Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-23

HANZA Group: HANZA delårsrapport januari-september 2017

HANZA, noterat på Nasdaq First North Stockholm, uppvisar en hög
organisk tillväxt under det tredje kvartalet. Lönsamheten fortsätter
att förbättras och nettoskulden minskar betydligt.

HANZA Holding AB (publ), är en strategisk tillverkningspartner som
erbjuder rådgivning och komplett tillverkning av kundernas produkter.
Affärsmodellen har medfört att HANZA på kort tid vuxit till en av
Nordens största aktörer och den organiska tillväxten fortsatte under
det tredje kvartalet med 9,6 %. Vidare har ett metodiskt arbete med
rörelsekapitalet medfört att bolagets nettoskuld minskat med ca 78
MSEK under 2017 och HANZAs soliditet är nu nära 40 %. Även
lönsamheten ökar, efter arbetet med att organisera verksamhetens
fabriker i så kallade Tillverkningskluster nu avslutats.

TREDJE KVARTALET (1 juli - 30 september 2017)

· Nettoomsättningen ökade med 9,6 % till 324,3 MSEK (295,8)
· Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena uppgick till
7,0 MSEK (4,1)

Koncernens rörelseresultat uppgick till 6,9 MSEK (3,2)
· Resultat efter skatt uppgick till 3,8 MSEK (-2,2), vilket
motsvarar 0,17 SEK per aktie (-0,11)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,9 MSEK
(-9,6)

NIOMÅNADERSPERIODEN (1 januari - 30 september 2017)

· Nettoomsättningen ökade med 6,7 % till 1 041,9 MSEK (976,9)
· Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena uppgick till
30,6 MSEK (30,0).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 29,3 MSEK (26,2).
· Resultat efter skatt uppgick till 15,1 MSEK (6,5), vilket
motsvarar 0,69 SEK per aktie (0,32)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 53,0 MSEK
(22,4)

VD Erik Stenfors kommenterar rapporten:

"HANZA fortsätter att växa och uppnådde den högsta försäljningen
hittills för ett tredje kvartal. Rörelseresultatet är normalt lägre
under kvartal 3, på grund av sommarperioden, men lönsamheten
fortsätter att förbättras jämfört med föregående år. Andra halvåret
belastas med lokalkostnader och stängningskostnader om ca 1,5 MSEK
per kvartal från enheten i Vasa, Finland, efter den tillverkning som
tidigare omlokaliserats till våra kluster."

"Under 2017 avslutade vi vårt omfattande arbete att skapa en unik
miljö för tillverkning - våra fem Tillverkningskluster. Nu fortsätter
vi med att vidareutveckla vår organisation, bland annat genom två nya
positioner i koncernledningen - en operativ chef och en strategisk HR
chef ."

"Vi har metodiskt och målmedvetet byggt upp HANZA under åtta år och
två faser. Vi är idag Nordens tredje största tillverkningsbolag.
Uppbyggnadsfaserna har påverkat vår skuldsättning och därför har det
varit viktigt att fokusera på balansräkningen. Vi har minskat vår
nettoskuld med 78 MSEK under 2017 och HANZAs soliditet är nu nära 40
%. Det betyder att vi har rustat för vår mest spännande tid:
Framtiden."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 0709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 070 794 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 23 oktober 2017, kl 07.50. Erik Penser
Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas",
"kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller
trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Om HANZA:

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning.
Företaget erbjuder en unik kombination av rådgivning och
skräddarsydda tillverkningslösningar vilket möjliggör en ökad
tillväxt och lönsamhet för dess kunder. HANZA grundades 2008 och har
vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i
Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs
uppdragsgivare finns ledande bolag som Kone, Konecranes, Atlas Copco,
ABB och Saab Defense.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hanza-group/r/hanza-delarsrapport-januari-sept...
http://mb.cision.com/Main/6093/2373037/739902.pdf
http://mb.cision.com/Public/6093/2373037/afa30f27a8657bfd.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.