Du är här

2017-05-31

Hansa Medical: Ökning av antalet aktier och röster i Hansa Medical AB (publ)

Som tidigare offentliggjorts har styrelsen i Hansa Medical AB (publ)
den 26 april 2017, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 21
november 2016, beslutat om en nyemission av 401.000 C-aktier.
Aktiekapitalet samt antal registrerade och utestående aktier och
röster i bolaget har därmed ökat under maj månad 2017.

Alla C-aktier ägs av bolaget. Emissionen är ett led i bolagets
långsiktiga incitamentsprogram. Inför leverans av aktier till
deltagare som har rätt till aktier vid programmets slut kommer
C-aktierna att omvandlas till stamaktier.

Per 31 maj 2017 uppgår det totala antalet registrerade och utestående
aktier i Hansa Medical till 35.455.860, varav 35.054.860 är
stamaktier, med en röst per aktie, och 401.000 är C-aktier, med en
tiondels röst per aktie. Antalet röster i Hansa Medical per 31 maj
2017 uppgår till 35.094.960 och aktiekapitalet uppgår till 35.455.860
kronor.

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017 kl.08:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, VD
Mobiltelefon: +46 706-33 30 42
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett biopharmabolag som utvecklar innovativa
immunmodulerande enzymer för behandling av transplantation och akuta
autoimmuna sjukdomar. Bolagets primära läkemedelskandidat IdeS, ett
enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas
för behandling av njurtransplantationspatienter, med betydande
potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt
ett brett spektrum av akuta autoimmuna sjukdomar. I bolagets
utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande
läkemedelskandidater. Under projektnamnet NiceR utvecklas nya
nnovativa enzymer för eliminering av immunglobuliner för att
möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom onkologi.
Företaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HMED)
är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hansa-medical/r/okning-av-antalet-aktier-och-r...
http://mb.cision.com/Main/1219/2276615/681560.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.