Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-06

HANZA Group: HANZA tecknar avtal med Getinge

HANZA Holding AB (publ), noterat på First North Premier, har tecknat
ett avtal med Getinge för tillverkning av komponenter och system till
medicintekniska produkter. Produktionen sker inledningsvis i HANZAs
tillverkningskluster i Estland.

"Det är roligt och viktigt för oss att vara med och skapa innovativa
och kostnadseffektiva tillverkningslösningar för medicintekniska
produkter från Getinge," säger Thomas Lindström, VP, Head of Business
Solutions. "Vår strategi med tillverkningskluster för ekonomisk- och
miljömässig hållbarhet är något som passar in i Getinges vision".

Getinge är ett internationellt företag som erbjuder kompletta
medicintekniska lösningar för operationssalar och
intensivvårdsavdelningar.

"Vi har höga krav på de produkter vi levererar givet det segment vi
arbetar i, därför är det viktigt med en tillverkningspartner som kan
leva upp till detta", säger Charlotta Elgström, Purchasing Director.
"Vi arbetar långsiktigt med att konsolidera vår leverantörsbas,
därmed söker vi leverantörer som kan ta ett större ansvar och löpande
kan utveckla våra affärer. Det hittade vi i HANZA".

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Lindström, Senior Vice President, Head of Business Solutions,
Tel: 0702 98 39 39, e-post: thomas.lindstrom@hanza.com

_________________________________________________________________________________________________________

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 6 juli 2017 kl. 12.40. Erik Penser
Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas",
"kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller
trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Om HANZA:

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning.
Företaget erbjuder en unik kombination av rådgivning och
skräddarsydda tillverkningslösningar vilket möjliggör en ökad
tillväxt och lönsamhet för dess kunder. HANZA grundades 2008 och har
vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i
Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs
uppdragsgivare finns ledande bolag som Kone, Atlas Copco, ABB och
Saab Defense.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hanza-group/r/hanza-tecknar-avtal-med-getinge,...
http://mb.cision.com/Main/6093/2303517/697527.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.