Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-08

HANZA Group: HANZA reglerar tilläggsköpeskilling med mindre riktad emission

HANZA Holding AB (publ), noterat på First North Premier, offentliggör
idag att man genomför en riktad nyemission för att erlägga slutlig
tilläggsköpeskilling med anledning av förvärvet av KA Elektronik i
Åtvidaberg AB som genomfördes år 2014.

Som tidigare meddelats har HANZA Holding AB (publ) ("HANZA") förvärvat
KA Elektronik i Åtvidaberg AB "KA Elektronik". Enligt avtalet har
HANZA vid uppfyllelse av vissa förutsättningar skyldighet att erlägga
tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen ska enligt avtalet
delvis betalas kontant och delvis i form av aktier. HANZA och
säljarna av KA Elektronik har nu nått en överenskommelse om storleken
av tilläggsköpeskillingen som ska utgå, med innebörd att 100 KSEK ska
erläggas kontant och delen i aktier ska uppgå till 833 KSEK. I syfte
att uppfylla HANZAs åtagande enligt förvärvsavtalet och den nådda
överenskommelsen har styrelsen för HANZA med stöd av bemyndigande
från årsstämman den 10 maj 2016 beslutat om en nyemission om 67 190
aktier, varigenom HANZAs aktiekapital kommer att öka med 6 719 SEK,
från 2 064 218 SEK till 2 070 937. De nya aktierna kommer att
emitteras till en kurs om 10,80 SEK per aktie. Nyemissionen innebär
att antalet aktier ökar från 20 642 179 st till 20 709 369 st. Genom
denna emission och betalning av den kontanta delen är HANZAs
skyldighet att erlägga tilläggsköpeskilling enligt avtalet avseende
förvärvet av KA Elektronik i Åtvidaberg AB slutligt reglerad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 46 707 94 98 78, mail:
lars.akerblom@hanza.com

_________________________________________________________________________________________________________

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 8 november 2016 kl. 18.30. Erik Penser
Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas",
"kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller
trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hanza-group/r/hanza-reglerar-tillaggskopeskill...
http://mb.cision.com/Main/6093/2118682/587039.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.