Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Hansa Medical: Kommuniké från årsstämma i Hansa Medical AB (publ)

Hansa Medical AB (publ) avhöll den 11 maj 2016 sin årsstämma. Vid
stämman fattades bl.a. följande beslut.

Utdelning
Stämman beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2015 inte lämnas.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att omvälja Birgit Stattin Norinder, Stina
Gestrelius, Hans Schikan och Per Olof Wallström till
styrelseledamöter, samt att välja Ulf Wiinberg och Angelica Loskog
till nya styrelseledamöter. Ulf Wiinberg valdes till styrelsens
ordförande. Årsstämman beslutade att omvälja KPMG AB i Malmö till
revisor i bolaget.

Angelica Loskog, född 1973, är filosofie doktor (Medicinska
fakulteten) och adjungerad professor vid Institutionen för
immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet. Loskog är
vetenskaplig rådgivare till Nexttobe AB, VD för Lokon Pharma AB
samt styrelseordförande för Vivolux AB och Repos Pharma AB. Hon
är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte
till större aktieägare i Hansa Medical. Hon äger inga aktier i
bolaget.

Ulf Wiinberg, född 1958, har lång erfarenhet inom läkemedelsbranschen.
Han har tidigare varit VD för H. Lundbeck A/S och har haft ledande
positioner på Wyeth. Wiinberg är styrelseledamot i Alfa Laval AB och
Nestle Health and Science samt styrelseordförande i Avillion, och är
nominerad till det belgiska läkemedelsbolaget UCB:s styrelse. Han är
oberoende av bolaget och bolagsledningen och oberoende av större
aktieägare i Hansa Medical. Han äger 75 000 aktier i bolaget.

Årsstämman beslutade att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska
utgå med 500 000 kronor till styrelseordförande och med 110 000
kronor vardera till övriga ledamöter, utom Angelica Loskog. Vidare
beslutades att arvode ska utgå med 40 000 kr till ordförande och 30
000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i
revisionsutskottet, 40 000 kr till ordförande och 25 000 kr vardera
till övriga styrelseledamöter som ingår i ersättningsutskottet samt
med 25 000 kr vardera till styrelseledamöter som ingår i det
vetenskapliga utskottet. Det beslutades också att styrelseledamot
kan, om det står i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning
samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges
möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag, under
förutsättning att bolaget innehar F-skattsedel. På sådant
styrelsearvode som faktureras av ledamot inom ramen för
näringsverksamhet tillkommer sociala avgifter samt mervärdesskatt.
Beslut fattades även om att arvode till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning.

Härutöver beslutade stämman även om principer för utseende av
valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

Informationen i denna kommuniké är sådan information som Hansa Medical
AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj
2016 kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, VD
Mobiltelefon: 46 706-33 30 42
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om Hansa Medical
Hansa Medical är ett biopharmabolag med fokus på nya immunmodulerande
enzymer. Huvudprojektet IdeS är ett enzym i klinisk utvecklingsfas
som inaktiverar antikroppar och som har behandlingspotential inom
transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Övriga projekt
fokuserar på utveckling av nya antikroppsmodulerande enzymer samt
HBP-analys, en diagnostisk metod för prediktion (förutseende) av svår
sepsis som finns på marknaden. Hansa Medical är baserat i Lund och
bolagets aktie (ticker:HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hansa-medical/r/kommunike-fran-arsstamma-i-han...
http://mb.cision.com/Main/1219/2007497/514645.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.