Du är här

2017-08-28

HANZA Group: HANZA delårsrapport januari-juni 2017

HANZA, noterat på Nasdaq First North Stockholm, offentliggör idag
rapporten för årets sex första månader. Bolaget beskriver bland annat
en lönsam organisk tillväxt under en sänkt nettoskuld.

HANZA Holding AB (publ), är en strategisk tillverkningspartner som
erbjuder rådgivning och komplett tillverkning av kundernas produkter.
Affärsmodellen har medfört att HANZA på kort tid vuxit till en av
Nordens större aktörer med en omsättning år 2016 om 1,3 miljarder
SEK. Efter att ha organiserat verksamhetens fabriker går HANZA från
en uppbyggnadsfas till en utvecklingsfas.

ANDRA KVARTALET (1 april - 30 juni 2017)

· Nettoomsättningen ökade med 7,3 % till 367,6 MSEK (342,5)
· Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena uppgick till
14,4 MSEK (11,4).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 14,0 MSEK (10,5).
Rörelseresultatet påverkas med 3,7 MSEK (-2,0) hänförliga till
Frontrunner.

· Resultat efter skatt uppgick till 8,0 MSEK (3,3), vilket motsvarar
0,36 SEK per aktie (0,16)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,0 MSEK
(26,3)

FÖRSTA HALVÅRET (1 januari - 30 juni 2017)

· Nettoomsättningen ökade med 5,4 % till 717,6 MSEK (681,1)
· Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena uppgick till
23,6 MSEK (25,9).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 22,4 MSEK (23,0).
Rörelseresultatet påverkas av -0,5 MSEK (+0,3) hänförliga till
Frontrunner.

· Resultat efter skatt uppgick till 11,3 MSEK (8,7), vilket
motsvarar 0,52 SEK per aktie (0,42)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 35,1 MSEK
(32,0)

VD Erik Stenfors kommenterar rapporten:

"Ytterligare ett framgångsrikt kvartal. Vi fortsätter att minska vår
skuldsättning, trots en god organisk

tillväxt. Sedan årsskiftet har vi minskat vår räntebärande nettoskuld
med 60 MSEK, från 227 MSEK till

167 MSEK. Vidare har vi, som tidigare meddelats, tvingats omarbeta
planen för den sista fabriksförflyttningen i Finland, men kan ändå
uppvisa en positiv marginal för Mekaniksegmentet (2,1 %). Inom
Elektroniksegmentet upprätthåller vi en branschledande marginal (7,3
%)."

"Under åtta år och två faser har vi systematiskt utvecklat HANZA till
en internationell miljardkoncern. Långsiktighet och en stark
affärsmodell har medfört att HANZA attraherar de bästa ägarna,
kunderna och medarbetarna. Sedan föregående rapport har styrelsen
breddats med Gerald Engström och Helene Richmond, vi har tecknat
avtal med Saab och Getinge och vi har rekryterat Andreas Nordin och
Petra Duprez till koncernledningen."

"HANZAs unika kombination av rådgivning och komplett tillverkning gör
att vi vinner nya marknadsandelar. I år ligger fokus på att fortsatt
effektivisering av våra Tillverkningskluster. Därefter står vi redo
att bredda vårt erbjudande till övriga Europa - HANZA går in i sin
tredje fas."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 46 707 94 98 78, mail:
lars.akerblom@hanza.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 28 Augusti 2017 kl. 08.30. Erik Penser
Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas",
"kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller
trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Om HANZA:

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning.
Företaget erbjuder en unik kombination av rådgivning och
skräddarsydda tillverkningslösningar vilket möjliggör en ökad
tillväxt och lönsamhet för dess kunder. HANZA grundades 2008 och har
vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i
Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs
uppdragsgivare finns ledande bolag som Kone, Konecranes, Atlas Copco,
ABB och Saab Defense.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hanza-group/r/hanza-delarsrapport-januari-juni...
http://mb.cision.com/Main/6093/2334315/714452.pdf
http://mb.cision.com/Public/6093/2334315/ad48cfba87a49a84.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.