Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-07

HANZA Group: HANZA kallar till extra bolagsstämma

HANZA Holding AB (publ) kallar till en extra bolagsstämma fredagen den
23 oktober 2015 kl. 16.00 i Bolagets lokaler, Brovägen 5, 182 76
Stocksund. Bakgrunden till denna kallelse är att aktieägare
representerande mer än 10 procent av aktierna i Bolaget har begärt
att en extra bolagsstämma sammankallas för att behandla frågan om val
av styrelse. Nämnda aktieägare har därvid föreslagit omval av
ledamöterna Per Tjernberg, Björn Boström, Francesco Franzé, Pauli
Pöllänen och Mikael Smedeby, samt nyval av den nuvarande suppleanten
Håkan Halén.

Läs hela kallelsen
(http://hanza.com/download/18.4a6339e114faeb342e02ed11/1444219575893/HANZ...ämma+23+oktober.pdf)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Tjernberg, Styrelseordförande, 070-344 73 70
_________________________________________________________________________________________________________

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 8 oktober 2015 kl. 14.20. Erik Penser
Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas",
"kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller
trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hanza-group/r/hanza-kallar-till-extra-bolagsst...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.