Du är här

2017-05-16

HANZA Group: HANZAs rekonstruktion i Vasa godkänd. Koncernens uppbyggnadsfas slutförd

HANZA, Nordens ledande affärspartner inom tillverkning, har fått
besked att domstolen godkänner rekonstruktionen av koncernens
dotterbolag i Vasa. Det betyder också att HANZA-koncernen nu övergår
från en uppbyggnadsfas till en utvecklingsfas.

HANZA Holding AB (publ), noterad på Nasdaq First North Stockholm, har
genomgått två uppbyggnadsfaser sedan koncernen grundades för drygt 8
år sedan:

- Under den första fasen skapades ett komplett tillverkningserbjudande genom att kombinera olika tillverkningsteknologier i ett bolag, HANZA.

- Under den andra fasen kompletterades erbjudandet med unika rådgivningstjänster, samtidigt som de olika produktionsenheterna flyttades samman i industriparker, så kallade Tillverkningskluster.

Det sista steget i den andra fasen var att färdigställa koncernens
Mekanikdel, genom att omvandla verksamheten i Vasa, Finland, till en
logistik- och servicecenter. Ett steg som dock fick genomföras under
en rekonstruktionsprocess, som alltså nu avslutas genom beslut från
domstolen i Finland.

"Att rekonstruktionen har godkänts är ett bra och viktigt besked.",
säger Erik Stenfors Koncernchef HANZA. "Därmed kan vi övergå till fas
tre, vilket är en utvecklingsfas av HANZA med fokus på att fortsätta
vår positiva lönsamhetsutveckling".

Det var i januari 2017 som HANZA beslutade att begära en
rekonstruktion av verksamheten i Vasa. Bakgrunden var att en tidigare
överenskommelse med fastighetsägaren inte kunde omvandlas till ett
hyresavtal anpassat för den framtida verksamheten. Nya förhandlingar
med hyresvärden under rekonstruktionsprocessen ledde dock fram till
det önskade avtalet, vilket i sin tur möjliggjorde ett positivt
beslut av Österbottens Tingsrätt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 16 maj 2017 kl. 08.30. Erik Penser
Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas",
"kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller
trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Om HANZA:

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning.
Företaget erbjuder en unik kombination av rådgivning och
skräddarsydda tillverkningslösningar vilket möjliggör en ökad
tillväxt och lönsamhet för dess kunder. HANZA grundades 2008 och har
vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i
Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs
uppdragsgivare finns ledande bolag som Kone, Konecranes, Atlas Copco,
ABB och Saab Defense.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hanza-group/r/hanzas-rekonstruktion-i-vasa-god...
http://mb.cision.com/Main/6093/2266013/674662.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.