.97 | 7.84 | 7.84 |
+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|JPY/SEK |7.21 | 7.56 | 7.90 | 8.14 | 8.20 | 7.82 | 7.91 |
+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|CNY/SEK |1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.15 | 1.14 |
+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|EUR/USD |1.17 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.20 | 1.25 |
+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|EUR/GBP |0.899| 0.900 | 0.920 | 0.940 | 0.950 | 0.950 | 0.950 |
+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+--------+--------+
|USD/CNY |6.65 | 6.75 | 6.80 | 6.90 | 6.80 | 6.60 | 6.40 |
+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

Källa: Handelsbanken Capital Markets

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/handelsbanken/r/ny-konjunkturprognos--medvind-...
http://mb.cision.com/Main/3555/2363785/733833.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.